จำหน่ายเครื่อง Ups TOWER n RACK : ONLINE ราคาพิเศษ

P/N : SRV1KI

Name : APC Smart UPS SRV

ราคา : 9,600 บาท ( Exc. VAT ) ปกติ : 12,490 บาท
In Stock
 •  

  APC Smart UPS SRV Specification

 • RATING :
  1000 VA / 800 Watt
 • POWER FACTOR :
  0.80
 • BACKUP TIME :
  Less than 4% at full load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Schneider Management
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  2 Years On-site

P/N : SRV1KIL

Name : APC Smart UPS SRV

ราคา : 17,500 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRV Specification

 • RATING :
  1000 VA / 800 Watt
 • POWER FACTOR :
  0.80
 • BACKUP TIME :
  Less than 4% at full load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Schneider Management
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  2 Years On-site

  * with External Battery Pack

P/N : SRV3KI

Name : APC Smart UPS SRV

ราคา : 31,900 บาท ( Exc. VAT ) ปกติ : 39,900 บาท
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRV Specification

 • RATING :
  3000VA / 2400 Watt
 • POWER FACTOR :
  0.80
 • BACKUP TIME :
  Less than 4% at full load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Schneider Management
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  2 Years On-site

P/N : SRV3KIL

Name : APC Smart UPS SRV

ราคา : 39,900 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRV Specification

 • RATING :
  3000 VA / 2400 Watt
 • POWER FACTOR :
  0.80
 • BACKUP TIME :
  Less than 4% at full load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Schneider Management
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  2 Years On-site

  * with External Battery Pack

P/N : SRV6KI

Name : APC Smart UPS SRV

ราคา : 74,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRV Specification

 • RATING :
  6000 VA / 6000 Watt
 • POWER FACTOR :
  1.0
 • BACKUP TIME :
  3.5 min. Full Load / 10 min. Half Load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Schneider Management
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  2 Years On-site

P/N : SRV6KIL

Name : APC Smart UPS SRV

ราคา : 90,800 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRV Specification

 • RATING :
  6000 VA / 6000 Watt
 • POWER FACTOR :
  1.0
 • BACKUP TIME :
  3.5 min. Full Load / 10 min. Half Load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Schneider Management
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  2 Years On-site

  * with External Battery Pack

P/N : SRV10KI

Name : APC Smart UPS SRV

ราคา : 137,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRV Specification

 • RATING :
  10000 VA / 10000 Watt
 • POWER FACTOR :
  1.0
 • BACKUP TIME :
  2 min. Full Load / 7 min. Half Load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Schneider Management
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  2 Years On-site

P/N : SRV10KIL

Name : APC Smart UPS SRV

ราคา : 139,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRV Specification

 • RATING :
  10000 VA / 10000 Watt
 • POWER FACTOR :
  1.0
 • BACKUP TIME :
  2 min. Full Load / 7 min. Half Load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Schneider Management
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  2 Years On-site

  * with External Battery Pack

P/N : SRV1KRI

Name : APC Smart UPS SRV

ราคา : 14,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRV Specification

 • RATING :
  1000 VA / 800 Watt
 • POWER FACTOR :
  0.80
 • BACKUP TIME :
  Less than 4% at full load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Schneider Management
 • CHASSIS :
  Rackmount 2U
 • WARRANTY :
  2 Years On-site

P/N : SRV1KRIRK

Name : APC Smart UPS SRV

ราคา : 14,500 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRV Specification

 • RATING :
  1000 VA / 800 Watt
 • POWER FACTOR :
  0.80
 • BACKUP TIME :
  Less than 4% at full load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Schneider Management
 • CHASSIS :
  Rackmount 2U
 • WARRANTY :
  2 Years On-site

  * with RailKit

P/N : SRV3KRI

Name : APC Smart UPS SRV

ราคา : 37,300 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRV Specification

 • RATING :
  3000 VA / 2400 Watt
 • POWER FACTOR :
  0.80
 • BACKUP TIME :
  Less than 4% at full load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Schneider Management
 • CHASSIS :
  Rackmount 2U
 • WARRANTY :
  2 Years On-site

P/N : SRV3KRIRK

Name : APC Smart UPS SRV

ราคา : 31,900 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRV Specification

 • RATING :
  3000 VA / 2400 Watt
 • POWER FACTOR :
  0.80
 • BACKUP TIME :
  Less than 4% at full load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Schneider Management
 • CHASSIS :
  Rackmount 2U
 • WARRANTY :
  2 Years On-site

  * with RailKit

P/N : SRV6KRIRK

Name : APC Smart UPS SRV

ราคา : 76,500 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRV Specification

 • RATING :
  6000 VA / 6000 Watt
 • POWER FACTOR :
  1.0
 • BACKUP TIME :
  3.5 min. Full Load / 10 min. Half Load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Schneider Management
 • CHASSIS :
  Rackmount 2U
 • WARRANTY :
  2 Years On-site

