SOLUTIONS CORNER
สิ่งที่คนไอทีต้องรู้ system engineer คืออะไร ทำหน้าที่อะไร แล้วต่างกับ IT Support อย่างไร

สิ่งที่คนไอทีต้องรู้ system engineer คืออะไร ทำหน้าที่อะไร แล้วต่างกับ IT Support อย่างไร


system engineer คือ


System engineer คือ คนที่มีความสำคัญในองค์กรหรือหน่วยงานที่มีการใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อเครือข่าย ระบบอีเมล์ ไปจนถึงการกำหนดพาสเวิร์ดและสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อการใช้งานต่าง ๆ
สำหรับคนที่กำลังสนใจงานในอาชีพนี้และอยากรู้หน้าที่ รวมถึงพื้นฐานความรู้ของคนที่จะเข้ามาทำงานสายนี้นั้น วันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของ system engineer รวมถึงความแตกต่างระหว่าง system engineer กับ IT Support ที่หลายคนยังแยกไม่ออกมาฝากกัน


System engineer คือ คนที่ต้องจบวิศวะมาใช่หรือไม่   
 

System engineer คือตำแหน่งที่ไม่จำเป็นว่าต้องเรียนจบคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) มาเท่านั้น แต่อาจจะเป็นคนที่เรียนจบ Computer Science ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและเขียน Code สำหรับเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายหรืออาจจะเป็นการเรียนเฉพาะทางในสาขา Network Engineering and Security ที่เจาะลึกเป็นพิเศษเกี่ยวกับระบบ Internet Server การออกแบบเครือข่าย การตั้งค่าความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายมาก็ได้ เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้ว คนที่จบมาในสาขาเหล่านี้จะมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Linux, Windows, ระบบ VMware ระบบ DNS, DHCP ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานทั่วไป ไปจนถึงระบบ NPS, AD, CA และ LDAP เป็นต้น ที่เป็นเครือข่ายชั้นสูงในระดับ Advance รวมไปถึงการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานต่าง ๆ เช่น การเซ็ต Proxy และ Firewall ต่าง ๆ เป็นต้น

ตำแหน่ง system engineer คือคนที่มีหน้าที่ทำอะไร แล้วต่างจาก IT Support อย่างไร  
                

อย่างที่บอกไปว่า system engineer คือ คนที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Server เครือข่าย รวมถึงการตั้งค่าความปลอดภัยของ Network ต่าง ๆ เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงมีหน้าที่หลักโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเครือข่ายได้โดยไม่ติดขัด แต่ไม่ได้เกี่ยวข้อง ต้องสัมผัสหรือมีปฏิสัมพันธ์กับตัวผู้ใช้หรือที่เรียกกันว่า User โดยตรงมากนัก ต่างกับหน้าที่ของ IT Support ที่ทำหน้าที่ Support โดยตรงกับผู้ใช้หรือ User ซึ่งความรู้เบื้องต้นที่ต้องมีนั้นก็คือความรู้เรื่องซอต์ฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ การติดตั้ง ใช้งานโปรแกรม รวมถึงเรื่องของการแก้ไข ป้องกันไวรัสและมัลแวร์ต่าง ๆ เป็นต้น สรุปง่าย ๆ ได้ว่า system engineer คือ คนที่ต้องมีความรู้พื้นฐานในด้าน IT ลึกลงไปมากกว่า IT Support นั่นเอง
               
นอกจากความรู้ในเรื่องของ Server, Network และ Security ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เนื่องจาก system engineer คืองานที่ต้องเกี่ยวข้องกับระบบ เพราะฉะนั้นคนที่จะมาทำหน้าที่นี้ได้นั้นต้องรู้จักการวางแผน และมองภาพให้ออกตั้งแต่ภาพเล็กไปจนถึงภาพของการใช้งานเครือข่ายขนาดใหญ่ รวมถึงต้องเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา รู้จักเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและต้องรู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีมจึงจะสามารถเข้ามารับหน้าที่นี้ได้ เมื่อรู้กันแล้วว่า system engineer คือ อะไร เชื่อว่าหลายคนคงจะไม่สับสนกับตำแหน่ง IT Support อีกต่อไป


ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์