SOLUTIONS CORNER
virtualization คือ มีผลดีและผลเสียอย่างไร องค์กรนำมาใช้งานอะไรได้บ้าง


Virtualization คือ? มีผลดีและผลเสียอย่างไร องค์กรนำมาใช้งานอะไรได้บ้าง

virtualization คือ

หลายคนที่ยังคงสงสัยและต้องการความกระจ่างว่า virtualization คือเทคโนโลยีด้าน IT ที่มีผลดีและผลเสียอย่างไร แล้วองค์กรควรนำมาใช้หรือไม่ วันนี้เรามีข้อมูลที่จะช่วยประกอบการพิจารณาและช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมาฝากกัน  

Virtualization คือการใช้งานทรัพยากร IT ให้คุ้มค่า

อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย ๆ virtualization คือ การใช้ฮาร์ดแวร์ซึ่งก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ให้คุ้มค่าอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะลองคิดดูว่าแม้แต่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่เราซื้อมาใช้งานนั้น เราก็ยังไม่สามารถที่จะงานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งหากจะคำนวณถึงตัวเงินที่จ่ายไปสำหรับการซื้อคอมพิวเตอร์ ไหนจะค่าไฟที่ต้องจ่าย จะเรียกว่าใช้งานไม่คุ้มกับประสิทธิภาพที่บริษัทผู้ผลิต ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ก็ไม่ผิด และยิ่งหากเป็นคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่องค์กรทั้งหลายลงทุนซื้อมาเพื่อใช้งานในภาคธุรกิจด้วยแล้ว การใช้ virtualization คือตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถใช้งานฮาร์ดแวร์ที่มีการลงทุนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องแม่ข่ายหลักเพื่อจำลองการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ หรือโปรแกรมที่ต้องการเรียกใช้งานเครื่องอื่น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือไม่ก็ตาม ให้สามารถใช้งานได้จากเครื่องแม่ข่ายเครื่องนี้เพียงเครื่องเดียว นอกจากการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วเทคโนโลยีนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งานและ System Engineer ทั้งหลายทำงานได้อย่างสะดวกมากขึ้นอีกด้วย  

Virtualization คือเทคโนโลยีที่เหมาะกับการใช้งานประเภทไหนขององค์กร 

Virtualization คือเทคโนโลยีที่เหมาะกับการนำมาใช้กับเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร ตัวอย่างเช่น องค์กรเพียงแค่ติดตั้งโปรแกรม virtualization ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียว แล้วทำเชื่อมต่อจำลองการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาไว้ในเครื่องแม่ข่ายนั้น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบ อีกทั้งการใช้งาน server virtualization ยังช่วยให้เกิดผลดีอีกหลายประการ อาทิ ไม่ต้องสิ้นเปลืองพื้นที่ในการรวมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของระบบทั้งหลายเอาไว้ในที่เดียวกัน ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้มีการเช่าใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการจากที่อื่นแล้วมาใช้การควบคุม หรือการรันระบบผ่านเครื่องแม่ข่ายหลักเพียงเครื่องเดียว แถมยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าซึ่งต้องใช้รันเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องพร้อม ๆ กันไปได้มาก อย่างไรก็ตามการใช้เซิร์ฟเวอร์แบบ virtualization ก็มีข้อที่ควรต้องระวังเพราะการรวมเอาการใช้งาน ระบบงาน รวมถึงระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเอาไว้ในเครื่องเดียว ก็มีความเสี่ยงหากเครื่องแม่ข่ายเกิดล่มหรือมีเหตุขัดข้อง ซึ่งหากไม่มีการสำรองข้อมูลหรือสำรองระบบเอาไว้ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้

และหากคุณกำลังมองหาทางออกของการประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กร และการใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ลงทุนไปให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ เทคโนโลยี virtualization คือตัวช่วยที่ดีซึ่งไม่ควรมองข้าม 

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์