  * with RailKit, External Battery Pack

P/N : SRV6KRI

Name : APC Smart UPS SRV

ราคา : 90,800 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRV Specification

 • RATING :
  6000 VA / 6000 Watt
 • POWER FACTOR :
  1.0
 • BACKUP TIME :
  3.5 min. Full Load / 10 min. Half Load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Schneider Management
 • CHASSIS :
  Rackmount 2U
 • WARRANTY :
  2 Years On-site

P/N : SRV10KRI

Name : APC Smart UPS SRV

ราคา : 140,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRV Specification

 • RATING :
  10000 VA / 10000 Watt
 • POWER FACTOR :
  1.0
 • BACKUP TIME :
  2 min. Full Load / 7 min. Half Load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Schneider Management
 • CHASSIS :
  Rackmount 2U
 • WARRANTY :
  2 Years On-site

P/N : SRV10KRIRK

Name : APC Smart UPS SRV

ราคา : 141,800 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRV Specification

 • RATING :
  10000 VA / 10000 Watt
 • POWER FACTOR :
  1.0
 • BACKUP TIME :
  2 min. Full Load / 7 min. Half Load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Schneider Management
 • CHASSIS :
  Rackmount 2U
 • WARRANTY :
  2 Years On-site

  * with RailKit, External Battery Pack

P/N : SRT2200XLI

Name : APC Smart UPS SRT

ราคา : 38,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRT Specification

 • RATING :
  2200VA / 1980Watt
 • POWER FACTOR :
  0.90
 • BACKUP TIME :
  3.9 min @Full load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Power Chute
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

P/N : SRT3000XLI

Name : APC Smart UPS SRT

ราคา : 49,500 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRT Specification

 • RATING :
  3000VA / 2700Watt
 • POWER FACTOR :
  0.90
 • BACKUP TIME :
  4 min @Full load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Power Chute
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  3 Yrs./ Onsite Swap

P/N : SUA5000RMI5U

Name : APC Smart UPS SRT

ราคา : 92,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRT Specification

 • RATING :
  5000VA/4000Watt
 • POWER FACTOR :
  0.8
 • BACKUP TIME :
  1 Hr 22 min at 800W
 • TECHNOLOGY :
  Line Interactive
 • MANAGEMENT :
  Powerchute
 • CHASSIS :
  Rack 5U/Tower
 • WARRANTY :
  2 Yrs.onsite + Install

P/N : SRT5KXLI

Name : APC Smart UPS SRT

ราคา : 115,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRT Specification

 • RATING :
  5000VA / 4500Watt
 • POWER FACTOR :
  0.90
 • BACKUP TIME :
  4 min @Full load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Power Chute
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  Warranty 2 Yrs. Onsite  + Install

P/N : SRT6KXLI

Name : APC Smart UPS SRT

ราคา : 120,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRT Specification

 • RATING :
  6000VA / 6KWatt
 • POWER FACTOR :
  1.00
 • BACKUP TIME :
  2.5 min @Full load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Power Chute
 • CHASSIS :
  Rack Mount
 • WARRANTY :
  Warranty 2 Yrs. Onsite  + Install

P/N : SRT8KXLI

Name : APC Smart UPS SRT

ราคา : 152,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRT Specification

 • RATING :
  8000VA / 8KWatt
 • POWER FACTOR :
  1.00
 • BACKUP TIME :
  5.2 min @Full load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Power Chute
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  Warranty 2 Yrs. Onsite  + Install

P/N : SRT10KXLI

Name : APC Smart UPS SRT

ราคา : 173,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS SRT Specification

 • RATING :
  10000VA / 10KWatt
 • POWER FACTOR :
  1.00
 • BACKUP TIME :
  3.8 min @Full load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Power Chute
 • CHASSIS :
  Tower
 • WARRANTY :
  Warranty 2 Yrs. Onsite  + Install

P/N : SURT15KRMXLI

Name : APC Smart UPS RT

ราคา : 340,000 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS RT Specification

 • RATING :
  15 kVA / 12 KW
 • POWER FACTOR :
  0.8
 • BACKUP TIME :
  4 min @Full load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Power Chute
 • CHASSIS :
  Rackmount 12U
 • WARRANTY :
  2 Yrs. Onsite + Install

P/N : SURT20KRMXLI

Name : APC Smart UPS RT

ราคา : 403,100 บาท ( Exc. VAT )
Call Stock
 •  

  APC Smart UPS RT Specification

 • RATING :
  20 kVA/16 KW
 • POWER FACTOR :
  0.8
 • BACKUP TIME :
  4 min @Full load
 • TECHNOLOGY :
  Double Conversion Online
 • MANAGEMENT :
  Power Chute
 • CHASSIS :
  Rackmount 12U
 • WARRANTY :
  2 Yrs. Onsite + Install
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์