SOLUTIONS CORNER
ไฟกระชาก เรื่องไม่เล็กที่ทำให้คอมพิวเตอร์พัง ป้องกันได้อย่างไร

ไฟกระชาก เรื่องไม่เล็กที่ทำให้คอมพิวเตอร์พัง ป้องกันได้อย่างไร


ไฟกระชาก


ขณะคอมพิวเตอร์ทำงานถ้าหากมีไฟกระชากเกิดขึ้นจะส่งผลให้กระแสไฟฟ้าที่เข้าไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์เกิดการสะดุดอย่างกะทันหัน คอมพิวเตอร์จะหยุดทำงานทันที นอกจากข้อมูลที่กำลังทำงานอยู่แล้วไม่ได้กดบันทึกจะหายไปแล้ว จนต้องเสียเวลามาทำงานใหม่ อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์อาจจะเสียหายได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟกระชากบ่อย ๆ เราสามารถหาวิธีป้องกันเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าผิดปกติที่อาจจะเกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติ ฝนตก พายุแรง การจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ ไม่ให้ส่งผลอันตรายต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

ไฟกระชากเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง และป้องกันได้อย่างไร


สาเหตุของการเกิดกระแสไฟฟ้าผิดปกติ มีหลายอย่าง ไม่ใช่แค่ไฟกระชาก สาเหตุที่เราสามารถพบได้บ่อย ๆ คือ
  • ไฟตก คือ แรงดันไฟฟ้าที่มาถึงเราต่ำกว่า 220V ทำการจ่ายไฟไม่พอ ไฟติด ๆ ดับ ๆ ด้วยอาจมาจากจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ามีมากกว่า กระแสไฟฟ้าที่ถูกจ่ายออกมา
  • ไฟเกิน คือ แรงดันไฟฟ้าที่มาถึงเรา มากกว่า 220V จะเกินแค่ระยะเวลาสั้น ๆ ไม่ค่อยส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเท่าไร
  • ไฟกระชาก คือ แรงดันไฟฟ้าที่มาแบบขาด ๆ เกิน ๆ 220 v อาจจะมีกระแสไฟฟ้าเกินช่วงระยะเวลาหนึ่ง สาเหตุอาจจะมาจากการเดินสายไฟที่ผิดพลาด ระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียร สภาพอากาศที่เลวร้าย
     
การป้องกันในเบื้องต้นก็คือ อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มากกว่ากระแสไฟฟ้าที่ได้รับ หากบ้านหรือบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ควรจะทำเรื่องขอกระแสไฟฟ้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สามารถใช้ไฟได้เพียงพอ เมื่อเกิดสภาพอากาศแปรปรวนลมแรง ฝนตกหนัก ฟ้าร้อง ควรงดใช้ไฟฟ้า เพราะถ้าหากสภาพอากาศมีผลกระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าจนทำให้เกิดไฟกระชาก จะเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ได้

เครื่องสำรองไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับมือไฟกระชากได้ดี


วิธีป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ได้รับผลกระทบจากไฟกระชาก สามารถใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ เครื่องสำรองไฟฟ้าจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ให้กับคอมพิวเตอร์ ด้วยการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สำรองเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เมื่อเกิดปัญหาทางไฟฟ้าจนคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้าปกติได้ เครื่องสำรองไฟฟ้าจะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแบตเตอรี่ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แล้วจึงจ่ายไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์ เมื่อเกิดไฟกระชากคอมพิวเตอร์จะไม่ดับในทันที กระแสไฟฟ้าจากเครื่องสำรองไฟฟ้าจะถูกจ่ายเข้าคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ทำให้มีเวลาที่จะบันทึกข้อมูลและปิดคอมพิวเตอร์ด้วยขั้นตอนปกติ

ความผิดปกติของการจ่ายกระแสไฟฟ้าจนทำให้เกิดไฟกระชาก ถ้ามีบ่อย ๆ จนทำให้คอมพิวเตอร์ปิดเครื่องแบบกะทันหัน ไม่ได้ปิดตัวโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการก่อน จะส่งผลให้อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์เสียได้ง่าย โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ระบบจานหมุน การหยุดกะทันหันทำให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้นเพื่อยืดอายุการใช้งาน ควรจะใช้วิธีป้องกันเมื่อเกิดไฟกระชากตามที่แนะนำไว้

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์