ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล
P/N : SOOPSF01
Name : File and Printer Sharing (Redhat)
Price :
5,000
บาท
File and Printer Sharing (Redhat)

บริการติดตั้งและกำหนดสิทธิการแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์ (Redhat Enterprise Linux)
แบ่งปันไฟล์และเครื่องพิมพ์เพื่อใช้งานร่วมกันภายในองค์กร ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายของ Operating System เนื่องจาก Redhat เป็น Open Source ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

QuickServ Solution
- Create User & Group
- Create policy following customer request
- Map Drive

Remark
- ระยะเวลาดำเนินงานติดตั้งไม่เกิน 3 วันทำการ หรือขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่อง Client

- กรณีปัญหาเกิดจาก Hardware หรือ OS ของลูกค้า ทีมงานขอสงวนสิทธิ์
- คู่มือการใช้งาน

Clients Permission & Folder Price
1 < 14 10 Permission & 10 Folder 5,000
15 < 50 20 Permission & 20 Folder 10,000
51 < 100 30 Permission & 30 Folder 20,000

  • ควิกเซิร์ฟ
  • สินค้า
  • งานระบบ
  • บริการ
  • กิจกรรม
  • ออนไลน์