ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล


เชิญร่วมงานสัมมนา Hyperconverged Solution for Healthcare

ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้อยู่ในแวดวงโรงพยาบาล มาให้ข้อมูลแนวทางการทำงานเพื่อให้ได้ระบบ Hyperconverged มาใช้งาน ร่วมไปถึงแชร์ประสบการณ์ข้อดีในการใช้ Hyperconverged มาเพิ่มประสิทธิภาพแก่ระบบงานต่างๆ

รวมไปถึงมีการแสดง Live Demo การทำงานของระบบ Nutanix เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นภาพการทำงานจริง และในช่วงเย็นเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติรับประทานอาหารร่วมกัน


Nutanix
  • ควิกเซิร์ฟ
  • สินค้า
  • งานระบบ
  • บริการ
  • กิจกรรม
  • ออนไลน์