ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล


OFFICE 365

Office 365 เพื่อธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ
  
 ‚ˆ‚‚ ‚ Office 365 และคลาวด์ช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร
เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่ดำาเนินไปอย่างรวดเร็ว ไมโครซอฟท์ขอเสนอบริการ Office 365 โปรแกรมสำาหรับงานออฟฟิศที่
ทุกคนคุ้นเคย โดยพัฒนาให้ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น และประหยัดต้นทุนทางธุรกิจมากขึ้น มาพร้อมกับเทคโนโลยีคลาวด์ที่น่าเชื่อถือและมีการ
รักษาความปลอดภัยสูงสุด โดย Office 365 มีแผนธุรกิจให้คุณเลือกใช้ตามต้องการ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสม
Office 365 สำหรับทุกความต้องการของธุรกิจ
 
Business
ธุรกิจทั่วไป
Business Premium

Business
ใช้ออฟฟิศร่วมกับ OneDrive
ProPlus
 
ใช้ออฟฟิศร่วมกับ OneDrive
Business Essential
 
ใช้ออฟฟิศออนไลน์ร่วมกับ OneDrive
Enterprise E1
 
ใช้ออฟฟิศออนไลน์ร่วมกับคลาวด์
Enterprise E3

Enterprise
ธุรกิจที่มีความต้องการมากขึ้น
บริการอื่ นๆ (เช่น Exchange Online, OneDrive for Business, Kiosk, Project, Visio, CRM ฯลฯ)
 
                แผน Business ให้สิทธิ์ผู้ใช้ไม่เกิน 300 สิทธิ์และแผน Enterprise ให้สิทธิ์ผู้ใช้ได้ไม่จำากัด

 
  • ควิกเซิร์ฟ
  • สินค้า
  • งานระบบ
  • บริการ
  • กิจกรรม
  • ออนไลน์