จำหน่ายเครื่อง Networking Switch : Manage POE ราคาพิเศษ

P/N : J9982A

Name : HPE OfficeConnect 1820 POE

ราคา : 9,800 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  HPE OfficeConnect 1820 POE Specification

 • CHASSIS :
  Rack 1U
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited Warranty
 • -
  8 Port RJ-45 autosensing 10/100/1000 Mbps
 • -
  (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T)
 • -
  PoE+ (65W) 4 Port [30W@2Port, 15W@4Port]
 • -
  Throughput : up to 11.9 Mpps
 • -
  Switching capacity 16 Gbps
 • -
  Voltage 100 - 240 VAC

P/N : J9983A

Name : HPE OfficeConnect 1820 POE

ราคา : 14,800 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  HPE OfficeConnect 1820 POE Specification

 • CHASSIS :
  Rack 1U
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited Warranty
 • -
  24 Port RJ-45 autosensing 10/100/1000 Mbps
 • -
  2 SFP Port 1Gbps
 • -
  PoE+ (185W) 12 Port [30W@6Port, 15W@12Port]
 • -
  Throughput : up to 38.6 Mpps
 • -
  Switching capacity 52 Gbps
 • -
  Voltage 200 - 240 VAC

P/N : J9984A

Name : HPE OfficeConnect 1820 POE

ราคา : 24,900 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  HPE OfficeConnect 1820 POE Specification

 • CHASSIS :
  Rack 1U
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited Warranty
 • -
  48 Port RJ-45 autosensing 10/100/1000 Mbps
 • -
  4 SFP Port 100/1000 Mbps ports
 • -
  PoE+ (370W) 24 Port [30W@12Port, 15W@24Port]
 • -
  Throughput : up to 77.3 Mpps
 • -
  Switching capacity 104 Gbps
 • -
  Voltage 200 - 240 VAC

P/N : JG539A

Name : HPE OfficeConnect 1910 POE

ราคา : 0 บาท ( Exc. VAT )
End of Sale
 •  

  HPE OfficeConnect 1910 POE Specification

 • CHASSIS :
  Rack
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited Warranty
 • -
  Ports 24 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports
 • -
  (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3at PoE+)
 • -
  Supports a maximum of 24 autosensing 10/100 ports plus 2 dual-personality ports either RJ-45 10/100/1000 port or SFP 100/1000 slot
 • -
  Throughput Up to 6.6 Mpps (64-byte packets)
 • -
  Switching capacity 8.8 Gbps
 • -
  Voltage 100–240 VAC

P/N : JG921A

Name : HPE OfficeConnect 1920 POE

ราคา : 0 บาท ( Exc. VAT )
End of Sale
 •  

  HPE OfficeConnect 1920 POE Specification

 • CHASSIS :
  Rack
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited Warranty
 • -
  Ports 8 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports
 • -
  (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3af PoE)
 • -
  Supports a maximum of 8 autosensing 10/100/1000 ports plus 2 SFP 100/1000 slots
 • -
  Throughput Up to 14.8 Mpps (64-byte packets)
 • -
  Switching capacity 20 Gbps
 • -
  Voltage 100 - 240 VAC

P/N : JG925A

Name : HPE OfficeConnect 1920 POE

ราคา : 0 บาท ( Exc. VAT )
End of Sale
 •  

  HPE OfficeConnect 1920 POE Specification

 • CHASSIS :
  Rack
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited Warranty
 • -
  Ports 24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports
 • -
  (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3af PoE)
 • -
  Supports a maximum of 24 autosensing 10/100/1000 ports plus 4 SFP 100/1000 slots
 • -
  Throughput Up to 41.7 Mpps (64-byte packets)
 • -
  Switching capacity 56 Gbps
 • -
  Voltage 100 - 240 VAC

P/N : JG928A

Name : HPE OfficeConnect 1920 POE

ราคา : 0 บาท ( Exc. VAT )
End of Sale
 •  

  HPE OfficeConnect 1920 POE Specification

 • CHASSIS :
  Rack
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited Warranty
 • -
  Ports 48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports PoE+ ports
 • -
  (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3af PoE)
 • -
  Supports a maximum of 48 autosensing 10/100/1000 ports plus 4 SFP 100/1000 slots
 • -
  Throughput Up to 77.4 Mpps (64-byte packets)
 • -
  Switching capacity 104 Gbps
 • -
  Voltage 100 - 240 VAC

P/N : JL383A

Name : HPE OfficeConnect 1920S POE

ราคา : 7,800 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  HPE OfficeConnect 1920S POE Specification

 • CHASSIS :
  Rack
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited Warranty
 • -
  8 Port RJ-45 autosensing 10/100/1000 Mbps
 • -
  (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T)
 • -
  PPoE+ (65W) 4 Port [30W@2Port, 15W@4Port]
 • -
  Throughput : up to 11.9 Mpps
 • -
  Switching capacity : 16 Gbps
 • -
  Voltage 100 - 240 VAC

P/N : JL384A

Name : HPE OfficeConnect 1920S POE

ราคา : 14,800 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  HPE OfficeConnect 1920S POE Specification

 • CHASSIS :
  Rack
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited Warranty
 • -
  24 Port RJ-45 autosensing 10/100/1000 Mbps
 • -
  2 SFP Port 1Gbps
 • -
  PPoE+ (185W) 12 Port [30W@6Port, 15W@12Port]
 • -
  Throughput : up to 38.6 Mpps
 • -
  Switching capacity : 52 Gbps
 • -
  Voltage 200 - 240 VAC

