SOLUTIONS CORNER
network layer คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการวางระบบเครือข่ายในองค์กร

network layer คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการวางระบบเครือข่ายในองค์กร


network layer คือ

เรื่องของการวางระบบ network ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน หรือภายในองค์กรภาครัฐก็ตาม หลีกเลี่ยงเรื่องของการเชื่อมโยงโครงข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะงานด้าน network เกิดขึ้นก็เพราะคนต้องการให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถทำงานและสื่อสารร่วมกันได้นั่นเอง การสร้างระบบ network ภายในหน่วยงานต่าง ๆนั้นจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “สถาปัตยกรรมเครือข่าย” นั่นคือการวางโครงสร้างระบบว่าอะไร จะเชื่อมต่อกับอะไร และอะไรจะต้องอยู่ตรงไหน จึงจะเชื่อมสัญญาณเข้าหากันได้แบบง่าย ๆ และในสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่จะต้องนำมาใช้นั้นก็จะมีมาตรฐานหรือสูตรสำเร็จที่นิยมใช้กัน โดยมีการแบ่งเป็นขั้นตอนแต่ละชั้นออกมาอย่างเรียบร้อย ซึ่ง network layer คือหนึ่งในขั้นตอนหรือหนึ่งในลำดับชั้นนั้นด้วย แล้ว network layer คืออะไรกันแน่ สำคัญอย่างไรบ้างมาเรียนรู้ไปด้วยกัน

network layer คือขั้นตอนของการจัดการเรื่องระบบการเชื่อมต่อ


ก่อนจะอธิบายว่า network layer คืออะไรมีความหมายอย่างไรกันแน่ ขอปูพื้นเพื่อสร้างความเข้าใจกันในเรื่องของสถาปัตยกรรมเครือข่ายกันก่อน คนเราจะคุยกันได้รู้เรื่องก็ต้องมีภาษาเป็นสื่อกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะคุยกันสื่อสารกันได้เข้าใจว่า เครื่องนั้นต้องการส่งไฟล์นะ เครื่องนี้ต้องการโหลดไฟล์ ก็ต้องมีภาษาคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางช่วยให้คอมพิวเตอร์คุยกันรู้เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ดังกล่าวนี้ชาวไอทีทั้งหลายเขาเรียกกันว่า “โปรโตคอล” (Protocol) ซึ่งในหนึ่งโปรโตคอลนี้ก็จะมีลำดับขั้นในตัวเองถึง 7 ขั้น ถ้าเปรียบเป็นทักษะภาษาก็คือมีถึง 7 เลเวล การแบ่งออกเป็น 7 ลำดับชั้นแบบนี้ ก็เพื่อให้การทำงานไม่ซ้ำซ้อนกันไม่รบกวนกัน ก็เหมือนการแบ่งแผนกในบริษัทนั่นเอง ซึ่งคุณจะเห็นว่าแผนกแต่ละแผนกในบริษัททำงานส่วนของตนเอง แต่รวมแล้วก็เป็นงานของบริษัทเดียวกัน การทำงานของโปรโตคอลก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน

ทีนี้มาถึง network layer กันบ้าง network layer คือลำดับชั้นที่ 3  หรือเลเวลที่ 3 ของระบบโปรโตคอล เลเวลนี้มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสัญญาณการเชื่อมต่อ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางไปยังเครื่องปลายทาง เช่น คอมพิวเตอร์เครื่อง A ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่อง B หรือจากเครื่อง A ไปยังปรินท์เตอร์หรือเครื่อง Server อย่างนี้เป็นต้น


ความสำคัญของ network layer คืออะไร


จากที่กล่าวมาข้างต้นคุณคงพอจะนึกภาพออกแล้วว่า ความสำคัญของ network layer คืออะไร เพราะถ้าในบริษัทของคุณออกแบบในส่วนนี้มาไม่ดี การติดต่อสื่อสารคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในองค์กรจะเกิดความสับสน นอกจากจะเป็นปัญหากับพนักงานที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์แล้ว ที่น่าหนักใจก็คือ ฝ่ายไอทีของบริษัทที่จะต้องมานั่งแก้ไขตั้งค่าคอมพิวเตอร์ทีละเครื่อง หากบริษัทเล็กก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่มีหลายแผนก แต่ละแผนกก็มีคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง แบบนี้แก้ไขกันทั้งเดือนก็ยังไม่เสร็จแน่นอน การวางระบบในส่วนนี้จึงต้องมีความละเอียดรอบคอบและพิจารณากันให้กระจ่างถึงระบบงานทั้งหมด จึงจะทำให้ไม่เกิดปัญหาตามมา
 
สรุปว่า network layer คือหนึ่งกระบวนการของงานด้านวางระบบ network ภายในองค์กร ซึ่งก่อนจะเริ่มต้นทำก็จะต้องมีการวางแผน ประชุมหารือหาความชัดเจนกันไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะวางระบบกันแบบไหน จะมีกี่ห้องกี่แผนก แต่ละห้องแต่ละแผนกจะมีคอมพิวเตอร์กี่เครื่องต้องเชื่อมต่อกับระบบอะไรบ้าง ตรงนี้ต้องมีความชัดเจนตั้งแต่ต้น ถ้าวางระบบได้ดีก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องระบบ network ภายในองค์กรไปได้มากและช่วยให้งานราบรื่นสะดวกรวดเร็วขึ้นอีกด้วย

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์