SOLUTIONS CORNER
Core switch คือปัจจัยห้ามละเลย หากคิดวางระบบ Network เพื่อขยายธุรกิจ

Core switch คือปัจจัยที่ห้ามละเลย หากคิดวางระบบ Network เพื่อขยายธุรกิจ


Core switch คือ

เรื่องของการออกแบบและวางระบบ Network ในองค์กรเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจและพิถีพิถันในการตัดสินใจเลือกให้ดี เพราะความสะดวกและความคล่องตัวของการทำงานของทุกคนในองค์กร ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนอย่างรัดกุมในขั้นตอนนี้ การวางระบบ Network นั้นสิ่งสำคัญอย่างแรกก็คือ จำนวนคนที่จะทำงานร่วมกันในองค์กร หากมีไม่เกิน 10 คนระบบก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขยายใหญ่ก็ได้ แต่ถ้ามีจำนวนคน 20 – 30 คนขึ้นไปก็คงจะต้องใช้ความรอบคอบในการเลือกใช้ระบบและจุดเชื่อมต่อสัญญาณต่าง ๆให้มากขึ้น core switch คือหนึ่งทางเลือกและเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับองค์กรที่มีจำนวนคนค่อนข้างมาก แล้วcore switch คืออะไรล่ะ มาหาคำตอบกัน

Core switch คือศูนย์รวมกลางก่อนเชื่อมต่อกับ Server

 

อธิบายกันให้เข้าใจง่าย ๆ ก็ขอเปรียบเทียบเรื่องระบบ Network พื้นฐานในองค์กร กับการทำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง แบบนี้จะได้เห็นภาพง่ายขึ้น

1.เครื่อง Server เปรียบเสมือนประธานบริษัท เป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง

2.core switch คือเลขาของประธานบริษัท

3.Access Switch คือ หัวหน้าแผนก

4.PC หรือ Notebook แต่ละเครื่องในบริษัท คือ พนักงานของบริษัท

ถ้าเรามองรูปแบบการทำงานแบบนี้ก็จะเห็นว่าตามธรรมดาแล้ว ก็จะเป็นรูปแบบจากล่างขึ้นบน ตามสายบังคับบัญชา พนักงาน (PC / Notebook) อาจจะมีทั้งหมด 30 – 40 คนปฏิบัติงานและส่งเรื่องไปยังหัวหน้าแผนก (Access Switch) ซึ่งอาจมีจำนวน 2 – 3 คน หัวหน้าแผนกจะรวบรวมงานจากพนักงาน และส่งเรื่องที่รวบรวมนี้ไปที่เลขาของประธานบริษัท(core switch) ซึ่งมีเพียง 1 คน ก่อนที่เลขาจะส่งเรื่องต่อไปประธานบริษัท (เครื่อง Server) เพื่อให้ประธานเซ็นอนุมัตินั่นเอง จากตรงนี้คุณจะเห็นว่า core switch คือจุดเชื่อมศูนย์กลางสุดท้ายก่อนที่จะไปถึงเครื่อง Server การที่คน 30 – 40 คนจะกรูกันเข้าไปทั้งส่งงาน ทั้งของาน ทั้งอัพเดตงานที่เครื่อง Server ในเวลาเดียวกันนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เครื่องพังแน่นอน จึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวเชื่อมคน 30 – 40 คนให้เป็น 1 เดียวกัน เครื่อง Server จะได้ไม่ต้องทำงานหนักเกินไปนั่นเอง

หากเป็นบริษัทเล็ก ๆ จำเป็นต้องใช้ core switch หรือไม่

 

อย่างที่เปรียบเทียบไปข้างต้นว่า core switch คือเลขาของประธานบริษัท หากต้องการรู้ว่าองค์กรของคุณควรจะต้องมีการใช้ core switch เป็นจุดเชื่อมต่อกลางในการวางระบบ Network ขององค์กรหรือไม่ ก็ต้องถามกลับไปว่า คุณคิดว่าวันข้างหน้าบริษัทของคุณจะมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็วหรือไม่ บริษัทเล็ก ๆ อาจเริ่มต้นทำงานในช่วงแรกกันเพียง 4 – 5 คน ในลักษณะแบบนั้นแค่มี Access Switch ก็อาจจะเพียงพอแล้ว แต่เราขอแนะนำว่าการวางระบบ Network ที่ดีควรคิดเผื่อไปถึงวันข้างหน้า ฉะนั้น หากคิดถึงการวางระบบ Network ขององค์กรในวันนี้ ควรคิดถึงเรื่อง core switch ไปเลยตั้งแต่ต้นจะดีกว่า เป็นการเตรียมตัวไว้เผื่อบริษัทมีการขยายตัว และยิ่งธุรกิจทุกวันนี้แข่งขันกันด้วยข้อมูลและความรวดเร็ว มีโอกาสมากที่คุณจะต้องใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและความรวดเร็ว การเตรียมอุปกรณ์เผื่อไว้จึงมั่นใจได้มากขึ้นนั่นเอง

Core switch คือปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้การรับส่งข้อมูลไปยังเครื่อง Server มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น ถ้าคุณมีหน้าที่ที่จะต้องคิดวางแผนระบบ Network ในบริษัท เราจึงอยากให้คุณเตรียมเลือกอุปกรณ์ชิ้นนี้ไว้ด้วย จะได้ไม่ต้องมาวางระบบกันใหม่อีกครั้งในอนาคตหากธุรกิจมีการขยายตัว

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์