SOLUTIONS CORNER
เทคโนโลยีระบบ WAN คืออะไร สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้อย่างไร

เทคโนโลยีระบบ WAN คืออะไร สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้อย่างไร

wan คือ

เทคโนโลยีช่วยให้เราทุกคนสามารถติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แม้จะอยู่คนละซีกโลกเดี๋ยวนี้ก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างง่าย ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงาน ดังจะเห็นได้ว่าวันนี้คุณไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปนั่งทำงานใน Office ก็สามารถที่จะสร้างสรรค์งาน เช็คสต็อกสินค้า  รับออเดอร์จากลูกค้า และควบคุมงานทุกอย่างได้แม้ไม่ได้ตัวจะอยู่ในที่ทำงานเลย แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะเรามีเทคโนโลยีเครือข่ายที่เรียกว่า wan เข้ามาช่วย แล้ว wan คือเทคโนโลยีอะไรอยู่ใกล้ตัวเราขนาดนั้นจริงหรือไม่


WAN คือระบบเครือข่ายที่กว้างใหญ่

หากจะกล่าวให้ง่ายและเห็นภาพมากที่สุดก็สรุปได้ว่า เทคโนโลยีเครือข่าย wan คืออินเตอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง โดยมากเราจะรู้จักแต่คำว่า “อินเตอร์เน็ต” เรารู้ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างไร แต่เรามักไม่ค่อยรู้ว่ามันทำงานอย่างไร WAN คือ Wide Area Network หรือระบบเครือข่ายที่กว้างใหญ่ และหากเราพูดกันถึงระบบเครือข่าย Network โดยมากแล้วเราจะนึกถึงระบบเครือข่ายแบบ LAN หรือเครือข่ายที่อยู่ใน Office สำนักงานทั่วไปต้องมีการเชื่อมต่อโดยใช้สายและอาณาเขตเชื่อมต่อถึงกันจะอยู่ภายใน Office เท่านั้น แต่สำหรับ wan คือ เทคโนโลยีที่เป็นตรงกันข้ามกับ LAN นั่นคือเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันครอบคลุมตั้งแต่ระดับจังหวัด จนถึงระดับประเทศและไปได้ไกลถึงระดับโลกเลยทีเดียว ระบบนี้จึงเป็นการวางเครือข่ายที่ใหญ่ และที่เราจะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่เราใช้ ๆ กันอยู่ทุกวัน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีสายเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ก็สามารถที่จะสื่อสารข้ามประเทศกันได้

องค์กรธุรกิจประยุกต์ความรู้เรื่องเครือข่าย WAN มาใช้ได้อย่างไรบ้าง

แน่นอนว่า wan คือ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เราใช้ประโยชน์กันอยู่ในทุก ๆ มิติ ไม่ว่าจะใช้ทำงาน ใช้เพื่อความบันเทิงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ แต่ในมิติของการวางระบบเครือข่ายภายในองค์กรเพื่อใช้ในการทำงานนั้น มีอะไรที่มากกว่าแค่เรื่องอินเตอร์เน็ต เพราะในองค์กรหนึ่ง ๆ นั้นจะต้องมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตร่วมกัน จึงต้องมีการจัดการเรื่องการกระจายการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไปให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอินเตอร์เน็ตขององค์กรเพื่อการรับส่งข้อมูลด้วย ซึ่งตรงนี้เราจะต้องใช้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเครือข่าย wan มาช่วยออกแบบและจัดสรร ให้ระบบเครือข่ายในองค์กรมีทั้งแบบที่เป็น

  • ส่วนบุคคล คือสามารถใช้ได้ในเฉพาะองค์กรเดียวกัน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่ใน Office เดียวกันเท่านั้น อยู่กันคนละ Office คนละตึกคนละสาขาก็สามารถที่จะเข้าถึงเชื่อมโยงกันได้อย่างปลอดภัย
  • สาธารณะ คือระบบเครือข่ายที่ค่อนข้างเป็นสากล สามารถมีบุคคลที่สามเข้ามาใช้งาน ดูข้อมูลและขอข้อมูลได้ แต่ก็จะต้องมีระบบความปลอดภัยที่ควบคุมความเป็นสาธารณะอีกชั้นหนึ่ง เช่น เป็นเครือข่ายของระบบสายการบิน ที่แต่ละประเทศจะต้องมีการเชื่อมโยงถึงกัน บริษัทการบินในประเทศเข้าถึงได้หมด และในขณะเดียวกัน บริษัทการบินหรือสนามบินในต่างประเทศก็สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ได้ด้วย แต่ถ้าเป็นองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องจะเข้ามาดูข้อมูลหรือขอข้อมูลในส่วนนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า WAN คือ อะไรที่มากกว่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างที่เรารู้จัก หากมีความรู้ในเรื่องนี้ก็จะสามารถประยุกต์เอาอินเตอร์เน็ตมาสร้างระบบเครือข่างภายในองค์กรได้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์