จำหน่ายเครื่อง Software WorryFree Business Security ราคาพิเศษ

P/N : CSSBM0040XF12

Name : WorryFree Business Security

ราคา : 1,170 บาท   

Trend Micro Worry-Free Business Security Standard 1 Yr (ขั้นต่ำ 2 License)

ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อ 1 Client โดยต้องสั่งซื้อขั้นต่ำ 5 Clients
ยิ่งซื้อเยอะยิ่งราคาถูกลง กรุณาติดต่อฝ่ายขาย


Fast. Effective. Simple.

ปัจจุบันธุรกิจมีสองสิ่งที่ต้องเป็นกังวล คือการปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้ปลอดภัยจากการคุกคาม และ อีกสิ่งคือการปกป้องข้อมูลธุรกิจของคุณให้เป็นความลับไม่รั่วไหล

Trend Micro™ Worry-Free™ Business Security ให้คุณสบายใจได้จาก 2 สิ่งที่เป็นกังวล เพื่อให้คุณ Focus ไปที่ธุรกิจได้เต็มที่ ไม่ต้องกังวลใจเรื่อง Internet Security แต่อย่างใด
 

Unique Worry-Free Security Features
  Web threat protection stops viruses and threats from the web before they reach your business Yes
  Smart Scan - faster scanning, quicker updates with minimal PC impact Yes
  Smart Feedback sends security-related events from protected endpoints, resulting in faster identification and response to threats
Yes
Platforms
  PCs, laptops, Windows® servers Yes
  Virtualization (VMware® and Microsoft) Yes
  NEW! Mac clients (iMac® and MacBook® ) and servers No
Antivirus and Web Security
  Defends against viruses, spyware, bots, and rootkits Yes
  Advanced URL filtering blocks access to inappropriate websites Yes
Centralized Management
  Intuitive web console Yes
  Management server location Yes
Data Protection
  NEW! Device control, controls access to USB drives and other attached devices to prevent data loss and block threats Yes
  NEW! Data loss prevention via business email messages, accidentally or deliberately sent No
Messaging Security & Antispam
  Scans and blocks spam from entering POP3 mail accounts Yes
  Includes Hosted Email Security-Inbound Filtering that stops spam and email-based viruses before they reach mail servers No
  Threat protection and multi-layer antispam for Microsoft® Exchange Servers No

จำหน่ายเครื่อง Software WorryFree Business Security ราคาพิเศษ

P/N : CMSBM0040BM12

Name : WorryFree Business Security

ราคา : 1,940 บาท   

Trend Micro Worry-Free Business Security Advanced 1 Yr (ขั้นต่ำ 2 License)

ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อ 1 Client โดยต้องสั่งซื้อขั้นต่ำ 5 Clients
ยิ่งซื้อเยอะยิ่งราคาถูกลง กรุณาติดต่อฝ่ายขาย


Fast. Effective. Simple.

ปัจจุบัน ธุรกิจมีสองสิ่งที่ต้องเป็นกังวล คือการปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้ปลอดภัยจากการคุกคาม และ อีกสิ่งคือการปกป้องข้อมูลธุรกิจของคุณให้เป็นความลับไม่รั่วไหล

Trend Micro™ Worry-Free™ Business Security ให้คุณสบายใจได้จาก 2 สิ่งที่เป็นกังวล เพื่อให้คุณ Focus ไปที่ธุรกิจได้เต็มที่ ไม่ต้องกังวลใจเรื่อง Internet Security แต่อย่างใด
 

Unique Worry-Free Security Features
  Web threat protection stops viruses and threats from the web before they reach your business Yes
  Smart Scan - faster scanning, quicker updates with minimal PC impact Yes
  Smart Feedback sends security-related events from protected endpoints, resulting in faster identification and response to threats
Yes
Platforms
  PCs, laptops, Windows® servers Yes
  Virtualization (VMware® and Microsoft) Yes
  NEW! Mac clients (iMac® and MacBook® ) and servers Yes
Antivirus and Web Security
  Defends against viruses, spyware, bots, and rootkits Yes
  Advanced URL filtering blocks access to inappropriate websites Yes
Centralized Management
  Intuitive web console Yes
  Management server location Yes
Data Protection
  NEW! Device control, controls access to USB drives and other attached devices to prevent data loss and block threats Yes
  NEW! Data loss prevention via business email messages, accidentally or deliberately sent Yes
Messaging Security & Antispam
  Scans and blocks spam from entering POP3 mail accounts Yes
  Includes Hosted Email Security-Inbound Filtering that stops spam and email-based viruses before they reach mail servers Yes
  Threat protection and multi-layer antispam for Microsoft® Exchange Servers Yes

