Please wait...
SOLUTIONS CORNER
Blockchain technology คือส่วนสำคัญของระบบการเงินของอนาคต

Blockchain technology คือส่วนสำคัญของระบบการเงินของอนาคต 


blockchain technology คือ

เทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บางอย่างเราก็ใช้งานมันอย่างไม่รู้ตัว อย่าง blockchain technology คืออีกเทคโนโลยีที่เริ่มก้าวมาสู่ชีวิตประจำวัน มีผลต่ออุตสาหกรรมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมยานยนต์ สื่อ การบริจาคระดมเงิน การแพทย์ หรือแม้แต่การประกันภัย หลายคนคงสงสัยว่ามันคืออะไร แล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับอุตสาหกรรมเหล่านี้ มาทำความรู้จักและเรียนรู้กันว่า blockchain technology จะส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไรบ้าง
 

Blockchain technology คืออะไร โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร มาทำความรู้จักกัน

 

Blockchain technology  คือ เป็นเทคโนโลยีที่มาจัดการด้านธุรกรรมออนไลน์ เป็นลักษณะของโครงสร้างการเก็บข้อมูลเชิงสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ยืนยันการมีตัวตนโดยไม่มีตัวกลาง ปกติแล้วผู้ที่จะเป็นตัวกลางในการพิสูจน์ข้อมูลจะเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ถ้าเป็นด้านการเงิน ก็จะเป็นธนาคาร หรือสถาบันการเงิน การที่มี blockchain technology เข้ามาช่วย จะทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานต่ำลง ตัวอย่างของการนำมาใช้ ที่ได้รับความนิยม ที่อาจจะเคยได้ยิน ก็คงจะเป็น Bitcoin ด้วยการตรวจสอบด้วย  Blockchain technology  คือการใช้รหัส Token แทนการตรวจสอบด้วยบุคคล ให้เจ้าของบัญชียืนยันตัวตนผ่านรหัส Token ก่อนการทำธุรกรรม

จะพบว่าหลายหน่วยงานก็มีการพัฒนาเพื่อจะนำ blockchain มาใช้งาน ที่จะเห็นได้ชัดเจน ก็จะเป็นธนาคาร สถาบันการเงิน ที่เริ่มทำธรุกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ สร้างระบบการยืนยันตัวตน ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาทำธุรกรรมที่สาขาหรือหน้าเคาเตอร์ แนวโน้มของการปิดสาขาของธนาคารมีมากขึ้น แต่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการธุรกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น หัวใจหลักอยู่ที่การจัดการบันทึกฐานข้อมูลในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ ทำให้เทคโนโลยีได้รับการยอมรับและใช้งานกว้างขวางยิ่งขึ้น


Blockchain technology คืออีกก้าวของเทคโนโลยีออนไลน์ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 

การทำงานที่จะต้องมีขั้นตอนหลายส่วนงาน มักจะเพิ่มเวลา และการตัดสินใจบางเรื่องที่อาจจะล่าช้าเกินไป ในยุคของข่าวสารและปริมาณข้อมูลที่มีจำนวนมาก ก็มี blockchain technology คือตัวช่วยทำให้มันเปลี่ยนไป ไม่เพียงในโลกของการเงินเท่านั้น การเก็บสถิติต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างโตโยต้า ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำขึ้น ก็เป็นอีกทางที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการถูกตรวจสอบอย่างโปร่งใส ไม่ว่าจะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเงิน บริจาคทรัพย์สิน หรือแม้แต่การนับคะแนนโหวตการเลือกตั้งก็ตาม

Blockchain technology คือทางเลือกที่จะถูกพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างบนโลกใบนี้ ในยุคที่ข้อมูลมีปริมาณมาก ผู้ที่สามารถครอบครองข้อมูลที่ถูกต้อง จำนวนของข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้มีประสิทธิภาพ จะทำให้การตัดสินใจต่าง ๆ มีความผิดพลาดน้อยลง


ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์