QuickServ มั่นใจราคาถูกที่สุด จำหน่าย Server, UPS, Networking
Please wait...
Intel : Server Specialist Certification

Intel Server Specialist


Intel : Server Specialist Certification
Intel Solution Summit 2013 The Venetian Macao-Resort-Hotel Macau

ควิกเซิร์ฟ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าร่วมโครงการ Server Solutions Specialist เนื่องจากความพร้อมทางด้านบุคลากร และมียอดการจัดจำหน่ายเครื่อง Server จากทาง Intel เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โครงการดังกล่าวจะช่วยให้ ควิกเซิร์ฟได้รับการสนับสนุนจากทาง Intel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ Intel Server Solution ให้แก่ท่านได้อย่างมั่นใจ

 
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์