SOLUTIONS CORNER
Data Analysis คืออะไร ทำไมองค์กรธุรกิจยุคใหม่ต้องรู้

Data Analysis คืออะไร ทำไมองค์กรธุรกิจยุคใหม่ต้องรู้เราทราบกันแล้วว่า “Data” คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในวันนี้ เพราะเรากำลังอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วจนทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงเร็วด้วย สิ่งเหล่านี้ทำให้องค์กรธุรกิจชั้นนำต่างเลิกพูดถึงข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบเดิม ๆ แต่หันมาสนใจเรื่องของ “Data” และการแปลง Data ให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เราจึงเห็นว่า Data Analysis คือประเด็นที่องค์กรธุรกิจยุคใหม่ต่างพูดถึงบ่อยขึ้น แล้ว 
Data Analysis คืออะไร เราควรจะนำมาใช้หรือไม่ ลองนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจกัน
 

Data Analysis คือการทำให้ Data มีประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

ข้อมูลในวันนี้มีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และแทบจะเรียกได้ว่าไหลบ่าเข้ามาในทุกนาทีกันเลยทีเดียว เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจและผู้บริหารมีข้อมูลอยู่ในมือมากแต่หากไม่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ก็คงเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายอะไร แต่เมื่อจะนำข้อมูลไปใช้ ก็ต้องมีการทำหลายสิ่งหลายอย่าง ที่แน่นอนก็คือจะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และแยกแยะ ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า Data Analysis คือกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเอง แน่นอนว่าขั้นตอนนี้จำเป็นที่จะต้องมีคนที่มีทักษะเฉพาะเข้าช่วยจัดการ แต่ในความเป็นจริงแล้วบุคลากรในด้านนี้มีอยู่น้อยมาก ปัจจุบันเราแก้ปัญหานี้โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ มีการใช้ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และ แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เมื่อเรากล่าวกันถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบัน จึงอาจกล่าวได้ว่า Data Analysis คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ Data เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ หรือให้ภาคธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้นั่นเอง
 

Data Analysis คือการวิเคราะห์อะไรบ้าง

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ หรือ ทำธุรกิจบริหารองค์กรมาสักพักแล้ว และกำลังจะขยายธุรกิจของไป หรือจะนำสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด สิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือ สถานการณ์การตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภค Data Analysis คือสิ่งที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ในเรื่องเหล่านี้ได้ โดยซอฟต์แวร์ หรือ แอปพลิเคชันบางค่ายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถที่จะทำ Data Mining นั่นคือ คัดกรองและแยกแยะข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ แต่แน่นอนว่าเบื้องต้นนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในมือก่อนเป็นพื้นฐาน แล้วป้อนเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ ยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดความละเอียดแม่นยำมากขึ้น ในขั้นตอนการทำ Data Mining นั้นก็จะมีการคัดแยกข้อมูลและรวบรวมข้อมูลใหม่ให้เป็นกลุ่ม และก็จะมีการจัดโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละส่วน ซึ่งนั่นทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะเห็นภาพสถานการณ์การตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างละเอียดแบบเรียลไทม์ คุณจะรู้ว่าผู้บริโภคในตอนนี้กำลังสนใจหรือมีความต้องการอะไร ตลาดตอนนี้ขึ้นลงซบเซาอย่างไร มีคู่แข่งในตลาดเยอะหรือไม่ และพอจะหาช่องทางแทรกตัวเข้าไปในตลาดกลุ่มเดียวกันได้บ้างหรือไม่และนี่คือความสามารถและประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูล

จึงต้องกล่าวว่า 
Data Analysis คือ เทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างมากในโลกธุรกิจวันนี้ ซึ่งใครมีเทคโนโลยีที่มากความสามารถเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้ ก็จะเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันทันทีและทำให้มีโอกาสที่จะโตเร็วได้ตามต้องการด้วยนั่นเอง

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์