ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล
Smart-UPS SMT » Tower

Spec 01
P/N : SMT750I
Name : Smart-UPS SMT » Tower
Price :
11,300
บาท
Smart-UPS SMT » Tower
 • RATING :

  500 Watt / 750 VA

 • POWER FACTOR :

  0.67

 • BACKUP TIME :

  0.05 Hour 300 W Full Load

 • TECHNOLOGY :

  Line Interactive

 • MANAGEMENT :

  Powerchute Plus

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  3 Yrs./ Onsite Swap

Spec 02
P/N : SMT1500I
Name : Smart-UPS SMT » Tower
Price :
20,500
บาท
Smart-UPS SMT » Tower
 • RATING :

  1000 Watts /1500 VA

 • POWER FACTOR :

  0.67

 • BACKUP TIME :

  0.05 Hour 300 W Full Load

 • TECHNOLOGY :

  Line Interactive

 • MANAGEMENT :

  Powerchute Plus

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  3 Yrs./ Onsite Swap

Spec 03
P/N : SMT2200I
Name : Smart-UPS SMT » Tower
Price :
31,900
บาท
Smart-UPS SMT » Tower
 • RATING :

  1980 Watt / 2200 VA

 • POWER FACTOR :

  0.90

 • BACKUP TIME :

  0.05 Hour 300 W Full Load

 • TECHNOLOGY :

  Line Interactive

 • MANAGEMENT :

  Powerchute Plus

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  3 Yrs./ Onsite Swap

Spec 04
P/N : SMT1000I
Name : Smart-UPS SMT » Tower
Price :
16,500
บาท
Smart-UPS SMT » Tower
 • RATING :

  700 Watts /1000 VA

 • POWER FACTOR :

  0.70

 • BACKUP TIME :

  0.05 Hour 300 W Full Load

 • TECHNOLOGY :

  Line Interactive

 • MANAGEMENT :

  Powerchute Plus

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  3 Yrs./ Onsite Swap

Spec 05
P/N : SMT3000I
Name : Smart-UPS SMT » Tower
Price :
43,900
บาท
Smart-UPS SMT » Tower
 • RATING :

  2700 Watt / 3000 VA

 • POWER FACTOR :

  0.90

 • BACKUP TIME :

  0.05 Hour 300 W Full Load

 • TECHNOLOGY :

  Line Interactive

 • MANAGEMENT :

  Powerchute Plus

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  3 Yrs./ Onsite Swap

 • ควิกเซิร์ฟ
 • สินค้า
 • งานระบบ
 • บริการ
 • กิจกรรม
 • ออนไลน์