Microsoft Active Directory

P/N : SOMSAD01

Name : Microsoft Active Directory

ราคา : 10,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 • บริการติดตั้ง Microsoft Active Directory
  Active Directory คือเครื่องมือที่มาพร้อมกับ Windows Server ทุกๆ Version เป็นการจัดสรรทรัพยากรจากส่วนกลาง เพราะสำหรับองค์กรที่มี User จำนวนมากๆ เพื่อจัดการสิทธิการใช้งานของ User รวมไปถึงช่วยในเรื่องความปลอดภัยต่อข้อมูลภายในองค์กร 

  QuickServ Solution
  - Site Survey (No Charge)
  - Implementation 1 Domain Controller or additional domain
  - Create User & Group
  - Create policy following customer request (Standard Policy)
  - Map group policy with account policy
  - Join Client


  Remark
  - ระยะเวลาดำเนินงานติดตั้งไม่เกิน 3 วันทำการ (ผลกระทบต้องปิดระบบ)
  - ทีมงานขอสงวนสิทธิ์หากปัญหาเกิดจากระบบ Network ของลูกค้า
  - ทีมงานขอสงวนสิทธิ์หากปัญหาเกิดจาก Software ที่ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
  - ทีมงานขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆและข้อมูลของระบบเดิมก่อนทำการ Implement
  - ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรายละเอียดหรือขอบเขตการปฏิบัติงาน
  - ราคาดังกล่าวเป็นราคาเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
  - ราคาดังกล่าวเฉพาะเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:30 น.
  - ราคานอกเวลาทำการ Service charge 50 %
  - คู่มือการใช้งาน
   

  Clients GPO & OU Price
  1 < 20 2 GPO & 5 OU 10,000
  21 < 30 3 GPO & 7 OU  20,000
  31 < 40 5 GPO & 10 OU 30,000


  Migrate AD From To OS Price
  Windows2003(R2) Windows2008(R2) Price CALL
  Windows2008(R2) Windows2012(R2)  Price CALL

   
Technical Specification

บริการติดตั้ง Microsoft Active Directory
Active Directory คือเครื่องมือที่มาพร้อมกับ Windows Server ทุกๆ Version เป็นการจัดสรรทรัพยากรจากส่วนกลาง เพราะสำหรับองค์กรที่มี User จำนวนมากๆ เพื่อจัดการสิทธิการใช้งานของ User รวมไปถึงช่วยในเรื่องความปลอดภัยต่อข้อมูลภายในองค์กร 

QuickServ Solution
- Site Survey (No Charge)
- Implementation 1 Domain Controller or additional domain
- Create User & Group
- Create policy following customer request (Standard Policy)
- Map group policy with account policy
- Join Client


Remark
- ระยะเวลาดำเนินงานติดตั้งไม่เกิน 3 วันทำการ (ผลกระทบต้องปิดระบบ)
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์หากปัญหาเกิดจากระบบ Network ของลูกค้า
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์หากปัญหาเกิดจาก Software ที่ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆและข้อมูลของระบบเดิมก่อนทำการ Implement
- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรายละเอียดหรือขอบเขตการปฏิบัติงาน
- ราคาดังกล่าวเป็นราคาเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
- ราคาดังกล่าวเฉพาะเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:30 น.
- ราคานอกเวลาทำการ Service charge 50 %
- คู่มือการใช้งาน
 

Clients GPO & OU Price
1 < 20 2 GPO & 5 OU 10,000
21 < 30 3 GPO & 7 OU  20,000
31 < 40 5 GPO & 10 OU 30,000


Migrate AD From To OS Price
Windows2003(R2) Windows2008(R2) Price CALL
Windows2008(R2) Windows2012(R2)  Price CALL

 
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์