จำหน่ายเครื่อง Printer LaserJet Pro M402d ราคาพิเศษ

P/N : C5F92A

Name : LaserJet Pro M402d

ราคา : 12,400 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  Laser
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 5, HP PCL 6 Automatic (standard)
 • โปรเซสเซอร์ :
  1200 MHz
 • หน่วยความจำ :
  128 MB
 • ความละเอียด :
  HP FastRes 1200 ,HP ProRes 1200, 600 dpi
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed USB 2.0
 • การรับประกัน :
  3 years Return

จำหน่ายเครื่อง Printer LaserJet Pro M402n ราคาพิเศษ

P/N : C5F93A

Name : LaserJet Pro M402n

ราคา : 12,100 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  Laser
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 5, HP PCL 6,Manual (driver support provided)
 • โปรเซสเซอร์ :
  1200 MHz
 • หน่วยความจำ :
  128 MB
 • ความละเอียด :
  HP FastRes 1200 ,HP ProRes 1200, 600 dpi
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed USB 2.0 , Host USB , Ethernet
 • การรับประกัน :
  3 years Return

จำหน่ายเครื่อง Printer LaserJet Pro M402dn ราคาพิเศษ

P/N : C5F94A

Name : LaserJet Pro M402dn

ราคา : 13,800 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  Laser
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 5, HP PCL 6 , Automatic (standard)
 • โปรเซสเซอร์ :
  1200 MHz
 • หน่วยความจำ :
  128 MB
 • ความละเอียด :
  HP FastRes 1200 ,HP ProRes 1200, 600 dpi
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed USB 2.0 , Host USB , Ethernet
 • การรับประกัน :
  3 years Return

จำหน่ายเครื่อง Printer LaserJet Pro M402dw ราคาพิเศษ

P/N : C5F95A

Name : LaserJet Pro M402dw

ราคา : 14,700 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  Laser
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 5, HP PCL 6 , Automatic (standard)
 • โปรเซสเซอร์ :
  1200 MHz
 • หน่วยความจำ :
  128 MB
 • ความละเอียด :
  HP FastRes 1200 ,HP ProRes 1200, 600 dpi
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed USB 2.0 , Host USB , Ethernet ,Wireless 802.11b/g/n
 • การรับประกัน :
  3 years Return

จำหน่ายเครื่อง Printer LaserJet Enterprise M604n ราคาพิเศษ

P/N : E6B67A

Name : LaserJet Enterprise M604n

ราคา : 35,900 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  Laser
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 6, HP PCL 5e , Manual (driver support provided)
 • โปรเซสเซอร์ :
  1.2GHz
 • หน่วยความจำ :
  512MB Standard / Maximum 1.5GB
 • ความละเอียด :
  1200x1200dpi ,HP ImageREt 3600 (600 x 600 dpi)
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed USB 2.0 ,Ethernet,Hardware Integration Pocket (HIP)
 • การรับประกัน :
  3 yrs. Onsite

จำหน่ายเครื่อง Printer LaserJet Enterprise M604dn ราคาพิเศษ

P/N : E6B68A

Name : LaserJet Enterprise M604dn

ราคา : 39,500 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  Laser
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 6, HP PCL 5e , Automatic (standard)
 • โปรเซสเซอร์ :
  1.2GHz
 • หน่วยความจำ :
  512MB Standard / Maximum 1.5GB
 • ความละเอียด :
  1200x1200dpi ,HP ImageREt 3600 (600 x 600 dpi)
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed USB 2.0 ,Ethernet,Hardware Integration Pocket (HIP)
 • การรับประกัน :
  3 yrs. Onsite

จำหน่ายเครื่อง Printer LaserJet Enterprise M605n ราคาพิเศษ

P/N : E6B69A

Name : LaserJet Enterprise M605n

ราคา : 42,300 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  Laser
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 6, HP PCL 5e , Manual (driver support provided)
 • โปรเซสเซอร์ :
  1.2GHz
 • หน่วยความจำ :
  512MB Standard / Maximum 1.5GB
 • ความละเอียด :
  1200x1200dpi HP ImageREt 3600 (600 x 600 dpi),2 (black) Print cartridges
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed USB 2.0 ,Ethernet,Hardware Integration Pocket (HIP)
 • การรับประกัน :
  3 yrs. Onsite