P/N : JL385A

Name : HPE OfficeConnect 1920S POE

ราคา : 20,700 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  HPE OfficeConnect 1920S POE Specification

 • CHASSIS :
  Rack
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited Warranty
 • -
  24 Port RJ-45 autosensing 10/100/1000 Mbps
 • -
  2 SFP Port 1Gbps
 • -
  PoE+ (370W) 24 Port [30W@12Port, 15W@24Port]
 • -
  Throughput : up to 77.3 Mpps
 • -
  Switching capacity : 104 Gbps
 • -
  Voltage 200 - 240 VAC

P/N : JL386A

Name : HPE OfficeConnect 1920S POE

ราคา : 28,500 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  HPE OfficeConnect 1920S POE Specification

 • CHASSIS :
  Rack
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited Warranty
 • -
  48 Port RJ-45 autosensing 10/100/1000 Mbps
 • -
  4 SFP Port 1Gbps
 • -
  PPoE+ (370W) 24 Port [30W@12Port, 15W@24Port]
 • -
  Throughput : up to 77.3 Mpps
 • -
  Switching capacity : 104 Gbps
 • -
  Voltage 200 - 240 VAC

P/N : JG962A

Name : HPE OfficeConnect 1950 POE

ราคา : 38,800 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  HPE OfficeConnect 1950 POE Specification

 • CHASSIS :
  Rack 1U
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited Warranty
 • -
  24 Port RJ-45 autosensing 10/100/1000 Mbps
 • -
  2 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports / 2 RJ45 1/10GBASE-T ports
 • -
  PoE+ (370W) 24 Port [30W@12Port, 15W@24Port]
 • -
  Throughput : up to 95.2 Mpps
 • -
  Switching capacity 128 Gbps
 • -
  Voltage 100 - 240 VAC

P/N : J9774A

Name : HPE Aruba 2530 POE Series

ราคา : 15,700 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  HPE Aruba 2530 POE Series Specification

 • CHASSIS :
  Rack 1U
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited Warranty
 • -
  8 Port RJ-45 10/100/1000 Mbps
 • -
  2 dual-personality [2 Port RJ-45 (1Gb) or 2 SFP Port (1Gb)] Throughput : up to 14.8 Mpps
 • -
  PoE+ (67W) 8 Port [30W@2Port, 15W@4Port]
 • -
  Throughput : up to 14.8 Mpps
 • -
  Switching capacity : 20 Gbps
 • -
  Voltage 200 - 240 VAC

P/N : J9773A

Name : HPE Aruba 2530 POE Series

ราคา : 43,300 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  HPE Aruba 2530 POE Series Specification

 • CHASSIS :
  Rack 1U
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited Warranty
 • -
  24 Port RJ-45 10/100/1000 Mbps
 • -
  4 SFP Port 1Gbps
 • -
  PoE+ (195W) 24 Port [30W@6Port, 15W@12Port]
 • -
  Throughput : up to 41.6 Mpps
 • -
  Switching capacity : 56 Gbps
 • -
  Voltage 200 - 240 VAC

P/N : J9624A

Name : HPE Aruba 2620 POE Series

ราคา : 0 บาท ( Exc. VAT )
End of Sale
 •  

  HPE Aruba 2620 POE Series Specification

 • CHASSIS :
  Rack 1U
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited Warranty
 • -
  24 Port RJ-45 10/100 Mbps
 • -
  2 Port RJ-45 (1Gb) and 2 SFP Port (1Gb)
 • -
  PoE+ (128W) 12 Port [30W@4Port, 15W@8Port]
 • -
  Throughput : up to 9.5 Mpps
 • -
  Switching capacity : 12.8 Gbps
 • -
  Voltage 200 - 240 VAC

P/N : J9625A

Name : HPE Aruba 2620 POE Series

ราคา : 0 บาท ( Exc. VAT )
End of Sale
 •  

  HPE Aruba 2620 POE Series Specification

 • CHASSIS :
  Rack 1U
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited Warranty
 • -
  24 Port RJ-45 10/100 Mbps
 • -
  2 Port RJ-45 (1Gb) and 2 SFP Port (1Gb)
 • -
  PoE+ (382W) 24 Port [30W@12Port, 15W@24Port]
 • -
  Throughput : up to 9.5 Mpps
 • -
  Switching capacity : 12.8 Gbps
 • -
  Voltage 200 - 240 VAC

P/N : J9627A

Name : HPE Aruba 2620 POE Series

ราคา : 0 บาท ( Exc. VAT )
End of Sale
 •  

  HPE Aruba 2620 POE Series Specification

 • CHASSIS :
  Rack 1U
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited Warranty
 • -
  48 Port RJ-45 10/100 Mbps
 • -
  2 Port RJ-45 (1Gb) and 2 SFP Port (1Gb)
 • -
  PoE+ (382W) 48 Port [30W@12Port, 15W@24Port]
 • -
  Throughput : up to 13 Mpps
 • -
  Switching capacity : 17.6 Gbps
 • -
  Voltage 200 - 240 VAC

P/N : JL073A

Name : HPE Aruba 3810M POE Series

ราคา : 121,800 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  HPE Aruba 3810M POE Series Specification

 • CHASSIS :
  Rack 1U
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited warranty
 • -
  24 PoE+Port RJ-45 10/100/1000 Mbps
 • -
  Throughput : up to 95.2 Mpps
 • -
  Routing/Switching capacity : 160 Gbps
 • -
  MAC address table size : 64000 entries
 • -
  PoE Power 840W
 • -
  Layer 3 Switching
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์