ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล
P/N : SOVMHS01
Name : VMware Horizon Suite
Price :
35,000
บาท
VMware Horizon Suite

บริการติดตั้ง VMware Horizon Suite
VMware Horizon Suite ผสานรวมเทคโนโลยีจาก Project Octopus, Project AppBlast, ThinApp, VMware Horizon Application Manager และ VMware Horizon Mobile เข้าไว้ในแพลตฟอร์มการจัดการแบบครบวงจรอย่างแท้จริงสำหรับพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่ (Virtual Decktop Interface : VDI) VMware Horizon Suite จะจัดหาแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่น รองรับข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ สภาพแวดล้อม และนโยบายสำหรับการแยกพื้นที่ทำงานส่วนตัวและพื้นที่ทำงานของบริษัท ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันและข้อมูลบนอุปกรณ์ส่วนตัวทุกเครื่องได้ อย่างสม่ำเสมอและถูกต้องเหมาะสม

QuickServ Solution
- Install & Configuration VMware vSphere
- Horizon Service & Connector Appliance Setup
- Configure the Horizon Service & Connector
- Horizon Connector Setup Wizard
- Create Desktop Virtualization & Using VMware Horizon View

Remark
- ระยะเวลาดำเนินงานติดตั้งไม่เกิน 3 วันทำการ

- กรณีปัญหาการใช้งานเกิดจาก Hardware หรือ OS ของลูกค้า ทีมงานขอสงวนสิทธิ์
- คู่มือการใช้งาน

VDI Server & Storage Price
1 < 10 1-2 & 1 35,000
11 < 50 3-5 & 1 60,000
51 < 100 6-10 & 2 100,000
  • ควิกเซิร์ฟ
  • สินค้า
  • งานระบบ
  • บริการ
  • กิจกรรม
  • ออนไลน์