SOLUTIONS CORNER
web hosting คือองค์ประกอบสำคัญ สำหรับเว็บไซต์ คุณรู้จักแล้วหรือยัง

web hosting คือองค์ประกอบสำคัญ สำหรับเว็บไซต์ คุณรู้จักแล้วหรือยัง

Web hosting คือส่วนสำคัญของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นพื้นที่เก็บข้อมูล จึงต้องเลือกให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม มีพื้นที่จัดสรรให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีความปลอดภัยสูง ลดความเสี่ยงของการถูกโจมตีที่อาจจะเป็นอันตรายต่อข้อมูลภายในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถพิจารณาเลือก web hosting ที่ดีได้จากหลายปัจจัย เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์

Web hosting คืออะไร มีประเภทอะไรบ้าง จะเลือกใช้งานอย่างไร


ความหมายของ web hosting คือ เป็นการให้บริการสำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต เมื่อต้องการฝากเว็บไซต์ของตัวเองให้กับผู้ให้บริการ เพื่อให้เว็บไซต์นั้นสามารถให้บริการอยู่บนออนไลน์ตลอด 24 ชม. โดยผู้ให้บริการจะจัดสรรพื้นที่การใช้งาน ทั้งการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ ฐานข้อมูล อีเมล์ ไว้ใน server ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบการดูแลด้านปลอดภัยการสำรองข้อมูล รวมไปถึงความเร็วในการส่งข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งถ้าจะต้องลงทุนด้วยตัวเองทั้งหมด จะมีราคาที่สูงและมีความซับซ้อนทางด้านเทคนิค ที่ต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ทำให้ผู้ใช้บริการรายย่อยเห็นว่า web hosting คือทางเลือกที่ดีกว่า

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบการใช้บริการให้เหมาะตามแต่ละประเภทดังนี้

  1. Shared Hosting การแบ่งพื้นที่ด้าน hardware Network ใช้งานร่วมกันใน server ตัวเดียวกัน โดยผู้ใช้บริการจะต้องใช้โปรแกรมเดียวกันบน server ด้วย เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป
  2. VPS Hosting บริการเซิร์ฟเวอร์เสมือนบริการที่เหมือนกับมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง สามารถบริหารจัดการ Software ได้อิสระ ด้วยการใช้การ Remote desktop connection ผู้ใช้งานที่มีโปรแกรมเฉพาะ จะสามารถใช้บริการประเภทนี้ได้
  3. Dedicated server เป็น server ที่มีผู้ใช้บริการเพียงผู้เดียว สามารถใช้ทรัพยากรภายในเครื่องได้เต็มที่ บริหารจัดการการให้บริการภายในหน่วยงาน ให้ได้ใช้บริการได้หลายอย่าง มีความปลอดภัยสูง
  4. Reseller Hosting สำหรับผู้ใช้บริการที่มีหลายเว็บไซต์ที่ต้องดูแล


พิจารณาเลือก web hosting คือขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจออนไลน์


การมี web hosting คือการเลือกปลูกบ้าน(เว็บไซต์) ลงบนทำเลดี มีความปลอดภัย มีพื้นที่และบริเวณบ้านเหมาะกับเจ้าของบ้าน มีหลักการที่จะต้องพิจารณาในการเลือกตามนี้

การบริการ ต้องเลือกผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ มีระบบการดูแลและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เว็บไซต์สามารถให้บริการได้แบบ 24/7 เมื่อมีปัญหาสามารถเร่งด่วนก็แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ไม่ทิ้งระยะเวลานานจนเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ 

Server ต้องมีประสิทธิภาพ เสถียร ไม่ล่ม มีทรัพยากร Hardware ที่เป็น server จริง ๆ ไม่ใช่นำ Hardware PC มาให้บริการเป็น server

Location ต้องตั้งอยู่ใน Data Center ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทั่วโลกตลอด 24 ชม. และต้องเลือกที่มีความเร็วสูง มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัย การสำรองข้อมูล ป้องกันการถูกโจมตี การแฮคข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้ดี 

การพิจารณาการให้บริการด้านต่าง ๆ รวมทั้งเลือกประเภทของ web hosting คือสิ่งที่ผู้ใช้บริการจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ ควรคำนึงเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพื่อไม่ให้การปัญหาการสูญเสียข้อมูลในเวบไซต์ที่อาจจะเป็นข้อมูลลูกค้าที่เก็บสะสมมาหลายปี หรือข้อมูลสินค้า ไปจนธุรกรรมการเงินต่าง ๆ เพื่อให้การให้บริการออนไลน์ไม่ต้องสะดุด


ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์