SOLUTIONS CORNER
Private Cloud คืออะไร แตกต่างอย่างไรกับ Public Cloud

Private Cloud คืออะไร แตกต่างอย่างไรกับ Public Cloud


private cloud คือ


ในปัจจุบันนี้เรื่องของ Cloud Computing กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น จากหลาย ๆ องค์กรธุรกิจ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพราะเทคโนโลยี Cloud นั้นเข้ามาช่วยให้เกิดความสะดวกในการทำงานมากขึ้น ไม่ต้องติดตั้งและวางระบบอะไรให้วุ่นวาย เมื่อไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ก็ช่วยลดต้นทุนธุรกิจลงไปได้มาก อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาเรื่องการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้เวลาในการทำแต่ละเครื่องด้วยนั่นจึงทำให้ Cloud เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นในโลกธุรกิจยุคใหม่ ถ้าคุณเป็นหนึ่งองค์กรที่สนใจในเทคโนโลยีนี้ สิ่งที่ต้องรู้ก็คือ การเลือกใช้ระบบการทำงานของ Cloud ให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานในองค์กร ซึ่งจะมีทั้งแบบ Private Cloud และ Public Cloud หากคุณต้องการรักษาข้อมูลให้เป็นส่วนตัวมากขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้น เราก็ขอแนะนำให้คุณใช้ระบบเป็น Private แล้ว Private Cloud คืออะไร มีคุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างไรไปดูกันเลย

จุดเด่นของ Private Cloud คือ


Private Cloud คือ ระบบ Cloud แบบส่วนตัว คุณสมบัติโดยรวมแล้วก็จะเหมือนกันกับแบบ Public Cloud แต่จะแตกต่างกันตรงที่แบบ private จะเน้นหนักในเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานสูง จึงมีระบบรักษาความปลอดภัยในข้อมูลที่เข้มข้นมากกว่า มีขั้นตอนในการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดกว่า นั่นจึงทำให้เรื่องของการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนั้นมีสูงกว่าแบบ Public Cloud จุดเด่นและความน่าสนใจหลัก ๆ ของ Private Cloud คือ

1.ช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมระบบการเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้อย่างเต็มที่

2.ช่วยเพิ่มความสบายใจในเรื่องความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้งาน เพราะข้อมูลถูกเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลของตนเอง

3.สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการและการดูแลระบบ Cloud ได้ดีและชัดเจนกว่าแบบ Public เพราะว่าหลาย ๆ ส่วนผู้ใช้งานจะกำหนดเองว่าต้องการระบบอะไรบ้าง เพื่อการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล

4.ช่วยลดปัญหาการแย้ง Internet Bandwidth เพราะระบบจะปิดอยู่แต่ภายในองค์กร ไม่จำเป็นต้องใช้ Internet Bandwidth จำนวนมากๆ ในการออนไลน์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลจากภายนอก

5.ความเร็วในการใช้งานมีมากกว่าแบบ Public เพราะเป็นระบบปิดที่ใช้กันอยู่ภายในประเทศ หรือ อยู่ในประเทศใกล้ๆ เท่านั้น ทำให้สามารถที่จะส่งสัญญาณถึงกันได้ง่าย


องค์กรที่เหมาะกับระบบ Private Cloud คือ องค์กรประเภทไหน


องค์กรและหน่วยงานที่เหมาะสมในการใช้งานระบบ Private Cloud คือ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคง หรือองค์กรภาคเอกชนที่ต้องการให้ข้อมูลทางการค้าเป็นความลับระดับสูง ระบบ Cloud แบบนี้เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหรือคนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลเป็นจำนวนมาก สำหรับองค์กรขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็กนั้นระบบนี้อาจจะไม่เหมาะนัก เพราะจะมีค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบค่อนข้างสูง หากมีพนักงานไม่มากการนำระบบนี้มาใช้คงไม่คุ้มค่าใช้จ่ายที่วางเป็นต้นทุนไว้แน่นอน

จึงกล่าวได้ว่า ระบบ Cloud แบบส่วนตัวหรือ Private Cloud คือ เทคโนโลยี Cloud ที่เหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่ และต้องการความปลอดภัยในข้อมูลสูง รวมไปถึงองค์กรที่ต้องการเก็บและเคลื่อนย้ายข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสูง ซึ่งระบบนี้สามารถที่จะสร้างความมั่นใจในการรักษาความเป็นส่วนตัวและให้ความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างน่าพอใจเลยทีเดียว


ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์