QuickServ มั่นใจราคาถูกที่สุด จำหน่าย Server, UPS, Networking
Please wait...
VST ECS : Best Dealer Award 2018

 
VST ECS : Best Dealer Award 2018
บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ทำให้ทางบริษัทฯได้รับรางวัลสุดยอดตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมประจำปี 2561 " VST ECS Best Dealer Award 2018 " จากนายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ VST ECS (Thailand) ในเครือของวีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  โดยมีคุณพรหมพัฒน์ โชคอนันต์พร Enterprise Business Manager เป็นตัวแทนรับมอบ ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้  ในวันที่ 26 มีนาคม 2562

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์