จำหน่ายเครื่อง Ups APC Smart UPS SMC ราคาพิเศษ

P/N : SMC1000I

Name : APC Smart UPS SMC

ราคา : 12,300 บาท   
 • RATING :
  1000VA /600Watt
 • POWER FACTOR :
  0.60
 • BACKUP TIME :
  Less than 5% at full load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

จำหน่ายเครื่อง Ups APC Smart UPS SMC ราคาพิเศษ

P/N : SMC1500I

Name : APC Smart UPS SMC

ราคา : 15,900 บาท   
 • RATING :
  1500VA /900Watt
 • POWER FACTOR :
  0.60
 • BACKUP TIME :
  Less than 5% at full load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

จำหน่ายเครื่อง Ups APC Smart UPS SMC ราคาพิเศษ

P/N : SMC2000I

Name : APC Smart UPS SMC

ราคา : 21,500 บาท   
 • RATING :
  2000VA/1300Watt
 • POWER FACTOR :
  0.65
 • BACKUP TIME :
  Less than 5% at full load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Power Chute
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

จำหน่ายเครื่อง Ups APC Smart UPS SMC ราคาพิเศษ

P/N : SMC3000I

Name : APC Smart UPS SMC

ราคา : 28,000 บาท   
 • RATING :
  3000VA/2100Watt
 • POWER FACTOR :
  0.70
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line interactive
 • MANAGEMENT :
  Power Chute
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

จำหน่ายเครื่อง Ups APC Smart UPS SMT ราคาพิเศษ

P/N : SMT750I

Name : APC Smart UPS SMT

ราคา : 10,500 บาท   
 • RATING :
  500 Watt / 750 VA
 • POWER FACTOR :
  0.67
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

จำหน่ายเครื่อง Ups APC Smart UPS SMT ราคาพิเศษ

P/N : SMT1000I

Name : APC Smart UPS SMT

ราคา : 16,500 บาท    ปกติ : 18,900 บาท
 • RATING :
  700 Watts /1000 VA
 • POWER FACTOR :
  0.70
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

จำหน่ายเครื่อง Ups APC Smart UPS SMT ราคาพิเศษ

P/N : SMT1500I

Name : APC Smart UPS SMT

ราคา : 20,000 บาท   
 • RATING :
  1000 Watts /1500 VA
 • POWER FACTOR :
  0.67
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

จำหน่ายเครื่อง Ups APC Smart UPS SMT ราคาพิเศษ

P/N : SMT2200I

Name : APC Smart UPS SMT

ราคา : 31,000 บาท   
 • RATING :
  1980 Watt / 2200 VA
 • POWER FACTOR :
  0.90
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

จำหน่ายเครื่อง Ups APC Smart UPS SMT ราคาพิเศษ

P/N : SMT3000I

Name : APC Smart UPS SMT

ราคา : 43,000 บาท   
 • RATING :
  2700 Watt / 3000 VA
 • POWER FACTOR :
  0.90
 • BACKUP TIME :
  0.05 Hour 300 W Full Load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute Plus
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

จำหน่ายเครื่อง Ups APC Smart UPS SMX ราคาพิเศษ

P/N : SMX750I

Name : APC Smart UPS SMX

ราคา : 18,200 บาท   
 • RATING :
  600Watts / 750VA
 • POWER FACTOR :
  0.80
 • BACKUP TIME :
  37.80min@half load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
 • CHASSIS :
  Rack/Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

จำหน่ายเครื่อง Ups APC Smart UPS SMX ราคาพิเศษ

P/N : SMX1000I

Name : APC Smart UPS SMX

ราคา : 21,200 บาท   
 • RATING :
  800 Watts / 1000 VA
 • POWER FACTOR :
  0.80
 • BACKUP TIME :
  24.2min @half load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

จำหน่ายเครื่อง Ups APC Smart UPS SMX ราคาพิเศษ

P/N : SMX1500RMI2U

Name : APC Smart UPS SMX

ราคา : 29,900 บาท   
 • RATING :
  1200 Watts / 1500 VA
 • POWER FACTOR :
  0.80
 • BACKUP TIME :
  17.2min@half load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
 • CHASSIS :
  Rack/Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

จำหน่ายเครื่อง Ups APC Smart UPS SMX ราคาพิเศษ

P/N : SMX2200RMHV2U

Name : APC Smart UPS SMX

ราคา : 48,500 บาท   
 • RATING :
  1980 Watts / 2200 VA
 • POWER FACTOR :
  0.90
 • BACKUP TIME :
  25min @half load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
 • CHASSIS :
  Rack/Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

จำหน่ายเครื่อง Ups APC Smart UPS SMX ราคาพิเศษ

P/N : SMX3000HV

Name : APC Smart UPS SMX

ราคา : 67,500 บาท   
 • RATING :
  2700Watts / 3000 VA
 • POWER FACTOR :
  0.90
 • BACKUP TIME :
  15.70min @half load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
 • CHASSIS :
  Rack/Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

จำหน่ายเครื่อง Ups APC Smart UPS SMX ราคาพิเศษ

P/N : SMX3000HVNC

Name : APC Smart UPS SMX

ราคา : 75,000 บาท   
 • RATING :
  2700Watts / 3000VA
 • POWER FACTOR :
  0.90
 • BACKUP TIME :
  15.70min @half load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
 • CHASSIS :
  Rack/Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

จำหน่ายเครื่อง Ups APC Smart UPS SUA ราคาพิเศษ

P/N : SUA1000XLI

Name : APC Smart UPS SUA

ราคา : 17,900 บาท   
 • RATING :
  800 Watts / 1000 VA
 • POWER FACTOR :
  0.80
 • BACKUP TIME :
  Less than 5% at full load
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  -
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์