SOLUTIONS CORNER
โทโพโลยีระบบเครือข่ายคืออะไร

โทโพโลยีระบบเครือข่ายคืออะไร?


หาระบบเครือข่ายอันสมบูรณ์แบบ ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณที่สุด

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอาจไม่เข้าใจความกว้างของการกำหนดค่าตามที่กำหนดโดยแต่ละชุดมีเหตุผลแตกต่างกันและสามารถแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะต้องเลือกโทโพโลยีระบบเครือข่ายที่เหมาะสมเพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายของพวกเขา
โทโพโลยีระบบเครือข่ายมีการกำหนดค่าทางกายภาพและตรรกะที่แตกต่างกันและประกอบด้วยวิธีการมากมายในการจัดวางเครือข่าย
โครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกันสามารถส่งผลกระทบต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ความเร็วของเครือข่ายที่ส่งให้พนักงานมันจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่จะต้องเข้าใจโครงสร้างของโทโพโลยีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายในขณะใช้งาน

โทโพโลยีทางกายภาพอาจอ้างถึงการทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของโหนด(nodes)ที่เป็นเครือข่ายรวมถึงเราเตอร์สายเคเบิล สวิทช์(Switch) และซอฟต์แวร์ที่รองรับสวิตช์(Switch) และเราเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันนี้โทโพโลยีทางตรรกะสามารถครอบคลุมวิธีที่สัญญาณสามารถทำงานบนเครือข่ายและปรับเปลี่ยนลักษณะการไหลของข้อมูลได้


โทโพโลยีแบบบัส (Bus topology)

โทโพโลยีแบบบัส (Bus topology) นั้นเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนสายสัญญาณหลักเส้นเดียวซึ่งจะให้บริการกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้งาน ถึงแม้ว่ามันจะเป็นประเภทเครือข่ายที่ง่ายต่อการตั้งค่าที่สุดแต่การสร้างโทโพโลยีแบบบัสนั้นก็ยังมีข้อบกพร่องที่สำคัญอยู่หลายประการตัวอย่างเช่น การเพิ่มอุปกรณ์มากเกินไปในเครือข่ายจะทำให้ความเร็วโดยรวมนั้นช้าลงเนื่องจากมีการใช้งานที่หนาแน่น นี่จึงเป็นสาเหตุที่โทโพโลยีแบบบัสมีความเปราะบางมาก เพราะหากระบบล้มเหลวในใดจุดหนึ่งก็อาจทำให้ระบบเครือข่ายนั้นหยุดการทำงานทั้งหมดลงทันที

โทโพโลยีแบบดาว (Star topology)

โทโพโลยีแบบดาว (Star topology) เป็นการเชื่อมต่อสถานีหรือจุดต่างๆ ออกจากคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางหรือคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เช่น เราเตอร์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่อาจจะคุ้นเคยข้อดีของโทโพโลยีแบบดาว (Star topology)นั้นคือการติดตั้งที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการตั้งค่าผ่านอัตราส่วน 1: 1 ของอุปกรณ์ต่อสายและแต่ละเครื่องก็เชื่อมต่อกับพอร์ตเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีการติดตั้งและการตั้งค่าที่ง่ายดายแต่การติดตั้งระบบนี้ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าระบบอื่น

โทโพโลยีแบบต้นไม้ (Tree Topology)

โทโพโลยีแบบต้นไม้ (Tree Topology)เป็นวิวัฒนาการของโทโพโลยีแบบดาวและมีการทำงานครือข่ายแบบดาวหลายดวงที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยระบบบัส(BUS)  ซึ่งโดยทั่วไปโทโพโลยีแบบต้นไม้ (Tree Topology) นั้นถือว่าเป็นโครงสร้างที่ปรับขนาดได้มากที่สุดเนื่องจากสามารถขยายได้ง่ายด้วยการเพิ่มเครือข่ายดาวเพิ่มเติม

โทโพโลยีแบบวงแหวน(Ring topology)

โทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring topology) เป็นรูปแบบเครือข่ายบัส(BUS) ที่วนรอบตัวเองและเชื่อมต่อกับตัวเองเครือข่ายรูปแบบนี้เป็นเครือข่ายแบบPeer to Peerซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบโครงข่ายโดยตรง ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นจะมีความเท่าเทียมกันด้วยข้อมูลที่เดินทางรอบวงแหวนในทิศทางเดียวจนกว่าจะถึงโหนดที่ถูกต้องเช่นเดียวกับเครือข่ายบัส (BUS)ข้อเสียของระบบนี้ก็คือหากเกิดโหนดตัวใดตัวหนึ่งล้มเหลวจะทำให้ไฟดับทั้งเครือข่ายและแบนด์วิดท์ไม่ดีบนลิงก์ระหว่างโหนดก็จะทำให้เกิดปัญหากับทั้งระบบด้วยเช่นกัน ในทางกลับกัน เครือข่ายรูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์ดูแลระบบ และทำงานภายใต้โหลด(Load)หรือภาระทางไฟฟ้าได้ดีกว่าเครือข่ายบัส(BUS)

โทโพโลยีแบบเมชหรือแบบตาข่าย (MESH topology)

โทโพโลยีแบบเมชหรือแบบตาข่าย (MESH topology)เป็นหนึ่งในเครื่องข่ายที่มีรูปแบบทันสมัยที่สุดซึ่งรูปแบบของมันจะมีการเชื่อมต่อระหว่างโหนดมากกว่าหนึ่งการเชื่อมต่อ การที่โหนดทุกตัวนั้นเชื่อมต่อกันทั้งหมดหรือโหนดบางส่วนก็สามารถเชื่อมต่อได้หลายอย่างนั้นเป็นการทำงานของเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบ ประโยชน์ของโทโพโลยีแบบเมชหรือแบบตาข่าย (MESH topology) คือความแข็งแกร่งและสามารถวินิจฉัยเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติในระบบได้ง่าย แต่การติดตั้งนั้นซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงกว่าระบบอื่นๆ
 

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์