จำหน่ายเครื่อง Ups RACK : Smart UPS ราคาพิเศษ

P/N : SMC1000I-2U

Name : APC Smart UPS SMC RM 2U

ราคา : 13,800 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SMC RM 2U Specification

 • RATING :
  1000VA /600Watt
 • POWER FACTOR :
  0.60
 • BACKUP TIME :
  6 min at full load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus
 • CHASSIS :
  Rack 2U
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

P/N : SMC1000I-2UC

Name : APC Smart UPS SMC RM 2U

ราคา : 14,200 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SMC RM 2U Specification

 • RATING :
  1000VA /600Watt
 • POWER FACTOR :
  0.60
 • BACKUP TIME :
  6 min at full load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus with SmartConnect
 • CHASSIS :
  Rack 2U
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

P/N : SMC1500I-2U

Name : APC Smart UPS SMC RM 2U

ราคา : 17,200 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 •  

  APC Smart UPS SMC RM 2U Specification

 • RATING :
  1500VA/900Watt
 • POWER FACTOR :
  0.60
 • BACKUP TIME :
  Less than 5% at full load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus
 • CHASSIS :
  Rack 2 U
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

P/N : SMC1500I-2UC

Name : APC Smart UPS SMC RM 2U

ราคา : 18,900 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 •  

  APC Smart UPS SMC RM 2U Specification

 • RATING :
  1500VA/900Watt
 • POWER FACTOR :
  0.60
 • BACKUP TIME :
  Less than 5% at full load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus with SmartConnect
 • CHASSIS :
  Rack 2 U
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

P/N : SMC2000I-2U

Name : APC Smart UPS SMC RM 2U

ราคา : 26,000 บาท ( Exc. VAT )
In Stock
 •  

  APC Smart UPS SMC RM 2U Specification

 • RATING :
  2000VA/1300Watt
 • POWER FACTOR :
  0.65
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line interactive
 • MANAGEMENT :
  Power Chute
 • CHASSIS :
  Rack 2 U
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

P/N : SMT750RMI2U

Name : APC Smart UPS SMT RM 2U

ราคา : 15,900 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SMT RM 2U Specification

 • RATING :
  750 VA / 500 Watt
 • POWER FACTOR :
  0.67
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus
 • CHASSIS :
  Rack 2U
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

P/N : SMT750RMI2UC

Name : APC Smart UPS SMT RM 2U

ราคา : 16,700 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SMT RM 2U Specification

 • RATING :
  750 VA / 500 Watt
 • POWER FACTOR :
  0.67
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus with SmartConnect
 • CHASSIS :
  Rack 2U
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

P/N : SMT1000RMI2U

Name : APC Smart UPS SMT RM 2U

ราคา : 14,900 บาท ( Exc. VAT ) ปกติ : 21,500 บาท
In Stock
 •  

  APC Smart UPS SMT RM 2U Specification

 • RATING :
  1000 VA / 700 Watts
 • POWER FACTOR :
  0.70
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus
 • CHASSIS :
  Rack 2U
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

P/N : SMT1000RMI2UC

Name : APC Smart UPS SMT RM 2U

ราคา : 21,900 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SMT RM 2U Specification

 • RATING :
  1000 VA / 700 Watts
 • POWER FACTOR :
  0.70
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus with SmartConnect
 • CHASSIS :
  Rack 2U
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

P/N : SMC3000RMI2U

Name : APC Smart UPS SMC RM 2U

ราคา : 34,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SMC RM 2U Specification

 • RATING :
  3000VA/2100Watt
 • POWER FACTOR :
  0.70
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Power Chute
 • CHASSIS :
  Rack 2 U
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

P/N : SMT1500RMI2U

Name : APC Smart UPS SMT RM 2U

ราคา : 21,000 บาท ( Exc. VAT ) ปกติ : 23,500 บาท
In Stock
 •  

  APC Smart UPS SMT RM 2U Specification

 • RATING :
  1500 VA / 1000 Watt
 • POWER FACTOR :
  0.67
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus
 • CHASSIS :
  Rack 2U
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

P/N : SMT1500RMI2UC

Name : APC Smart UPS SMT RM 2U

ราคา : 29,900 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SMT RM 2U Specification

 • RATING :
  1500 VA / 1000 Watts
 • POWER FACTOR :
  0.67
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus with SmartConnect
 • CHASSIS :
  Rack 2U
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

P/N : SMT2200RMI2U

Name : APC Smart UPS SMT RM 2U

ราคา : 32,500 บาท ( Exc. VAT ) ปกติ : 38,500 บาท
In Stock
 •  

  APC Smart UPS SMT RM 2U Specification

 • RATING :
  2200 VA / 1980 Watt
 • POWER FACTOR :
  0.90
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus
 • CHASSIS :
  Rack 2U
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

P/N : SMT2200RMI2UC

Name : APC Smart UPS SMT RM 2U

ราคา : 41,500 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SMT RM 2U Specification

 • RATING :
  2200 VA / 1980 Watt
 • POWER FACTOR :
  0.90
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus with SmartConnect
 • CHASSIS :
  Rack 2U
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

P/N : SMT3000RMI2U

Name : APC Smart UPS SMT RM 2U

ราคา : 50,500 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SMT RM 2U Specification

 • RATING :
  3000 VA / 2700 Watts
 • POWER FACTOR :
  0.90
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus
 • CHASSIS :
  Rack 2U
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

P/N : SMT3000RMI2UC

Name : APC Smart UPS SMT RM 2U

ราคา : 52,900 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SMT RM 2U Specification

 • RATING :
  3000 VA / 2700 Watts
 • POWER FACTOR :
  0.90
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus with SmartConnect
 • CHASSIS :
  Rack 2U
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์