ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล


ผู้โชคดีได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ Yamaha FINO กับทาง QuickServ

QuickServ แจกรางวัลผู้โชคดี ได้รับรภจักรยานยนต์ Yamaha FINO จากกิจกรรมซื้อ Server QuickServ ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งได้สิทธิเยอะ


โดยรางวัลดังกล่าวทาง บริษัทฯ ได้รับสนับสนุนจากทาง Intel Microelectronic ประเทศไทย เพื่อมอบให้กับลูกค้าผู้โชคดีที่ซื้อเครื่อง Server QuickServ ที่ใช้ Processor Intel Xeon

ผู้โชคดีรับรางวัล Yamaha Fino กับทาง QuickServ

 

ผู้โชคดีรับรางวัล Yamaha Fino กับทาง QuickServ

 

ผู้โชคดีรับรางวัล Yamaha Fino กับทาง QuickServ

Dec 2011

  • ควิกเซิร์ฟ
  • สินค้า
  • งานระบบ
  • บริการ
  • กิจกรรม
  • ออนไลน์