ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล
P/N : 748921-371
Name : HP Windows Server 2012 R2 Standard Edition 2P (ROK)
Price :
22,900
บาท
HP Windows Server 2012 R2 Standard Edition 2P (ROK)
Windows Server 2012 R2 captures Microsoft's experience of delivering global-scale cloud services to provide an enterprise-class server and cloud platform. It lets you optimize performance for your most important workloads and helps to protect against service outages with robust recovery options. It reduces complexity and cost with comprehensive automation plus storage and networking virtualization solutions based on industry-standard hardware. It lets you build, run, and scale applications that can move between your datacenter and the cloud, and allows you to provide your users with flexible remote access from virtually anywhere and any device while helping to protect corporate information
Promotion HP Windows Server 2012 R2 Standard Edition 2P (ROK)
  • ควิกเซิร์ฟ
  • สินค้า
  • งานระบบ
  • บริการ
  • กิจกรรม
  • ออนไลน์