SOLUTIONS CORNER
Client serverคือ รู้เรื่องระบบเครือข่ายที่ช่วยให้งานในองค์กรง่ายขึ้น

Client serverคือ? รู้เรื่องระบบเครือข่ายที่ช่วยให้งานในองค์กรง่ายขึ้น

สำหรับการทำงานในบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือบริษัทภาคเอกชนก็ตาม การวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การทำงานที่สะดวก ลื่นไหล และความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร จุดเริ่มต้นก็อยู่ที่การวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเอง บริษัทไหนสามารถวางระบบเครือข่ายได้ดี การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ดังนั้น เรื่องนี้จึงต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ๆ แต่การวางระบบเครือข่ายในองค์นั้นสามารถทำได้หลายแบบ client server คือระบบเครือข่ายอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายภาคส่วนนิยมใช้กันมาก ว่าแต่ ระบบ client server คืออะไรกันล่ะ มารู้จักไปพร้อม ๆ กันเลย

Client server คือระบบเครือข่ายแบบไหน
 

การจะทำความเข้าใจว่า client server คืออะไร มีการทำงานเป็นเครือข่ายแบบไหน ก็ต้องมาตั้งต้นความเข้าใจกันก่อน เครือข่ายแบบ client server นั้นจะแบ่งการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 กลุ่มตามชื่อเลย นั่นคือ

  • Server เรียกกันง่าย ๆ ว่า เครื่องแม่ เป็นคอมพิวเตอร์หลักที่เป็นระบบศูนย์กลางของข้อมูล ฉะนั้น คอมพิวเตอร์กลุ่มนี้จำเป็นต้องสเปกสูง จะมี CPU อยู่หลายตัวในเครื่องเดียว มี Power Supply ที่มากกว่า 1 ตัว และก็มีหน่วยความจำมาก เพราะจะต้องทำงานหนักในการเก็บและรับส่งข้อมูลไปยังเครื่องลูกข่ายต่าง ๆ

  • Client เรียกกันง่าย ๆ ว่า เครื่องลูกข่าย ก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไปที่เราใช้ทำงานในบริษัทและออฟฟิศ ซึ่งเครื่องลูกข่ายนี้จะทำงานเชื่อมโยงกับเครื่องแม่ โดยจะข้อข้อมูล และส่งข้อมูลกลับไปยังเครื่องแม่นั่นเอง

อธิบายกันตามนี้ก็จะเห็นว่า แม่ 1 คน สามารถมีลูกได้หลายคน หมายความว่า Server 1 เครื่องจะสามารถทำงานเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปหลาย ๆ เครื่องได้ client server คือระบบเครือข่ายแบบนี้นั่นเอง


ข้อดีและข้อเสียของระบบ client server คืออะไร

ข้อดี

  • ข้อมูล ไฟล์ และโฟลเดอร์งานต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บและรวบรวมไว้ในส่วนกลาง จึงสะดวกในการเรียกใช้งานร่วมกันจากคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง

  • การบริหารจัดการระบบสามารถดูแลได้ง่าย เพราะทำได้จากเครื่องแม่ข่าย ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการดูแล ไม่ต้องคอยไปตั้งค่าตอมพิวเตอร์ทีละเครื่อง ทำที่เครื่องแม่ข่ายทีเดียวก็ให้ผลลัพธ์ไปถึงเครื่องลูกข่ายด้วย

  • ระบบการดูแลความปลอดภัยข้อมูลและการสำรองข้อมูลทำได้ง่ายและสะดวกเพียงครั้งเดียว คือ ทำที่เครื่องแม่ข่ายเท่านั้นก็พอ

ข้อเสีย

  • เครื่อง Server นั้นมีราคาแพง มีค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการสูง หากเป็นบริษัทเล็ก ๆ อาจรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่

  • หากระบบเกิดล่ม ก็อาจทำให้งานแบบทุกส่วนหยุดชะงักลงไปได้ทันที เพราะคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องอิงกับเครื่อง Server ที่เป็นแม่ข่าย

  • การดูแลบริหารจัดการระบบจะต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น หากไม่มีผู้ชำนาญจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนไม่น้อยทีเดียว

เรียกว่า client server คือระบบเครือข่ายที่ทุกบริษัทและทุกองค์กรใช้เป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องเข้าหากัน เป็นระบบศูนย์กลางที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการใช้งานจนถึงปัจจุบัน เมื่อคุณรู้จักแล้วบริษัทของคุณจำเป็นที่จะต้องมีระบบเครือข่ายแบบนี้หรือไม่ ด้วยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยคุณในการพิจารณาได้

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์