ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล
P/N : TS2250
Name : Single Drive : LTO5 Half High
Price :
98,800
บาท
Single Drive : LTO5 Half High
 • CAPACITY :

  1xUltrium 5 Data Cartridges 5-Pac

 • SCALABILITY :

  N/A

 • CONNECTIVITY :

 • CHASSIS :

  Single Drive : LTO5 Half High

 • WARRANTY :

  Standard warranty 3 years 9x5 NBD

P/N : TS2260
Name : Single Drive : LTO6 Half High
Price :
135,400
บาท
Single Drive : LTO6 Half High
 • CAPACITY :

  1xUltrium 6 Data Cartridges 5-Pac

 • SCALABILITY :

  N/A

 • CONNECTIVITY :

 • CHASSIS :

  Single Drive : LTO6 Half High - SAS

 • WARRANTY :

  Standard warranty 3 years 9x5 NBD

P/N : TS2360
Name : Sigle Drive : LTO6 Full High - SAS
Price :
153,200
บาท
Sigle Drive : LTO6 Full High - SAS
 • CAPACITY :

  1xUltrium 6 Data Cartridges 5-Pack

 • SCALABILITY :

  N/A

 • CONNECTIVITY :

 • CHASSIS :

  Sigle Drive : LTO6 Full High - SAS

 • WARRANTY :

  Standard warranty 3 years 9x5 NBD

P/N : TS2900
Name : Autoloader : LTO6 Half High - SAS
Price :
208,900
บาท
Autoloader : LTO6 Half High - SAS
 • CAPACITY :

  1xUltrium 6 Data Cartridges 5-Pack

 • SCALABILITY :

  N/A

 • CONNECTIVITY :

 • CHASSIS :

  Autoloader : LTO6 Half High - SAS

 • WARRANTY :

  Standard warranty 1 years 9x5 NBD

P/N : TS3100 - LTO6 - SAS
Name : Tape Library : LTO6 Half High - SAS
Price :
256,400
บาท
Tape Library : LTO6 Half High - SAS
 • CAPACITY :

  1xLTO Ultrium 6 Half High SAS Drive Sled

 • SCALABILITY :

  N/A

 • CONNECTIVITY :

 • CHASSIS :

  TS3100 Tape Library Model L2U

 • WARRANTY :

  Standard warranty 1 years 9x5 NBD

P/N : TS3100 - LTO6 - FC
Name : Tape Library : LTO6 Half High - Fiber Channel
Price :
270,700
บาท
Tape Library : LTO6 Half High - Fiber Channel
 • CAPACITY :

  1xLTO Ultrium 6 Half High Fibre Drive Sled

 • SCALABILITY :

  N/A

 • CONNECTIVITY :

 • CHASSIS :

  Tape Library : LTO6 Half High - Fiber Channel

 • WARRANTY :

  Standard warranty 1 years 9x5 NBD

P/N : 6099S2C
Name : V3700 SFF Dual Control (ICT Set)
Price :
277,600
บาท
V3700 SFF Dual Control (ICT Set)
 • CAPACITY :

  12x300GB 15K 2.5 Inch HDD

 • SCALABILITY :

 • CONNECTIVITY :

  2xPower Cord - Chicago

 • CHASSIS :

  Rack

 • WARRANTY :

  Standard warranty 3 years 9x5 NBD

P/N : 6099S2C
Name : V3700 with Brocade 300 (No HDD)
Price :
331,100
บาท
V3700 with Brocade 300 (No HDD)
 • CAPACITY :

  (No HDD)

 • SCALABILITY :

  Small form-factor enclosure: 24 x 2.5-inch drives • Large form-factor enclosure: 12 x 3.5-inch drives

 • CONNECTIVITY :

  SFF Dual Control

 • CHASSIS :

  Rack

 • WARRANTY :

  Standard warranty 3 years 9x5 NBD

Promotion V3700 with Brocade 300 (No HDD)
P/N : 6099S2C
Name : V3700 with Brocade 6505 (No HDD)
Price :
644,100
บาท
V3700 with Brocade 6505 (No HDD)
 • CAPACITY :

  (No HDD)

 • SCALABILITY :

  Small form-factor enclosure: 24 x 2.5-inch drives • Large form-factor enclosure: 12 x 3.5-inch drives

 • CONNECTIVITY :

  SFF Dual Control

 • CHASSIS :

  Rack

 • WARRANTY :

  Standard warranty 3 years 9x5 NBD

Promotion V3700 with Brocade 6505 (No HDD)
 • ควิกเซิร์ฟ
 • สินค้า
 • งานระบบ
 • บริการ
 • กิจกรรม
 • ออนไลน์