SOLUTIONS CORNER
VPN Tunnel หนึ่งเทคนิคช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ VPN

VPN Tunnel หนึ่งเทคนิคช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ VPNVPN Tunnelคือหนึ่งเทคนิคในการเชื่อมต่อ VPN แบบปลอดภัย ทำให้การรับส่งข้อมูลเข้าหรือออกจาก Server ขององค์กรมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

เราทราบกันแล้วว่าVPN หรือ Virtual Private Network คือเทคโนโลยีการเชื่อมต่อNetworkภายนอกอาคารบุคลากรต่าง ๆ ในบริษัท เมื่อออกมาปฏิบัติงานอยู่ข้างนอก แต่ขณะเดียวกันก็มีความจำเป็นต้องเข้ามาเชื่อมต่อขอข้อมูลผ่านServerของบริษัท อย่างการเช็คข้อมูลเอกสาร การเช็ค Emailเมื่อจะทำสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องใช้การเชื่อมต่อในรูปแบบ VPNนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน แต่อย่างไรก็ดีการเชื่อมต่อ VPNก็ยังเป็นการทำงานบนระบบอินเตอร์เน็ต ที่มักจะมีการส่งผ่านข้อมูลหลายเส้นทาง และอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้ ผู้จะทำการเชื่อมต่อ VPNจึงควรเรียนรู้เรื่องเทคนิคการใช้ VPN Tunnelซึ่งเป็นวิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย VPNที่ปลอดภัยมากขึ้น

VPN Tunnel การสร้างอุโมงค์เชื่อมต่อเพื่อความปลอดภัย

เมื่อการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญจึงต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยระหว่างNetwork ด้วย การติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้น โดยปกติแล้วระบบจะเลือกสภาพการเชื่อมต่อให้เราเองโดยอัตโนมัติ คือ ถ้าช่องสัญญาณไหนมีลักษณะเป็นคอขวดมีการใช้งานสูง ระบบก็จะเปลี่ยนเส้นทางไปเลือกใช้ทางอื่น ซึ่งลักษณะการเชื่อมต่อ Networkบนอินเตอร์เน็ตจึงมีเส้นทางที่ไม่ซ้ำกัน และนั่นทำให้การเชื่อมต่อเกิดความไม่ปลอดภัยได้ เพราะระหว่างที่เราส่งคำขอเชื่อมต่อจากภายนอกเข้าสู่ระบบ Serverของบริษัทบนสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบทั่วไป เราจะต้องผ่านเส้นทางที่หลากหลายและไม่ซ้ำกัน ระหว่างนั้น อาจถูกแทรกแซงจากผู้ไม่หวังดีฝังตัวเข้ามาได้ แต่ถ้าเชื่อมต่อ VPNโดยมีการใช้VPN Tunnelก็จะทำให้การเชื่อมต่อ Networkในลักษณะนี้มีความปลอดภัยขึ้น
เนื่องจากว่า VPN Tunnelจะเป็นลักษณะของการสร้างอุโมงค์ขึ้นมาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอีกที หรืออาจจะเรียกว่าเป็นการตัดถนนใหม่ที่เป็นเส้นทางส่วนตัวขึ้นมา เพื่อการเชื่อมต่อที่เราร้องขอไปโดยเฉพาะ ซึ่งทุกครั้งที่เรามีการเชื่อมต่อ เส้นทางที่ใช้ก็จะเป็นเส้นทางเดิมเสมอ จึงเป็นวิธีที่ทำให้การเชื่อมต่อ VPNมีความปลอดภัยในทุกครั้งนั่นเอง

การทำVPN Tunnel มีอยู่กี่แบบ

โดยหลัก  ๆ แล้วการทำ VPN Tunnelนั้น จะแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
·      ทำผ่าน VPN Client รูปแบบนี้ผู้ใช้งานหรือUsers ที่ไม่ได้อยู่ที่องค์กรหรือบริษัทจะเชื่อมต่อเข้ากับServer ขององค์กรโดยผ่านทาง ISP(Internet Services Provider) หลังจากนั้นจะใช้โปรแกรม VPN Clientทำการเชื่อมต่อ

·      Users จะทำการเชื่อมต่อผ่านทาง ISP วิธีนี้ ISPจะมีเทคโนโลยี VPNรองรับการใช้งานอยู่ก่อนแล้วอย่างเช่น Front End ProcessorหรือPOP Serverผู้ใช้แค่เชื่อมต่อเข้ากับISPเท่านั้น ก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคัดกรองตามระบบเพื่อความปลอดภัย เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยก็จะทำการเชื่อม VPNได้ตามปกติทันที

คุณจะเห็นว่าเทคนิคการเชื่อมต่อVPN Tunnelนั้นเป็นเทคนิคที่ช่วยสร้างความปลอดภัยระหว่างเครือข่าย ช่วยให้การเชื่อมต่อ VPNเกิดความปลอดภัยมากขึ้น แถมยังเป็นวิธีการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพมีความยืดหยุ่นสูง สามารถช่วยในเรื่องการลดต้นทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างพวกสายสัญญาณ ลดรายจ่ายการสื่อสารทางไกลได้ด้วยจึงเป็นเทคนิคหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ ควรนำไปใช้เพื่อการทำงานที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์