ENTERPRISE IT UPDATE
วิธีเลือกเราเตอร์ (Router) สำหรับธุรกิจของคุณ - Part2 - การขยาย Ethernet Port หรือ Wi-Fi Coverage
วิธีเลือกเราเตอร์ (Router) สำหรับธุรกิจของคุณ - Part2 - การขยาย Ethernet Port หรือ Wi-Fi Coverage


ในตอนที่สองนี้ เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ขยายสัญญาณ Wi-Fi ออกไป ที่เรียกว่า Ethernet Port หรือ Wi-Fi Coverage
 
 หากคุณต้องการ ethernet port เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่เราเตอร์ เกตเวย์ หรือไฟร์วอล ได้จัดเตรียมไว้ให้ (โดยไม่คำนึงว่าเป็นชนิดใด) จำเป็นต้องซื้อ ethernet switch อุปกรณ์ตัวนี้เป็นฮับอัจฉริยะเพื่อขยาย ethernet port ที่มีอยู่ คล้ายกับแนวคิดของ USB hub หรือไม่ก็แนวคิดของแถบพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีอยู่สองถึงสามประเภทที่แตกต่างกัน
 
สวิตซ์แบบ unmanaged switch เป็นแบบง่ายที่สุด ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าใด ๆ แต่ไม่มีคุณลักษณะขั้นสูงและเหมาะสมกับเครือข่ายที่มีขนาดเล็กและไม่ซับซ้อนมากนัก สำหรับสวิตซ์แบบ smart หรือ web-managed switch สามารถกำหนดค่าพอร์ตสวิทซ์ รองรับคุณลักษณะขั้นสูงที่เป็นที่นิยม อาทิ VLAN, bandwidth control, 802.1X authentication และ SNMP เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่สุด
 
หากคุณต้องการสัญญาณ Wi-Fi coverage ให้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าที่เราเตอร์ไร้สายสามารถให้ได้ หรือถ้าคุณเลือกเราเตอร์ / เกตเวย์ / ไฟร์วอลล์อีเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว คุณก็สามารถเพิ่มจุดเชื่อมต่อไร้สาย (wireless access point) บนเครือข่ายได้ จุดเชื่อมต่อไร้สายเป็นส่วนประกอบสำคัญ หากเราเตอร์ไร้สายไม่มีความสามารถเพียงพอในการกำหนดเส้นทาง คุณสามารถเชื่อมจุดเชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตจากพอร์ตอีเทอร์เน็ตตัวเดียวไปยังพอร์ตบนเราเตอร์ /เกตเวย์ /ไฟร์วอลล์ หรือสวิตช์ของคุณได้ จุดเชื่อมต่อพื้นฐานส่วนใหญ่จะกระจายเพียง single SSID (ชื่อเครือข่าย) ขณะที่จุดเชื่อมต่อระดับธุรกิจส่วนใหญ่รองรับ VLANs และอนุญาตให้กระจายแบบ multiple SSIDs ได้
มาตรฐานและคุณสมบัติต่าง ๆ ของ Wi-Fi


 
เมื่อซื้อเราเตอร์ไร้สาย (wireless router) หรือจุดเชื่อมต่อ (access point) คุณต้องรู้ว่ามาตรฐานไร้สายแต่ละชนิดมีความเร็วสูงสุดที่แตกต่างกัน อย่างน้อยที่สุดเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน 802.11n (ซึ่งผู้ขายบางรายเรียกว่า Wireless-N) หากมี close neighbor ให้พิจารณาเราเตอร์แบบ dual-band router หรือจุดเชื่อมต่อที่ทำงานในย่านความถี่ 5GHz ซึ่งมีช่องมากขึ้นและไม่แออัดกว่าย่านความถี่ 2.4GHz ทั่วไป
 
ตั้งแต่ปลายปี 2012 เป็นต้นไป ให้จับตาดูเราเตอร์และจุดเชื่อมต่อที่รองรับมาตรฐาน 802.11ac ล่าสุด ซึ่งจะมีความเร็วสูงกว่า อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน 802.11ac ในช่วงเริ่มต้นจะเป็นไปตามร่างข้อกำหนด และอาจไม่สามารถอัพเกรดเป็นมาตรฐานล่าสุดที่สมบูรณ์ได้
 
โปรดจำไว้ว่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มี Wi-Fi จะมีความเร็วสูงสุดเท่า เราเตอร์ตามมาตรฐาน 802.11n และ 802.11ac รุ่นล่าสุด หรือจุดเชื่อมต่อที่สนับสนุนมาตรฐานเดียวกันเท่านั้น มาตรฐานไร้สายทั้งหมดสามารถต่อเข้ากันได้ แต่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐานไร้สายที่เก่ากว่าอาจจะทำงานได้ไม่ดีเท่าและอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายไร้สายทั้งหมดของคุณ
 
หากคุณมีแล็ปท็อป เน็ตบุ๊ก หรือเดสก์ท็อป ที่รองรับมาตรฐานไร้สายที่เก่ากว่าเราเตอร์ไร้สาย (wireless router) หรือจุดเชื่อมต่อ (access point)  คุณสามารถอัพเกรดด้วยการ์ด PCI, การ์ด PCIe, การ์ด PCMCIA หรือ USB wireless adapter อย่างไรก็ตาม Wi-Fi สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมักจะไม่สามารถอัพเกรดได้

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์