ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล
P/N : BX625CI-MS
Name : Back-UPS (Line Interactive)
Price :
2,000
บาท
Back-UPS (Line Interactive)
 • RATING :

  325 Watts / 625 VA

 • POWER FACTOR :

  0.52

 • BACKUP TIME :

  0.05 Hour 300 W Full Load

 • TECHNOLOGY :

  Line Interactive

 • MANAGEMENT :

  -

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  2 Yrs./carry-in

P/N : BR550GI
Name : Back-UPS (Line Interactive)
Price :
4,800
บาท
Back-UPS (Line Interactive)
 • RATING :

  330 Watts / 550 VA

 • POWER FACTOR :

  0.60

 • BACKUP TIME :

  3 min. Full Load / 12 min. Half Load

 • TECHNOLOGY :

  Line Interactive

 • MANAGEMENT :

  PowerChute Personal Edition

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

P/N : BX700U-MS
Name : Back-UPS (Line Interactive)
Price :
3,500
บาท
Back-UPS (Line Interactive)
 • RATING :

  390 Watts / 700 VA

 • POWER FACTOR :

  0.56

 • BACKUP TIME :

  0.05 Hour 300 W Full Load

 • TECHNOLOGY :

  Line Interactive

 • MANAGEMENT :

  PowerChute Personal Edition

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  2 Yrs./carry-in

P/N : BX950U-MS
Name : Back-UPS (Line Interactive)
Price :
4,600
บาท
Back-UPS (Line Interactive)
 • RATING :

  480 Watts / 950 VA

 • POWER FACTOR :

  0.51

 • BACKUP TIME :

  0.05 Hour 300 W Full Load

 • TECHNOLOGY :

  Line Interactive

 • MANAGEMENT :

  Powerchute Personal Edition

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  2 Yrs./carry-in

P/N : BX1400U-MS
Name : Back-UPS (Line Interactive)
Price :
5,900
บาท
Back-UPS (Line Interactive)
 • RATING :

  700 Watts / 1400 VA

 • POWER FACTOR :

  0.50

 • BACKUP TIME :

  2 min. Full Load / 11 min. Half Load

 • TECHNOLOGY :

  Line Interactive

 • MANAGEMENT :

  Powerchute Personal Edition

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  2 Yrs./carry-in

P/N : BR900GI
Name : Back-UPS (Line Interactive)
Price :
6,200
บาท
Back-UPS (Line Interactive)
 • RATING :

  540 Watt / 900 VA

 • POWER FACTOR :

  0.60

 • BACKUP TIME :

  5 min. Full Load / 16 min. Half Load

 • TECHNOLOGY :

  Line Interactive

 • MANAGEMENT :

  Powerchute Personal Edition

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  2 Yrs./carry-in

P/N : BR1500GI
Name : Back-UPS (Line Interactive)
Price :
12,900
บาท
Back-UPS (Line Interactive)
 • RATING :

  865 Watt / 1500 VA

 • POWER FACTOR :

  0.58

 • BACKUP TIME :

  4 min. Full Load / 12 min. Half Load

 • TECHNOLOGY :

  Line Interactive

 • MANAGEMENT :

  Powerchute Personal Edition

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

 • ควิกเซิร์ฟ
 • สินค้า
 • งานระบบ
 • บริการ
 • กิจกรรม
 • ออนไลน์