SOLUTIONS CORNER
มารู้จัก Operating System หัวใจสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์

มารู้จัก Operating System หัวใจสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์Operating Systemหรือ OSซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถอย่างที่เราเห็นได้ในทุกวันนี้

คอมพิวเตอร์จะมีสเปกฮาร์ดแวร์ที่แรงแค่ไหนก็ตาม ก็จะหมดความหมายลงทันทีหากไม่มีสิ่งที่เรียกว่า Operating System หรือระบบปฏิบัติการติดตั้งเพื่อควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์อยู่ภายใน ระบบทุกอย่างอุปกรณ์ทุกชิ้นภายในคอมพิวเตอร์จะถูกควบคุมสั่งการทำงานด้วยระบบ OSที่ติดตั้งอยู่ภายในนั่นเอง และ OSที่เราทุกคนรู้จักกันดีที่สุดก็คือ ระบบปฏิบัติการณ์ Windowsที่ปัจจุบันเดินทางมาถึง Windows10 กันแล้ว แต่คุณรู้ไหมว่า OSในโลกเรานี้ไม่ได้มีแค่ Windowsเท่านั้น ยังมีระบบปฏิบัติการอื่นที่เกิดขึ้นก่อน รวมถึงที่ใช้งานควบคู่กับ Windowsในปัจจุบันนี้ด้วย

Operating System มีให้เลือกใช้หลากหลาย

โดยมากแล้วถ้าในองค์กรทั่วไปและส่วนงานที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไร ระบบปฏิบัติการที่เรามักจะใช้กันก็คือ Windowsนั่นทำให้คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับ OSนี้มากที่สุด แต่ในโลกของเรานี้ไม่ได้มีแค่ OSนี้เท่านั้น Operating Systemที่มีคนหลากหลายวงการนิยมใช้กันก็ยังมีอีกหลายหลาย ดังนี้
·      
DOS ดอสจะเป็นซอฟต์แวร์จัดระบบงานของคอมพิวเตอร์ที่มีมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ยุคแรก ๆ เลย การใช้งาน OSนี้จะมีการป้อนคำสั่งเป็นตัวอักษร ซึ่งแม้ปัจจุบันระบบปฏิบัติการนี้ก็ยังคงมีใช้อยู่ ด้วยความที่จะต้องมีการป้อนคำสั่งการทำงานเป็นตัวอักษรนี่เอง จึงทำให้ผู้ที่จะใช้งานต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก่อนมาสมควร
·      
Unix Operating Systemนี้ก็ถือว่ามีใช้กันมานานแล้วเหมือนกัน OSนี้เป็นระบบเปิด เกิดขึ้นเพราะต้องการให้ผู้ใช้งาน OSมีทางเลือกที่หลากหลาย โดยที่ระบบนี้เป็นระบบเปิดจึงมีนักพัฒนาทำการพัฒนาออกไปเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย แต่โดยมากจะใช้สำหรับระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการทำงานพร้อมกันหลาย ๆ เครื่องเสียมากกว่า
·      
LinuxOS นี้เป็นการพัฒนาต่อยอดมากจาก Unixอีกที เสน่ห์ของระบบนี้ก็อยู่ที่การเป็นระบบปฏิบัติการฟรี สามารถพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงในการทำงานได้ง่าย ปัจจุบันก็เน้นใช้งานกับเรื่องของการทำระบบเครือข่ายและ Server
·      
Macintosh Operating Systemจากทางฝั่งแอปเปิล สามารถทำงานได้ดีครอบคลุมไม่แพ้ Windowsเป็นอีกหนึ่ง OSที่องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้งานภายในบริษัทด้วยเช่นกัน

หน้าที่จริง ๆ ของ Operating Systemคืออะไร

เราได้รู้จักกันไปแล้วว่าซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั้นมีหลากหลาย แล้วควรจะเลือกใช้อะไรดี ก่อนจะตัดสินใจก็ต้องมาดูหน้าที่ที่แท้จริงของ Operating Systemก่อนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างมาเพื่ออะไร ซึ่งหน้าที่ของ OSหลัก ๆ มีอยู่ 4 อย่างนั่นคือ
1.          บริหารทรัพยากรต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์
2.          เป็นศูนย์กลางเชื่อมการสื่อสารระหว่าง ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์โปรแกรมอื่น ๆ
3.          ช่วยในกระบวนการถนอมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
4.          เป็นศูนย์กลางสำหรับการติดต่อสื่อสารและเชื่อมการทำงานระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้งานอย่างเราสามารถที่จะเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
เมื่อเรารู้แล้วว่าหน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คืออะไร ทีนี้การจะเลือกใช้ OSไหนภายในคอมพิวเตอร์องค์กรก็ต้องพิจารณาจากหน้าที่หลักและความต้องการของคุณ ว่าลงตัวสอดคล้องกันหรือไม่ หลักง่าย ๆ ก็คือ ให้เลือกระบบปฏิบัติการที่คุณมีความรู้ คุ้นเคย และเข้าใจวิธีการทำงาน แม้ว่าอาจจะไม่สอดรับกับงานในบางส่วน แต่อย่างน้อย ๆ คุณก็สามารถดูแลจัดการในเบื้องต้นได้นั่นเอง 
ในกรณีที่องค์กรของคุณมีผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ในOperating Systemที่หลากหลายสามารถใช้งานได้หลาย OSคุณก็อาจตัดสินใจเลือกใช้ OSที่ฟรีก็ได้ บางครั้งอาจจะประหยัดต้นทุนธุรกิจมากกว่าและให้ผลลัพธ์ในการทำงานที่ตรงใจกว่าด้วย ส่วนนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณพิจารณาแล้ว

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์