จำหน่ายเครื่อง Software Enterprise Security for Endpoints ราคาพิเศษ

P/N : ENOTE00900Z12

Name : Enterprise Security for Endpoints

ราคา : 1,560 บาท   
Trend Micro Enterprise Security for Endpoints Standard New Edition (ขั้นต่ำ 10-25 License)


ปกป้องหน่วยงานที่มีความซับซ้อนสูง โดยพนักงานสามารถใช้งาน Desktop, Laptop หรือเครื่อง MAC ทั้งภายในและ Remote Office และยังรองรับเครื่อง Server ที่มีความหลากหลายในระบบปฎิบัติการ

Features : คุณสมบัติ

Endpoints and Clients
- OfficeScan™ Endpoint Security
- Security for Mac Plug-in for OfficeScan
- VDI Plug-in for OfficeScan
- Vulnerability Protection

File Servers
- OfficeScan Endpoint Security
- ServerProtect™ for Microsoft® Windows/Novell NetWare®
- ServerProtect™ for Linux™

Centralized Management
- Trend Micro Control Manager™

แนะนำวิธีการซื้อ

License เหมาะสำหรับองค์กรที่มีระบบปฎิบัติการที่หลากหลาย จำนวนขั้นต่ำที่สามารถสั่งได้คือ 10 Licenses

จำหน่ายเครื่อง Software Enterprise Security for Endpoints ราคาพิเศษ

P/N : ENOVE00901Z12

Name : Enterprise Security for Endpoints

ราคา : 2,490 บาท   
Trend Micro Enterprise Security for Endpoints Advance New Edition (ขั้นต่ำ 10-25 License)


ปกป้องหน่วยงานที่มีความซับซ้อนสูง โดยพนักงานสามารถใช้งาน Desktop, Laptop หรือเครื่อง MAC ทั้งภายในและ Remote Office และยังรองรับเครื่อง Server ที่มีความหลากหลายในระบบปฎิบัติการ

Features : คุณสมบัติ

Endpoints and Clients
- OfficeScan™ Endpoint Security
- Security for Mac Plug-in for OfficeScan
- VDI Plug-in for OfficeScan
- Vulnerability Protection

File Servers
- OfficeScan Endpoint Security
- ServerProtect™ for Microsoft® Windows/Novell NetWare®
- ServerProtect™ for Linux™

Centralized Management
- Trend Micro Control Manager™

แนะนำวิธีการซื้อ

License เหมาะสำหรับองค์กรที่มีระบบปฎิบัติการที่หลากหลาย จำนวนขั้นต่ำที่สามารถสั่งได้คือ 10 Licenses

จำหน่ายเครื่อง Software Enterprise Security for Endpoints ราคาพิเศษ

P/N : EBMME00900812

Name : Enterprise Security for Endpoints

ราคา : 2,850 บาท   
Trend Micro Enterprise Security for Endpoints and Mail Server New Edition (ขั้นต่ำ 10-25 License)


ปกป้องหน่วยงานที่มีความซับซ้อนสูง โดยพนักงานสามารถใช้งาน Desktop, Laptop หรือเครื่อง MAC ทั้งภายในและ Remote Office และยังรองรับเครื่อง Server ที่มีความหลากหลายในระบบปฎิบัติการ

Features : คุณสมบัติ

Endpoints and Clients
- OfficeScan™ Endpoint Security
- Security for Mac Plug-in for OfficeScan
- VDI Plug-in for OfficeScan
- Vulnerability Protection

File Servers
- OfficeScan Endpoint Security
- ServerProtect™ for Microsoft® Windows/Novell NetWare®
- ServerProtect™ for Linux™

Centralized Management
- Trend Micro Control Manager™

แนะนำวิธีการซื้อ

License เหมาะสำหรับองค์กรที่มีระบบปฎิบัติการที่หลากหลาย จำนวนขั้นต่ำที่สามารถสั่งได้คือ 10 Licenses

จำหน่ายเครื่อง Software Enterprise Security Suite ราคาพิเศษ

P/N : EAMME00903L12

Name : Enterprise Security Suite

ราคา : 3,290 บาท   

Trend Micro Enterprise Security SuiteNew Edition (ขั้นต่ำ 10 - 25 License)

