ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนาและอัพเดทข้อมูล
Back-UPS (Standby)
Spec 01
P/N : BK500EI
Name : Back-UPS (Standby)
Price :
2,900
บาท
Back-UPS (Standby)
 • RATING :

  300 Watts / 500 VA

 • POWER FACTOR :

  0.60

 • BACKUP TIME :

  4 min. Full Load / 14 min. Half Load

 • TECHNOLOGY :

  Stand by

 • MANAGEMENT :

  Powerchute Personal Edition

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  2 Yrs.

Spec 02
P/N : BK650EI
Name : Back-UPS (Standby)
Price :
3,600
บาท
Back-UPS (Standby)
 • RATING :

  400 Watts / 650 VA

 • POWER FACTOR :

  0.62

 • BACKUP TIME :

  5 min. Full Load / 15 min. Half Load

 • TECHNOLOGY :

  Standby

 • MANAGEMENT :

  Powerchute Personal Edition

 • CHASSIS :

  Tower

 • WARRANTY :

  2 Yrs.

 • ควิกเซิร์ฟ
 • สินค้า
 • งานระบบ
 • บริการ
 • กิจกรรม
 • ออนไลน์