SOLUTIONS CORNER
dns คืออะไร ทำไมต้องแปลงเป็น IP Address ด้วย

dns คืออะไร ทำไมต้องแปลงเป็น IP Address ด้วย 


ความสำคัญของ dns คือชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้บอกชื่อเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ ถือเป็นองค์ประกอบหลักของการมีเว็บไซต์เลย ซึ่ง dns ในโลกนี้จะไม่ซ้ำกัน ดังนั้น dns จึงมีความสำคัญในเชิงธุรกิจเพื่อการสร้างความจดจำเว็บไซต์ต่อลูกค้าด้วย นอกจากนั้นในทางเทคนิคแล้วการทำงานของ dns ยังเกี่ยวข้องกับ IP address อีกด้วย มันจะสามารถบอกได้ว่าเว็บไซต์นั้นตั้งอยู่ที่ไหน

ความหมายและความสำคัญของ dns คือสิ่งที่ควรรู้

องค์ประกอบของการมีเว็บไซต์ในเบื้องต้น คือ พื้นที่ของการเก็บข้อมูล (Hosting) ระบบการสร้างเว็บไซต์ และ dns ซึ่งความหมายของ dns คือชื่อที่ใช้ในการตั้งเว็บไซต์ ย่อมาจาก Domain Name System นอกจากนั้น ยังอาจหมายถึง Domain Name System Server อีกด้วย โดยหลักการเดิมการตั้งชื่อ dns คือภาษาละติน (ASCII character set) ใน RFC 1035 ได้บอกว่าสัญลักษณ์ที่ใช้ได้คือ
              
1.ตัวอักษร a ถึง z (case insensitive)
2.เลข 0 - 9
3.เครื่องหมายยติภังค์ (-)

แต่ในปัจจุบันสามารถตั้งชื่อเป็นภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบได้แล้ว เว็บบราวเซอร์ทุกค่ายสามารถอ่านชื่อ DNS เป็นภาษาไทยได้ ทำให้แก้ปัญหาการตั้งชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษบางชื่อยากต่อการจดจำ หรืออาจจะซ้ำกับเว็บไซต์อื่นได้ นอกจากนั้นในทางเทคนิคจะใช้ dns server แปลงเป็นเลข IP address เพื่อระบุเป็นหมายเลข IP ของ Server ปลายทาง และ มีหน้าที่กำหนดทิศทางของ Email ว่าให้ทำการส่งไปยัง Mail Hosting IP ไหน หรือ จะบอกเป็นการแปลงชื่อไปเป็น IP Server ก็ได้


ส่วนประกอบ dns คืออะไรและมีหน้าที่อย่างไร


ถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพ dns จะทำหน้าที่คล้ายสมุดโทรศัพท์ที่บันทึกข้อมูล ถ้าต้องการหาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ก็เปิดสมุดโทรศัพท์หา dns ก็เช่นกัน ถ้าต้องการหาที่อยู่ของเว็บไซต์ dns คือเครื่องมือที่จะใช้หาตำแหน่งปลายทางนั้น โดย dns จะมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ

1.Name Resolvers ของ dns คือมีหน้าที่หลักในการแปลงชื่อคอมพิวเตอร์ ให้เป็นหมายเลข IP เครื่องลูกข่ายที่ต้องการทราบหมายเลข IP เราจะเรียบว่า resolver จะเป็นซอฟท์แวร์ที่ถูกสร้างมากับเครื่องลูกข่ายหรืออาจจะแอปพลิเคชันหรือไลบรารี่ที่อยู่ในเครื่องนั้นจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลไว้

2.Domain Name Space จะเป็นฐานข้อมูลระบบ DNS มีโครงสร้างเป็นต้นไม้ โดยแต่ละ Domain Name Space จะมีชื่อเรียกและสามารถมีโดเมนย่อยหรือที่เรียกว่า subdomain จะใช้จุด เป็นเครื่องหมายของแบ่งระหว่างโดเมนหลักและโดเมนย่อย

3.Name Servers คือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีหน้าที่จัดการฐานข้อมูลในระบบ DNS โดยจะใช้โปรแกรมตอบกลับการร้องขอที่ได้รับมา ด้วยการข้อมูลในฐานข้อมูลตัวเอง หรือการทำงานสำหรับบางที่ก็สามารถเขียนโปรแกรมให้สามารถไปค้นหาข้อมูลที่ฐานข้อมูลอื่นใน Name server อื่นได้ ถ้าพบข้อมูลที่ได้รับร้องขอก็ถือว่าเป็นเจ้าของโดเมนนั้นจะเรียกว่า Authoritative ถ้าไม่พบข้อมูลจะเรียกว่า Non-Authoritative

จะเห็นได้ว่า dns คือส่วนสำคัญในการบ่งชี้ข้อมูลสำหรับการมีเว็บไซต์ ซึ่งจริง ๆ แล้วมันจะถูกแทนค่าตัวเลขที่เรียกว่า IP Address เป็นการระบุที่ตั้งของ server ของเว็บไซต์นั้น ๆ การตั้งชื่อ dns เป็นภาษาละตินหรือภาษาไทย จะทำให้ง่ายต่อการจดจำมากกว่าตัวเลข และมันจะมูลค่าทางการตลาดทำให้ลูกค้าจำชื่อเรียกได้ด้วย


ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์