Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล

QUICKSERV ผู้ให้บริการจัดจำหน่าย Server , Storage , Blade ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

1. ก่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามถึงระยะเวลาจัดส่งสินค้าที่แน่นอนทุกครั้ง QuickServ Contact Center 0-2496-1098-9

2. สินค้าที่มีอยู่ในโกดังของทางบริษัทฯ โดยปกติหากไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดหรือติดตั้งค่าต่างๆ จะใช้เวลาจัดส่งภายในวันทำการถัดไป

    แต่ถ้าเป็นสินค้าที่ต้องทำการสั่งจากต่างประเทศเข้ามาใหม่ โดยปกติจะใช้เวลาจัดส่งสินค้าภายใน 15-45 วัน

 

3. การจัดส่งสินค้าของทางบริษัทฯ จะจัดส่งถึงลูกค้าทั่วประเทศไทย

    กรณีที่สินค้ามีขนาดเล็กจะจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ระยะเวลาจัดส่ง 1-3 วันทำการ

    จัดส่งโดยรถส่งสินค้าของทางบริษัทฯ สำหรับลูกค้าที่ให้จัดส่งภายในพื้นที่ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ระยะเวลาจัดส่ง 1-2 วันทำการ

    จัดส่งโดยรถขนส่งรับจ้างที่มีความน่าเชื่อถือ (ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังฝ่ายขาย เพื่อเลือกผู้ให้บริการขนส่งที่ต้องการได้) ระยะเวลาจัดส่ง 1-3 วันทำการ


4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ที่ได้รับการอนุมัติโดยใบสั่งซื้อ

    โดยฝ่ายขายของทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ ทางโทรสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง

5. กรณีลูกค้าต้องการขอยกเลิกการทำรายการ ทางบริษัทฯ จะยินยอมในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

    สินค้าเลิกผลิตไม่สามารถทำการสั่งซื้อได้แล้ว

    สินค้าใหม่แต่มีสภาพไม่พร้อมใข้งาน และต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่เกิน 45 วันทำการ

 

6. บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับคำร้องขออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้าพเจ้าเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆตามข้างต้น และขอตกลงยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

  • ยอดที่ชำระ :
  • เลขที่ใบเสนอราคา (ถ้ามี) :
  • ควิกเซิร์ฟ
  • สินค้า
  • งานระบบ
  • บริการ
  • กิจกรรม
  • ออนไลน์