Please wait...
Close X
SOLUTIONS CORNER
ธุรกิจต่อเนื่องไม่ติดขัด หากคุณรู้ว่า it infrastructure คืออะไร

ธุรกิจต่อเนื่องไม่ติดขัด หากคุณรู้ว่า it infrastructure คืออะไร


it infrastructure คือ

งานด้านระบบไอทีนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งในการทำงานในองค์กร การวางโครงสร้างระบบไอทีภายในบริษัทและองค์กรต่าง ๆ เป็นเรื่องที่จะต้องวางแผนให้รัดกุมกันตั้งแต่เริ่มแรก เพราะหากวางระบบผิดพลาดไปตั้งแต่เริ่มแรก เวลาจะปรับปรุงแก้ไขบางครั้งไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันง่าย ๆ ดีไม่ดีอาจต้องรื้อทั้งระบบใหม่ และเป็นเหตุให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการ it infrastructure ทั้งสิ้น ว่าแต่ it infrastructure คืออะไร และจะช่วยให้ธุรกิจราบรื่นไม่ติดขัดได้อย่างไร ไปดูพร้อม ๆ กัน


it infrastructure คือหัวใจของระบบโครงสร้างไอทีในองค์กร


ถ้าจะเปรียบการวางระบบไอทีในสำนักงานกับการสร้างบ้าน it infrastructure คือการให้สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญมาออกแบบวางโครงสร้างของบ้านนั่นเอง ว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหน เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของบ้าน และเพื่อความสะดวกในการใช้งานและความปลอดภัยของทุกคนในบ้าน กล่าวง่าย ๆ it infrastructure คืองานออกแบบโครงสร้างระบบไอทีในองค์กรนั่นเอง ซึ่งการออกแบบด้านระบบไอทีให้กับองค์กรนั้น เป็นงานที่จำเป็นจะต้องอาศัยผู้ที่ชำนาญเฉพาะทางจริง ๆ ถึงจะออกแบบมาได้ครอบคลุมและตอบโจทย์ประสิทธิภาพการใช้งานของทุก ๆ คนในองค์กร จึงเรียกได้ว่าสิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญของงานไอทีเลยทีเดียว

องค์ประกอบของงาน it infrastructure คืออะไรบ้าง


งานด้าน it infrastructure จะมีด้วยกันหลายด้าน แต่หลัก ๆ แล้วก็จะแบ่งเป็นงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.งานด้านการติดตั้งและวางระบบ Server

2.งานด้านการติดตั้งและวางระบบ Network

3.งานด้านการสร้างและการจัดการ Data Center ครอบคลุมไปยังส่วนของการจัดซื้อจัดหาและเลือกใช้ Storage เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ การ Backup ข้อมูล และเรื่องของ Database ด้วย

4.งานด้าน IT Security การออกแบบและดูแลระบบรักษาความปลอดภัยด้าน IT ให้กับองค์กรซึ่งคุณจะเห็นว่าองค์ประกอบงานด้านต่าง ๆ ของ it infrastructure คือสิ่งที่ครอบคลุมเรื่องไอทีทั้งหมดขององค์กร ตั้งแต่เริ่มออกแบบ สร้างระบบ ไปจนกระทั่งสร้างระบบเสร็จก็ยังมีการดูแลบริหารจัดการให้ด้วย จึงเรียกว่ามีความสำคัญอย่างมาก และเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยจริง ๆ

เมื่อ it infrastructure คือหัวใจโครงสร้างระบบไอทีทั้งหมดขององค์กร ดังนั้น การจะเลือกใช้บริการจากบริษัทไหน จึงต้องเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพิจารณาตัดสินใจกันให้ดี คุณจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเลือกบริษัทผู้ให้บริการที่มีความรู้มีความชำนาญในระบบ it infrastructure ตัวจริง มีความรู้ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง

หลาย ๆ บริษัทได้มีการฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจระบบไอทีที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้สามารถที่จะออกแบบและให้คำแนะนำลูกค้าองค์กรทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี และสามารถที่จะออกแบบวางระบบโครงสร้างไอทีของทั้งองค์กรได้ออกมามีมาตรฐานสากล สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างลงตัว และระบบไอทีที่ลงตัวกับการทำงานนี่เองที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น ไม่ต้องมาคอยกังวลเกี่ยวกับงานที่ล่าช้าไม่สะดวก ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับงบประมาณที่จะต้องเสียไปกับการแก้ไขระบบไอทีในองค์กร เมื่อคุณเริ่มต้นดีมีความพิถีพิถัน ผลลัพธ์ที่ตามมาก็ย่อมดีด้วยเสมอ เรื่องระบบไอทีจึงต้องเริ่มใส่ใจกันให้มากตั้งแต่เริ่มต้นจริง ๆ


ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์