ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล
P/N : DCCOCS01
Name : Co-location
Price :
2,500
บาท
Co-location

บริการฝากวางเครื่อง Server ไว้ยัง Internet Data Center เพิ่มลดค่าใช้จ่ายในการดูแล Server และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานด้วย Bandwidth ขนาดใหญ่ถึง 1Gbps

CS Loxinfo

 

 

Server Size Port/Public IP Power Outlet Price
1U 1Gbps / 1 1 2,500
2U 1Gbps / 1 1 3,500
5U / Tower 1Gbps / 1 1 4,500

PACNET

 

 

Server Size Port/Public IP Power Outlet Price
1U 1Gbps / 1 1 3,000
2U 1Gbps / 1 1 3,500
5U / Tower 1Gbps / 1 1 4,500

CAT IDC

 

Server Size Port/Public IP Power Outlet Price
1U 100Mbps / 1 1 3,000
2U 100Mbps/ 1 1 4,000
5U / Tower 100Mbps/ 1 1 5,500

  • ควิกเซิร์ฟ
  • สินค้า
  • งานระบบ
  • บริการ
  • กิจกรรม
  • ออนไลน์