ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล
P/N : 5L1000TH
Name : Eaton 5L 1000VA USB TH
Price :
3,500
บาท
Eaton 5L 1000VA USB TH
 • RATING :

  1000VA/600W

 • POWER FACTOR :

  0.60

 • BACKUP TIME :

  ขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์

 • TECHNOLOGY :

  6 Universal

 • MANAGEMENT :

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  2 Yrs On-Site

P/N : 5P1150i
Name : Eaton 5P 1150i VA Tower
Price :
14,100
บาท
Eaton 5P 1150i VA Tower
 • RATING :

  1150VA/ 770W

 • POWER FACTOR :

  0.67

 • BACKUP TIME :

  ขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์

 • TECHNOLOGY :

  (8) IEC C13 (10A)

 • MANAGEMENT :

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  3 Yrs/Bat 2Yrs On-Site

P/N : 5P1550i
Name : Eaton 5P 1550i VA Tower
Price :
16,600
บาท
Eaton 5P 1550i VA Tower
 • RATING :

  1550VA/ 1100W

 • POWER FACTOR :

  0.71

 • BACKUP TIME :

  ขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์

 • TECHNOLOGY :

  (8) IEC C13 (10A)

 • MANAGEMENT :

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  3 Yrs/Bat 2Yrs On-Site

P/N : 5P1150iR
Name : Eaton 5P 1150i VA Rack 1U
Price :
15,900
บาท
Eaton 5P 1150i VA Rack 1U
 • RATING :

  1150VA/ 770W

 • POWER FACTOR :

  0.71

 • BACKUP TIME :

  ขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์

 • TECHNOLOGY :

  (6) IEC C13 (10A)

 • MANAGEMENT :

 • CHASSIS :

  Rack 1U

 • WARRANTY :

  3 Yrs/Bat 2Yrs On-Site

P/N : 5P1550iR
Name : Eaton 5P 1550i VA Rack 1U
Price :
19,000
บาท
Eaton 5P 1550i VA Rack 1U
 • RATING :

  1550VA/ 1100W

 • POWER FACTOR :

  0.71

 • BACKUP TIME :

  ขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์

 • TECHNOLOGY :

  (6) IEC C13 (10A)

 • MANAGEMENT :

 • CHASSIS :

  Rack 1U

 • WARRANTY :

  3 Yrs/Bat 2Yrs On-Site

P/N : 103006434-6591
Name : Eaton 9130 1000VA Tower XL
Price :
22,300
บาท
Eaton 9130 1000VA Tower XL
 • RATING :

  1000VA/900W

 • POWER FACTOR :

  0.90

 • BACKUP TIME :

  ขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์

 • TECHNOLOGY :

  (6) IEC C13 (10A)

 • MANAGEMENT :

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  3 Yrs/Bat 2Yrs On-Site

P/N : 103006435-6591
Name : Eaton 9130 1500VA Tower XL
Price :
25,500
บาท
Eaton 9130 1500VA Tower XL
 • RATING :

  1500VA/1350W

 • POWER FACTOR :

  0.90

 • BACKUP TIME :

  ขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์

 • TECHNOLOGY :

  (6) IEC C13 (10A)

 • MANAGEMENT :

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  3 Yrs/Bat 2Yrs On-Site

P/N : 103006436-6591
Name : Eaton 9130 2000VA Tower XL
Price :
33,300
บาท
Eaton 9130 2000VA Tower XL
 • RATING :

  2000VA/1800W

 • POWER FACTOR :

  0.90

 • BACKUP TIME :

  ขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์

 • TECHNOLOGY :

  (1) IEC C19, (8) IEC C13 (10A)

 • MANAGEMENT :

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  3 Yrs/Bat 2Yrs On-Site

P/N : 103006437-6591
Name : Eaton 9130 3000VA Tower XL
Price :
46,300
บาท
Eaton 9130 3000VA Tower XL
 • RATING :

  3000VA/2700W

 • POWER FACTOR :

  0.90

 • BACKUP TIME :

  ขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์

 • TECHNOLOGY :

  (1) IEC C19, (8) IEC C13 (10A)

 • MANAGEMENT :

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  3 Yrs/Bat 2Yrs On-Site

P/N : 103006455-6591
Name : Eaton 9130i 1000 2U Rackmount 230V UPS
Price :
25,100
บาท
Eaton 9130i 1000 2U Rackmount 230V UPS
 • RATING :

  1000VA/900W

 • POWER FACTOR :

  0.90

 • BACKUP TIME :

  ขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์

 • TECHNOLOGY :

  (6) IEC C13 (10A)

 • MANAGEMENT :

 • CHASSIS :

  Rack

 • WARRANTY :

  3 Yrs/Bat 2Yrs On-Site

P/N : 103006456-6591
Name : Eaton 9130i 1500 2U Rackmount 230V UPS
Price :
29,200
บาท
Eaton 9130i 1500 2U Rackmount 230V UPS
 • RATING :

  1500VA/1350W

 • POWER FACTOR :

  0.90

 • BACKUP TIME :

  ขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์

 • TECHNOLOGY :

  (6) IEC C13 (10A)

 • MANAGEMENT :

 • CHASSIS :

  Rack

 • WARRANTY :

  3 Yrs/Bat 2Yrs On-Site

P/N : 103006457-6591
Name : Eaton 9130i 2000 2U Rackmount 230V UPS
Price :
39,900
บาท
Eaton 9130i 2000 2U Rackmount 230V UPS
 • RATING :

  2000VA/1800W

 • POWER FACTOR :

  0.90

 • BACKUP TIME :

  ขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์

 • TECHNOLOGY :

  (1) IEC C19, (8) IEC C13 (10A)

 • MANAGEMENT :

 • CHASSIS :

  Rack

 • WARRANTY :

  3 Yrs/Bat 2Yrs On-Site

P/N : 103006463-6591
Name : Eaton 9130i 3000 2U Rackmount 230V UPS
Price :
46,400
บาท
Eaton 9130i 3000 2U Rackmount 230V UPS
 • RATING :

  3000VA/2700W

 • POWER FACTOR :

  0.90

 • BACKUP TIME :

  ขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์

 • TECHNOLOGY :

  (1) IEC C19, (8) IEC C13 (10A)

 • MANAGEMENT :

 • CHASSIS :

  Rack

 • WARRANTY :

  3 Yrs/Bat 2Yrs On-Site

 • ควิกเซิร์ฟ
 • สินค้า
 • งานระบบ
 • บริการ
 • กิจกรรม
 • ออนไลน์