ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล
P/N : INTDA
Name : DirectAdmin Control Panel
Price :
4,000
บาท
DirectAdmin Control Panel
โปรแกรมสำหรับจัดการเครื่อง Server เพื่อให้บริการ Share Hosting

มีความสามารถในการให้บริการ Web Service, Email, FTP, MySQL Database เป็นต้น

ติดตั้งจากทีมงานที่มีประสบการณ์ฟรี
  • ควิกเซิร์ฟ
  • สินค้า
  • งานระบบ
  • บริการ
  • กิจกรรม
  • ออนไลน์