SOLUTIONS CORNER
5 อุปสรรคต่อกลยุทธ์ Hybrid Cloud สำหรับธุรกิจของคุณ

5 อุปสรรคต่อกลยุทธ์Hybrid Cloudสำหรับธุรกิจของคุณ


“การเอาชนะความท้าทายเหล่านี้เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในกระบวนการย้ายระบบคลาวด์”

ผู้นำด้านไอทีจะต้องรับมือกับความท้าทายที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในทุกวันนี้ ในขณะเดียวกันกับที่ธุรกิจก็ต้องพยายามรักษาระดับการแข่งขัน รูปแบบการให้บริการแบบใหม่ เช่น ระบบHybrid Cloud อาจเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่กำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในความเป็นจริง การสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้พบว่า 86% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับคลาวด์ กล่าวว่า กลยุทธ์องค์กรของพวกเขาคือรูปแบบ Multi-Cloud ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระหายที่จะใช้กลยุทธ์ระบบคลาวด์แบบผสมผสานกัน เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจอย่างแท้จริง
ระบบ Hybrid Cloud ใช้ประโยชน์จากทั้งระบบคลาวด์สาธารณะและระบบคลาวด์ส่วนตัวเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกำหนดโซลูชั่น(solution) เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจโดยเฉพาะระบบ Hybrid Cloud ที่ต้องการผสมผสานและร่วมมือกันท่ามกลางสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรเพื่อกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ การจัดการและความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม
องค์กรต่างๆมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบHybrid Cloud เพื่อสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น ปรับการใช้แอปพลิเคชั่นให้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการย้ายรูปแบบของระบบคลาวด์ นั้นมีความเสี่ยงและความท้าทายที่เราต้องพิจารณา
นอกเหนือจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วนั้น ตาม Nutanix's Enterprise Cloud Index แสดงให้เห็นว่า 91% ขององค์กรธุรกิจทั้งหลายนั้นคิดว่าระบบHybrid Cloud เป็นรูปแบบคลาวด์ที่เหมาะที่จะนำมาใช้ 
แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเห็นด้วยกับประโยชน์มากมาย แต่รายงานกลับพบว่ามีผู้ตอบแบบสำรวจเพียงแค่19%เท่านั้น ที่ได้เปลี่ยนไปใช้ระบบHybrid Cloud แล้ว
 

อุปสรรคบางประการของการใช้กลยุทธ์ระบบคลาวด์ของคุณ

ความซับซ้อน:

เนื่องจากบริการเว็บต่างๆ บนอุปกรณ์มือถือและเทคโนโลยีใหม่ๆ นั้น มีหลากหลาย การจัดการความซับซ้อนของศูนย์ข้อมูลที่ขยายตัวผ่านระบบHybrid Cloud นั่นจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างมาก เพราะการเลือกบริการที่เหมาะสมบนกรอบการจัดการข้อมูลที่แตกต่างกัน การผสมผสานของทรัพยากรในระบบคลาวด์อาจเป็นอันตรายต่อธุรกิจของคุณได้

ความคล่องตัวด้านไอที:

การบริการด้านไอทีเป็นการตอบสนองความต้องการของธุรกิจ เมื่อความต้องการเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป องค์กรด้านไอทีจึงจำเป็นต้องปรับตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลนั้นให้ได้อย่างรวดเร็ว เป็นเวลาหลายปีแล้วที่องค์กรด้านไอทีได้พัฒนาความคล่องตัวภายในศูนย์ข้อมูล ในปัจจุบันนี้เนื่องจากระบบคลาวด์สาธารณะถูกรวมเข้ากับกลยุทธ์ด้านไอทีของบริษัท ความสามารถในการย้ายแอปพลิเคชัน เวิร์กโหลด และข้อมูลระหว่างทรัพยากรในระบบคลาวด์ จึงต้องใช้การเชื่อมต่อระหว่างทรัพยากรเหล่านั้น ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูลเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับระบบHybrid Cloud

การควบคุมข้อมูล:

ธุรกิจที่สร้างศูนย์ข้อมูลของตนเองและระบบคลาวด์ส่วนตัวสามารถควบคุมข้อมูลได้ การขยับขยายไปสู่ระบบคลาวด์สาธารณะนั้น จำเป็นต้องควบคุมโครงสร้างพื้นฐานและแอพพลิเคชั่นบางอย่าง แต่องค์กรจำเป็นต้องควบคุมข้อมูลทางธุรกิจอย่างแน่นหนา กลยุทธ์ระบบHybrid Cloud จะต้องสนับสนุนธุรกิจและการให้บริการข้อมูล ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย การเข้าถึง การป้องกันการจัดเก็บและการกำกับดูแลในระดับที่เหมาะสม

ความชำนาญ:

จากรายงานล่าสุดนั้นได้รายงานการค้นหาความสามารถด้านไอทีที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีแบบไฮบริดเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขากำลังหาหนทางเพื่อที่จะรักษาผู้มีทักษะเหล่านั้นไว้ในองค์กร แต่หากมีช่องว่างด้านทักษะในองค์กรแล้วนั้น ก็ไม่ควรถูกมองว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบHybrid Cloud เพราะการเลือกบริการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการออกแบบการปรับใช้และการจัดการสภาพแวดล้อมของระบบคลาวด์จะสามารถช่วยแก้ไขช่องว่างดังกล่าวได้ ในขณะที่ยังคงได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจจากระบบHybrid Cloud ในระยะสั้นๆอย่างแน่นอน

Vendor lock-in:

ถึงแม้ว่าการเลือกผู้ให้บริการระบบคลาวด์เพื่อเสริมการบริการด้านไอทีเป็นวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและสภาพแวดล้อมแบบไดนามิก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้ให้บริการระบบคลาวด์ทั้งหลายนั้นจะรู้สึกแบบนั้นไปด้วย สำหรับหลายๆ องค์กรการล็อคอินของผู้ให้บริการระบบคลาวด์อาจเป็นอุปสรรคสำคัญในการนำกลยุทธ์ด้านระบบคลาวด์สาธารณะมาใช้ แต่ชุดเครื่องมือการจัดการที่เหมาะสมนั้นก็สามารถช่วยจัดการกับอุปสรรคนี้ได้เช่นกัน
ปัญหาเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถและบริการที่ระบบHybrid Cloud สามารถให้ได้ เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับความซับซ้อนและความคล่องตัวก็จะถูกขจัดออกไปเช่นกัน แต่ก็จำเป็นต้องคำนึงถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น เมื่อทำการสำรวจตัวเลือกต่างๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงไปใช้ระบบคลาวด์ด้วย

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์