ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล
P/N : 228-10344
Name : Microsoft SQL STD Edition
Price :
38,000
บาท
Microsoft SQL STD Edition

Microsoft® SQL Server Standard Edition 2014 Sngl OPEN 1 License No Level


Microsoft SQL Server 2012 คือฐานข้อมูลสำหรับสารสนเทศ ที่พร้อมสำหรับ Cloud Computing อย่างสมบูรณ์ พร้อมคุณสมบัติทางด้านความพร้อมในการให้บริการ (Availability) และด้านประสิทธิภาพการทำงาน (Performance) SQL Server 2012 ช่วยให้องค์กรแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก (Insight) ของธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย รวมทั้งช่วยสร้างโซลูชั่นได้อย่างรวดเร็วและขยายข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์จริงและ บน Public Cloud ได้อีกด้วย

คำแนะนำการใช้งาน
- License ประเภท Server + CAL เหมาะสำหรับองกรณ์ขนาดเล็กถึงกลางที่มีผู้ใช้งานไม่มาก
- ผู้ใช้งานจำเป็นต้องซื้อ Client Access License (CAL) ตามจำนวนผู้ใช้งาน

SKU และสิทธิ์การใช้งานของ SQL Server2012 

SKU Server + CAL Core-Based
Enterprise
Datacenter ที่ทันสมัยพร้อมความสามารถด้าน BI แบบไม่จำกัด
No Yes
Business Interlligence
BI สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และรูปแบบการมอบสิทธิ์การใช้งาน ตามจำนวนผู้ใช้งาน
Yes No
Standard
ใช้งานในระดับแผนก และมีข้อจำกัดในการขยาย
Yes Yes

P/N : 228-04560
Name : Microsoft SQL STD Edition
Price :
19,000
บาท
Microsoft SQL STD Edition
Microsoft® SQL Server Standard Edition Single Software Assurance OPEN No Level
P/N : 228-04628
Name : Microsoft SQL STD Edition
Price :
57,000
บาท
Microsoft SQL STD Edition
Microsoft® SQL Server Standard Edition Single License/Software Assurance Pack OPEN No Level
  • ควิกเซิร์ฟ
  • สินค้า
  • งานระบบ
  • บริการ
  • กิจกรรม
  • ออนไลน์