Please wait...
SOLUTIONS CORNER
Virtualization technology คืออะไร มาทำความเข้าใจเทคโนโลยีนี้ให้มากขึ้น

Virtualization technology คืออะไร มาทำความเข้าใจเทคโนโลยีนี้ ให้มากขึ้น

virtualization technology คือ

Virtualization technology คือเทคโนโลยีที่องค์กรต่าง ๆ ต้องเรียนรู้และศึกษาการใช้งาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจให้นำไปสู่การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 Virtualization technology คืออะไรและต่างจาก virtual server อย่างไร 

Virtualization technology คือเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างและตรงกันข้ามกับการทำ virtual server ถึงแม้ว่าชื่อจะค่อนข้างคล้ายคลึงกันก็ตาม เพราะ virtual server คือ การแบ่งสเปคหรือคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์เครื่องจริงมาให้เป็นรูปแบบของเซิร์ฟเวอร์เสมือนเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อ รวมถึงการใช้งานและเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่ virtualization technology คือการทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องหลักหรือเครื่องแม่ข่ายเครื่องเดียวรวมเอาการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกหลาย ๆ เครื่องเอาไว้ เพื่อสะดวกในการควบคุมและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบริหารจัดการ โดยผู้ใช้สามารถทำ virtualization technology สำหรับการใช้งานได้หลายระดับ ได้แก่ ในระดับ Application คือรวมเอาซอฟต์แวร์จากเครื่องต่าง ๆ เอาไว้ที่เครื่องแม่ข่าย, Desktop virtualization คือการใช้เครื่องแม่ข่ายเป็นเครื่องหลักในการใช้เข้าสู่หน้าจอการใช้งานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ และ Server virtualization ที่เป็นการจำลองรวม server เครื่องอื่น ๆ เอาไว้ที่เครื่องแม่ข่ายเครื่องเดียว

Virtualization technology คือเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และจะสามารถเปิดใช้งานได้อย่างไร 

การจะเปิดใช้งาน virtualization technology จะต้องอาศัยซอฟต์แวร์ virtualization โดยเฉพาะ รวมถึงการทำงานร่วมกับระบบต่าง ๆ ที่ถูกติดตั้งเอาไว้ ได้แก่ ระบบไฟล์ ฐานข้อมูล ระบบไฟร์วอลล์ รวมถึงระบบเครือข่ายรูปแบบต่าง ๆ ไม่เพียงเท่านั้นเครื่องแม่ข่ายที่เป็นเครื่องหลักจะต้องมีสเปคสูงเพียงพอ ทั้ง RAM และ ROM ที่ต้องสามารถรันโปรแกรมรวมถึงระบบปฏิบัติการจากเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่นำมาจำลองไว้ในเครื่องแม่ข่ายได้แบบ Real Time 

การใช้งานของภาคธุรกิจในปัจจุบัน virtualization technology คือเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และสามารถช่วยประหยัดพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากในการทำงาน เนื่องจากสามารถรวมการทำงานของคอมพิวเตอร์หลากหลายเครื่องเชื่อมโยงมาไว้ในเครื่องแม่ข่ายเครื่องเดียว เป็นการประหยัดทรัพยากรและเป็นคอนเซ็ปต์ของ Green IT เพื่อให้ฮาร์ดแวร์ของเครื่องแม่ข่ายสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยลดการใช้ไฟฟ้าให้กับองค์กร 

อันที่จริง virtualization technology คือเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่รู้จักและมีความต้องการที่จะนำมาใช้ในเกิดประโยชน์ในองค์กรมานานแล้ว แต่สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือข้อจำกัดในเรื่องของเครื่องแม่ข่ายที่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วในการประมวลผลสูง ทั้งระบบ Core ของ CPU และ RAM ของเครื่องที่ยิ่งต้องการความเร็วสูงเท่าไหร่ก็ย่อมมีราคาสูงขึ้นเท่านั้น แต่ในปัจจุบันองค์ประกอบเหล่านี้ถูกพัฒนาให้มีความสามารถมากขึ้นอีกทั้งยังมีราคาถูกลง virtualization technology จึงถือเป็นตัวเลือกที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดี  

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์