จำหน่ายเครื่อง Printer LaserJet Enterprise M605dn ราคาพิเศษ

P/N : E6B70A

Name : LaserJet Enterprise M605dn

ราคา : 48,900 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  Laser
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 6, HP PCL 5e , Automatic (standard)
 • โปรเซสเซอร์ :
  1.2GHz
 • หน่วยความจำ :
  512MB Standard / Maximum 1.5GB
 • ความละเอียด :
  1200x1200dpi HP ImageREt 3600 (600 x 600 dpi),2 (black) Print cartridges
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed USB 2.0 ,Ethernet,Hardware Integration Pocket (HIP)
 • การรับประกัน :
  3 yrs. Onsite

จำหน่ายเครื่อง Printer LaserJet Enterprise M606dn ราคาพิเศษ

P/N : E6B72A

Name : LaserJet Enterprise M606dn

ราคา : 73,900 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  Laser
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 6, HP PCL 5e , Automatic (standard)
 • โปรเซสเซอร์ :
  1.2GHz
 • หน่วยความจำ :
  512MB Standard / Maximum 1.5GB
 • ความละเอียด :
  1200x1200dpi HP ImageREt 3600 (600 x 600 dpi),2 (black) Print cartridges
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed USB 2.0 ,Ethernet,Hardware Integration Pocket (HIP)
 • การรับประกัน :
  3 yrs. Onsite

จำหน่ายเครื่อง Printer LaserJet Enterprise MFP M631dn ราคาพิเศษ

P/N : J8J63A

Name : LaserJet Enterprise MFP M631dn

ราคา : 82,300 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  Laser
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 6, HP PCL 5, Automatic (standard)
 • โปรเซสเซอร์ :
  1.2 GHz
 • หน่วยความจำ :
  1.5 GB (printer); 512 MB (scanner) upgradeable 2 GB
 • ความละเอียด :
  Up to 1200 x 1200 dpi /FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed USB 2.0, Wireless, Hardware Integration Pocket
 • การรับประกัน :
  1 yr NBD on site

จำหน่ายเครื่อง Printer LaserJet Enterprise MFP M632h ราคาพิเศษ

P/N : J8J70A

Name : LaserJet Enterprise MFP M632h

ราคา : 108,700 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  Laser
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 6, HP PCL 5, Automatic (standard)
 • โปรเซสเซอร์ :
  1.2GHz
 • หน่วยความจำ :
  1.5 GB (printer);512MB (scanner) upgradeable 2.5 GB
 • ความละเอียด :
  Up to 1200 x 1200 dpi/FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed USB 2.0 ,Wireless, Hardware Integration Pocket
 • การรับประกัน :
  1 yr NBD on site

จำหน่ายเครื่อง Printer LaserJet Enterprise MFP M632fht ราคาพิเศษ

P/N : J8J71A

Name : LaserJet Enterprise MFP M632fht

ราคา : 124,000 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  Laser
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 6, HP PCL 5, Automatic (standard)
 • โปรเซสเซอร์ :
  1.2GHz
 • หน่วยความจำ :
  1.5 GB (printer); 512 MB (scanner) upgradeable 2.5 GB
 • ความละเอียด :
  Up to 1200 x 1200 dpi /FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed USB 2.0 ,Wireless, Hardware Integration Pocket,1 Fax
 • การรับประกัน :
  1 yr NBD on site

จำหน่ายเครื่อง Printer LaserJet Enterprise MFP M632z ราคาพิเศษ

P/N : J8J72A

Name : LaserJet Enterprise MFP M632z

ราคา : 154,800 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  Laser
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 6, HP PCL 5, Automatic (standard)
 • โปรเซสเซอร์ :
  1.2GHz
 • หน่วยความจำ :
  1.5 GB (printer); 1GB (scanner) upgradeable 3 GB
 • ความละเอียด :
  Up to 1200 x 1200 dpi/FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed USB 2.0 ,Wireless, Hardware Integration Pocket,1 Fax
 • การรับประกัน :
  1 yr NBD on site

จำหน่ายเครื่อง Printer LaserJet Enterprise MFP M633fh ราคาพิเศษ

P/N : J8J76A

Name : LaserJet Enterprise MFP M633fh

ราคา : 116,800 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  Laser
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 6, HP PCL 5 , Automatic (standard)
 • โปรเซสเซอร์ :
  1.2 GHz
 • หน่วยความจำ :
  1.5 GB (printer); 512 MB (scanner) upgradeable 2 GB
 • ความละเอียด :
  Up to 1200 x 1200 dpi/FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed USB 2.0 ,Wireless, Hardware Integration Pocket,1 Fax
 • การรับประกัน :
  1 yr NBD on site