ยิ่งซื้อเยอะยิ่งราคาถูกลง กรุณาติดต่อฝ่ายขาย


ปกป้องหน่วยงานที่มีความซับซ้อนสูง โดยพนักงานสามารถใช้งาน Desktop, Laptop หรือเครื่อง MAC ทั้งภายในและ Remote Office และยังรองรับเครื่อง Server ที่มีความหลากหลายในระบบปฎิบัติการ

Features : คุณสมบัติ

Endpoints and Clients
- OfficeScan™ Endpoint Security
- Security for Mac Plug-in for OfficeScan
- VDI Plug-in for OfficeScan
- Vulnerability Protection

Mail Server Protection
- ScanMail™ Suite for Microsoft® Exchange
- ScanMail™ Suite for Lotus™ Domino™

Gateway Protection
- InterScan™ Messaging Security
- InterScan™ Web Security

File Servers
- OfficeScan Endpoint Security
- ServerProtect™ for Microsoft® Windows/Novell NetWare®
- ServerProtect™ for Linux™

Centralized Management
- Trend Micro Control Manager™

แนะนำวิธีการซื้อ

License เหมาะสำหรับองค์กรที่มีระบบปฎิบัติการที่หลากหลาย
จำนวนขั้นต่ำที่สามารถสั่งได้คือ 10 Licenses

จำหน่ายเครื่อง Software Enterprise Security Suite ราคาพิเศษ

P/N : EAMME00903N12

Name : Enterprise Security Suite

ราคา : 3,290 บาท   
Trend Micro Enterprise Security SuiteAdd Lic (ขั้นต่ำ 10 - 25 Lic)

ยิ่งซื้อเยอะยิ่งราคาถูกลง กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

ปกป้องหน่วยงานที่มีความซับซ้อนสูง โดยพนักงานสามารถใช้งาน Desktop, Laptop หรือเครื่อง MAC ทั้งภายในและ Remote Office และยังรองรับเครื่อง Server ที่มีความหลากหลายในระบบปฎิบัติการ

Features : คุณสมบัติ

Endpoints and Clients
- OfficeScan™ Endpoint Security
- Security for Mac Plug-in for OfficeScan
- VDI Plug-in for OfficeScan
- Vulnerability Protection

Mail Server Protection
- ScanMail™ Suite for Microsoft® Exchange
- ScanMail™ Suite for Lotus™ Domino™

Gateway Protection
- InterScan™ Messaging Security
- InterScan™ Web Security

File Servers
- OfficeScan Endpoint Security
- ServerProtect™ for Microsoft® Windows/Novell NetWare®
- ServerProtect™ for Linux™

Centralized Management
- Trend Micro Control Manager™

แนะนำวิธีการซื้อ

License เหมาะสำหรับองค์กรที่มีระบบปฎิบัติการที่หลากหลาย
จำนวนขั้นต่ำที่สามารถสั่งได้คือ 10 Licenses

จำหน่ายเครื่อง Software Enterprise Security Suite ราคาพิเศษ

P/N : EAMME00901Z12

Name : Enterprise Security Suite

ราคา : 1,150 บาท   

Trend Micro Enterprise Security SuiteRenew Lic (ขั้นต่ำ 10 - 25 Lic)

แบบต่ออายุ
ยิ่งซื้อเยอะยิ่งราคาถูกลง กรุณาติดต่อฝ่ายขาย


ปกป้องหน่วยงานที่มีความซับซ้อนสูง โดยพนักงานสามารถใช้งาน Desktop, Laptop หรือเครื่อง MAC ทั้งภายในและ Remote Office และยังรองรับเครื่อง Server ที่มีความหลากหลายในระบบปฎิบัติการ

Features : คุณสมบัติ

Endpoints and Clients
- OfficeScan™ Endpoint Security
- Security for Mac Plug-in for OfficeScan
- VDI Plug-in for OfficeScan
- Vulnerability Protection

Mail Server Protection
- ScanMail™ Suite for Microsoft® Exchange
- ScanMail™ Suite for Lotus™ Domino™

Gateway Protection
- InterScan™ Messaging Security
- InterScan™ Web Security

File Servers
- OfficeScan Endpoint Security
- ServerProtect™ for Microsoft® Windows/Novell NetWare®
- ServerProtect™ for Linux™

Centralized Management
- Trend Micro Control Manager™

แนะนำวิธีการซื้อ

License เหมาะสำหรับองค์กรที่มีระบบปฎิบัติการที่หลากหลาย
จำนวนขั้นต่ำที่สามารถสั่งได้คือ 10 Licenses

