ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล


QuickServ รับรางวัล HP Best Reseller 2010 ESSN Volume Business Product

HP Best Reseller

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก Hewlett-Packard (Thailand) Limited. ให้ขึ้นรับโลห์รางวัลในฐานะ Business Partner ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดทางด้านการจัดจำหน่าย HP ProLiant Server ที่เป็นสินค้าประเภทโปรโมชั่น ที่มีจำนวน Units สูงที่สุดในประเทศไทยสำหรับปี 2010

งานดังกล่าวได้ใช้ชื่อว่า HP ESSN PartnerOne Announcement จัดขึ้นที่โรงแรม Conrad Bangkok Hotel ในวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยโลห์รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับคือ Best Reseller 2010 - ESSN Volume Business Product.

โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Beng Teck Liang ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director Hewlett-Packard (Thailand) Limited. เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งตัวแทนจากบริษัทฯ ที่ได้ขึ้นรับรางวัลได้แก่ คุณพรหมพัฒน์ โชคอนันต์พร Product Manager ของบริษัทฯ

Oct 2010

  • ควิกเซิร์ฟ
  • สินค้า
  • งานระบบ
  • บริการ
  • กิจกรรม
  • ออนไลน์