จำหน่ายเครื่อง Printer LaserJet Enterprise MFP M633z ราคาพิเศษ

P/N : J8J78A

Name : LaserJet Enterprise MFP M633z

ราคา : 163,500 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  Laser
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 6, HP PCL 5 , Automatic (standard)
 • โปรเซสเซอร์ :
  1.2 GHz
 • หน่วยความจำ :
  1.5 GB (printer); 1 GB (scanner) upgradeable 2.5 GB
 • ความละเอียด :
  Up to 1200 x 1200 dpi/FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed USB 2.0 ,Wireless,wi-fi,Bluetooth, Hardware Integration Pocket,1 Fax
 • การรับประกัน :
  1 yr NBD on site

จำหน่ายเครื่อง Printer DeskJet IA 2135 All in One Printer ราคาพิเศษ

P/N : F5S41A

Name : DeskJet IA 2135 All in One Printer

ราคา : 3,250 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  InkJet
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 3 GUI
 • โปรเซสเซอร์ :
  N/A
 • หน่วยความจำ :
  N/A
 • ความละเอียด :
  Up to 1200 x 1200 dpi
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  USB 2.0 Hi-Speed
 • การรับประกัน :
  1 ปี

จำหน่ายเครื่อง Printer DeskJet IA 3635 All in One Printer ราคาพิเศษ

P/N : F5S44B

Name : DeskJet IA 3635 All in One Printer

ราคา : 3,750 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  InkJet
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 3 GUI
 • โปรเซสเซอร์ :
  N/A
 • หน่วยความจำ :
  N/A
 • ความละเอียด :
  Black: Up to 1200 x 1200, Color: Up to 4800 x 1200
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed 2.0 USB, Wireless, HP ePrint
 • การรับประกัน :
  1 ปี

จำหน่ายเครื่อง Printer DeskjetUltra InkAdvantage 2529 ราคาพิเศษ

P/N : K7W99A

Name : DeskjetUltra InkAdvantage 2529

ราคา : 5,190 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  InkJet
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 3 GUI
 • โปรเซสเซอร์ :
  N/A
 • หน่วยความจำ :
  N/A
 • ความละเอียด :
  Black: Up to 600 x 600, Color: Up to 4800 x 1200
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed USB 2.0
 • การรับประกัน :
  1 ปี

จำหน่ายเครื่อง Printer Deskjet InkAdvantage 3835 ราคาพิเศษ

P/N : F5R96B

Name : Deskjet InkAdvantage 3835

ราคา : 4,490 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  InkJet
 • ภาษาการพิมพ์ :
  N/A
 • โปรเซสเซอร์ :
  N/A
 • หน่วยความจำ :
  512Mb DDR1, 128M flash
 • ความละเอียด :
  Black: Up to 1200 x 1200, Color: Up to 4800 x 1200
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  Hi-Speed 2.0 USB, Wireless, HP ePrint
 • การรับประกัน :
  1 ปี

จำหน่ายเครื่อง Printer Officejet 7612 WF eAIO A3 ราคาพิเศษ

P/N : G1X85A

Name : Officejet 7612 WF eAIO A3

ราคา : 10,600 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  InkJet
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
 • โปรเซสเซอร์ :
  500 MHz
 • หน่วยความจำ :
  256 MB
 • ความละเอียด :
  Black: Up to 600 x 1200, Color: Up to 4800 x 1200
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  USB, Wireless, RJ-11, Ethernet
 • การรับประกัน :
  1 ปี

จำหน่ายเครื่อง Printer Officejet 7110 Wide Format ePrinter A3 ราคาพิเศษ

P/N : CR768A

Name : Officejet 7110 Wide Format ePrinter A3

ราคา : 7,390 บาท   
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ :
  InkJet
 • ภาษาการพิมพ์ :
  HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
 • โปรเซสเซอร์ :
  500 MHz
 • หน่วยความจำ :
  128 MB
 • ความละเอียด :
  Black: Up to 600 x 1200, Color: Up to 4800 x 1200
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน :
  USB 2.0,Ethernet,wireless 802.11b/g/n,HP ePrint capability
 • การรับประกัน :
  1 ปี
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์