จำหน่ายเครื่อง Software Smart Protection Complete ราคาพิเศษ

P/N : CTMMM01301P12

Name : Smart Protection Complete

ราคา : 2,360 บาท   
Smart Protection Complete New License (ขั้นต่ำ 50-250 License)

ชุดโปรแกรมสำหรับงาน Security ที่ครบวงจรที่สุด ปกป้องแบบ End Point, Application และ Networking พร้อมระบบการจัดการแบบ On Premises, Cloud หรือแบบ HyBrid

Features : คุณสมบัติ

Protection Points
- Endpoints
- Smartphones and tablets
- USB and removable drives
- Mail servers
- File servers
- Messaging gateway
- Web gateway
- Collaboration portals
- IM servers
- Microsoft Office 365
 
Threat and Data Protection
- Endpoint firewall and host intrusion prevention
- Vulnerability shielding
- Application control
- Inappropriate content
- Phishing attacks
- Spam and bots
- Spyware and rootkits
- Virus and Trojan malware
- Web threats
- Targeted attacks
- Ransomware
 
Data Loss Prevention
- Compliance risks
- Data loss
- Data thef
 
แนะนำวิธีการซื้อ
 
License เหมาะสำหรับองค์กรที่มีระบบปฎิบัติการที่หลากหลาย รวมทั้งปกป้องข้อมูลจากความเสี่ยงต่างๆ  จำนวนขั้นต่ำที่สามารถสั่งได้คือ 50 Licenses

จำหน่ายเครื่อง Software Smart Protection Complete ราคาพิเศษ

P/N : CTMMM00501F12

Name : Smart Protection Complete

ราคา : 2,680 บาท   
Smart Protection Complete Add More License (ขั้นต่ำ 5-25 Licenses)

ชุดโปรแกรมสำหรับงาน Security ที่ครบวงจรที่สุด ปกป้องแบบ End Point, Application และ Networking พร้อมระบบการจัดการแบบ On Premises, Cloud หรือแบบ HyBrid

Features : คุณสมบัติ

Protection Points
- Endpoints
- Smartphones and tablets
- USB and removable drives
- Mail servers
- File servers
- Messaging gateway
- Web gateway
- Collaboration portals
- IM servers
- Microsoft Office 365
 
Threat and Data Protection
- Endpoint firewall and host intrusion prevention
- Vulnerability shielding
- Application control
- Inappropriate content
- Phishing attacks
- Spam and bots
- Spyware and rootkits
- Virus and Trojan malware
- Web threats
- Targeted attacks
- Ransomware
 
Data Loss Prevention
- Compliance risks
- Data loss
- Data thef
 
แนะนำวิธีการซื้อ
 
License เหมาะสำหรับองค์กรที่มีระบบปฎิบัติการที่หลากหลาย รวมทั้งปกป้องข้อมูลจากความเสี่ยงต่างๆ  จำนวนขั้นต่ำที่สามารถสั่งได้คือ 5 Licenses

จำหน่ายเครื่อง Software Smart Protection Complete ราคาพิเศษ

P/N : CTMMM01301R12

Name : Smart Protection Complete

ราคา : 2,366 บาท   
Smart Protection Complete Renew License (ขั้นต่ำ 50-250 License)

ชุดโปรแกรมสำหรับงาน Security ที่ครบวงจรที่สุด ปกป้องแบบ End Point, Application และ Networking พร้อมระบบการจัดการแบบ On Premises, Cloud หรือแบบ HyBrid

Features : คุณสมบัติ

Protection Points
- Endpoints
- Smartphones and tablets
- USB and removable drives
- Mail servers
- File servers
- Messaging gateway
- Web gateway
- Collaboration portals
- IM servers
- Microsoft Office 365
 
Threat and Data Protection
- Endpoint firewall and host intrusion prevention
- Vulnerability shielding
- Application control
- Inappropriate content
- Phishing attacks
- Spam and bots
- Spyware and rootkits
- Virus and Trojan malware
- Web threats
- Targeted attacks
- Ransomware
 
Data Loss Prevention
- Compliance risks
- Data loss
- Data thef
 
แนะนำวิธีการซื้อ
 
License เหมาะสำหรับองค์กรที่มีระบบปฎิบัติการที่หลากหลาย รวมทั้งปกป้องข้อมูลจากความเสี่ยงต่างๆ  จำนวนขั้นต่ำที่สามารถสั่งได้คือ 50 Licenses

จำหน่ายเครื่อง Software Smart Protection Endpoint ราคาพิเศษ

P/N : CTOTM01301P12

Name : Smart Protection Endpoint

ราคา : 1,200 บาท   
Smart Protection Complete New License (ขั้นต่ำ 50-250 License)

ชุดโปรแกรมสำหรับงาน Security ที่ครบวงจรที่สุด ปกป้องแบบ End Point, Application และ Networking พร้อมระบบการจัดการแบบ On Premises, Cloud หรือแบบ HyBrid

Features : คุณสมบัติ

Protection Points
- Endpoints
- Smartphones and tablets
- USB and removable drives
- Mail servers
- File servers
- Messaging gateway
- Web gateway
- Collaboration portals
- IM servers
- Microsoft Office 365
 
Threat and Data Protection
- Endpoint firewall and host intrusion prevention
- Vulnerability shielding
- Application control
- Inappropriate content
- Phishing attacks
- Spam and bots
- Spyware and rootkits
- Virus and Trojan malware
- Web threats
- Targeted attacks
- Ransomware
 
Data Loss Prevention
- Compliance risks
- Data loss
- Data thef
 
แนะนำวิธีการซื้อ
 
License เหมาะสำหรับองค์กรที่มีระบบปฎิบัติการที่หลากหลาย รวมทั้งปกป้องข้อมูลจากความเสี่ยงต่างๆ  จำนวนขั้นต่ำที่สามารถสั่งได้คือ 50 Licenses

จำหน่ายเครื่อง Software Smart Protection Endpoint ราคาพิเศษ

P/N : CTOTM00501F12

Name : Smart Protection Endpoint

ราคา : 1,360 บาท   
Smart Protection Complete Add More License (ขั้นต่ำ 5 Licenses)

ชุดโปรแกรมสำหรับงาน Security ที่ครบวงจรที่สุด ปกป้องแบบ End Point, Application และ Networking พร้อมระบบการจัดการแบบ On Premises, Cloud หรือแบบ HyBrid

Features : คุณสมบัติ

Protection Points
- Endpoints
- Smartphones and tablets
- USB and removable drives
- Mail servers
- File servers
- Messaging gateway
- Web gateway
- Collaboration portals
- IM servers
- Microsoft Office 365
 
Threat and Data Protection
- Endpoint firewall and host intrusion prevention
- Vulnerability shielding
- Application control
- Inappropriate content
- Phishing attacks
- Spam and bots
- Spyware and rootkits
- Virus and Trojan malware
- Web threats
- Targeted attacks
- Ransomware
 
Data Loss Prevention
- Compliance risks
- Data loss
- Data thef
 
แนะนำวิธีการซื้อ
 
License เหมาะสำหรับองค์กรที่มีระบบปฎิบัติการที่หลากหลาย รวมทั้งปกป้องข้อมูลจากความเสี่ยงต่างๆ  จำนวนขั้นต่ำที่สามารถสั่งได้คือ 5 Licenses

จำหน่ายเครื่อง Software Smart Protection Endpoint ราคาพิเศษ

P/N : CTOTM01301R12

Name : Smart Protection Endpoint

ราคา : 1,200 บาท   
Smart Protection Complete Renew License (ขั้นต่ำ 50-250 License)

ชุดโปรแกรมสำหรับงาน Security ที่ครบวงจรที่สุด ปกป้องแบบ End Point, Application และ Networking พร้อมระบบการจัดการแบบ On Premises, Cloud หรือแบบ HyBrid

Features : คุณสมบัติ

Protection Points
- Endpoints
- Smartphones and tablets
- USB and removable drives
- Mail servers
- File servers
- Messaging gateway
- Web gateway
- Collaboration portals
- IM servers
- Microsoft Office 365
 
Threat and Data Protection
- Endpoint firewall and host intrusion prevention
- Vulnerability shielding
- Application control
- Inappropriate content
- Phishing attacks
- Spam and bots
- Spyware and rootkits
- Virus and Trojan malware
- Web threats
- Targeted attacks
- Ransomware
 
Data Loss Prevention
- Compliance risks
- Data loss
- Data thef
 
แนะนำวิธีการซื้อ
 
License เหมาะสำหรับองค์กรที่มีระบบปฎิบัติการที่หลากหลาย รวมทั้งปกป้องข้อมูลจากความเสี่ยงต่างๆ  จำนวนขั้นต่ำที่สามารถสั่งได้คือ 50 Licenses
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์