AWDWAD
Cisco SG350X
P/N : SG350X-24-K9-EU
Name : Cisco SG350X
ราคา : 24,960 บาท ( Exc. VAT ) ปกติ : 26,500 บาท
Call Stock
 •  

  Cisco SG350X Specification

 • CHASSIS :
  1U Rack
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited warranty (5YR fr EOS)
 • -
  24 x 10/100/1000 ports
 • -
  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
 • -
  Internal AC Power
 • -
  Switching capacity 128 Gbps
 • -
  Forwarding capacity 95.23 mpps
 • -
  Layer 2,3 switching
Technical Specification
Layer  Layer 2, 3 Switching
   
Layer-2-Switching  
Spanning Tree Protocol Standard 802.1d Spanning Tree-Unterstützung Schnelle Konvergenz mit 802.1w (Rapid Spanning Tree 
  Protocol [RSTP]), standardmäßig aktiviert Multiple Spanning Tree-Vorgänge mit 802.1s (MSTP),
  Unterstützung von 16 Instanzen
   
Portgruppierung/Link-Aggregation Unterstützung von IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
  Bis zu 8 Gruppen
  Bis zu 8 Ports pro Gruppe mit 16 Teilnehmerports für jede (dynamische) 802.3ad-Link-Aggregation
   
VLAN Unterstützung von 4094 gleichzeitig aktiven VLANs, portbasierte und 802.1Q-Tag-basierte VLANs,
  MAC-basiertes VLAN  Management-VLAN
  Private VLAN mit Promiscuous-, isoliertem und Community-Port
  Gast-VLAN, nicht authentifiziertes VLAN, protokollbasiertes VLAN, VLAN auf Basis von IP-Subnetzen
  CPE-VLAN Dynamische VLAN-Zuweisung mit RADIUS-Server und 802.1x-Client-Authentifizierung
   
Sprach-VLAN Sprachdatenverkehr wird automatisch einem für Sprachservices reservierten VLAN zugewiesen und mit 
  der entsprechenden Quality of Service behandelt. Auto-Voice-Funktionen ermöglichen die netzwerkweite
  Bereitstellung von Endgeräten zur Sprachübertragung und Anrufsteuerungsgeräten, ohne Benutzereingriffe.
   
Multicast-TV-VLAN Multicast-TV-VLAN ermöglicht die gemeinsame Nutzung eines einzelnen Multicast-VLAN im Netzwerk 
  Abonnenten nutzen weiterhin separate VLANs. Diese Funktion wird auch als MVR 
  (Multicast VLAN Registration) bezeichnet
   
Q-in-Q VLANs überspannen ein Service-Provider-Netzwerk transparent und isolieren gleichzeitig den 
  Datenverkehr  zwischen den Kunden.
   
GVRP/GARP Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) und Generic Attribute Registration Protocol (GARP) ermöglichen
  die automatische Konfiguration von VLANs in einer Bridge-Domäne.
   
Unidirectional Link Detection (UDLD) UDLD überwacht physische Verbindungen und erkennt unidirektionale Verbindungen, die durch eine 
  ehlerhafte Verkabelung oder Portfehler verursacht wurden, um Weiterleitungsschleifen und Blackholes
  im Datenverkehr von Switch-Netzwerken zu unterbinden.
   
DHCP-Relay auf Layer 2 Übertragung von DHCP-Datenverkehr an DHCP-Server in einem anderen VLAN. Funktioniert mit DHCP-Option 82.
   
IGMP-Snooping (Version 1, 2 und 3) Internet Group Management Protocol (IGMP) begrenzt den bandbreitenintensiven Multicast-Datenverkehr
  auf die Anfragen, unterstützt 4.000 Multicast-Gruppen (quellspezifisches Multicasting wird ebenfalls unterstützt).
   
IGMP Querier IGMP Querier wird zur Unterstützung einer Layer-2 Multicast-Domäne von Snooping-Switches verwendet,
  wenn kein Multicast-Router verfügbar ist.
   
HOL-Blockierung Head-of-Line (HOL)-Blockierung
   
Layer 3  
IPv4-Routing Wirespeed-Routing von IPv4-Pakete ,Bis zu 8.000 statische Routen und bis zu 256 IP-Schnittstellen 
   
Schnelles statisches IPv6-Routing Bis zu 4.000 statische Routen und bis zu 200 IPv6- Schnittstellen
   
Layer-3-Schnittstelle Konfiguration der Layer-3-Schnittstelle an physischem Port, LAG, VLAN-Schnittstelle oder Loopback-Schnittstelle
   
CIDR Unterstützung von Classless Inter-Domain Routing
   
VRRP Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) sorgt für eine verbesserte Verfügbarkeit in einem Layer-3-Netzwerk
  durch die Bereitstellung von Redundanz für die Wartungshosts des Standardgateway im Netzwerk. VRRP
  Versionen 2 und 3 werden unterstützt. Unterstützung von bis zu 255 virtuellen Routern.
   
PBR (Policy-Based Routing) Flexible Routingsteuerung zur Weiterleitung von Paketen an einen anderen Next Hop basierend auf IPv4- oder
  IPv6-Zugriffskontrolllisten
   
DHCP-Server Der Switch fungiert als IPv4-DHCP-Server, der IP-Adressen für mehrere DHCP-Pools/-Bereiche bereitstellt.
  Unterstützung von DHCP-Optionen
   
DHCP-Relay auf Layer 3 Relay von DHCP-Verkehr über IP-Domänen
   
User Datagram Protocol (UDP)-Relay Übermittlung von Übertragungsinformationen über Domänen aus Layer 3 für die Erkennung von Anwendungen
  oder Weitergabe von BOOTP-/DHCP-Paketen
   
USB-Slot USB-Steckplatz Typ A auf der Vorderseite des Switches für einfaches Datei- und Image-Management
   
Stromversorgung 100–240 V, 47–63 Hz, intern, universal
   
Zertifizierung UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE-Zeichen, FCC Part 15 (CFR 47) Class A
   
Betriebstemperatur SG350XG-2F10, SG350XG-24F, SG350XG-24T, SG350XG-48T 0 bis 50 °C
   
Lagertemperatur 20 bis 70 °C
   
Betriebsfeuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nichtkondensierend
   
Lagerfeuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nichtkondensierend
   

P/N : SG350X-48-K9-EU
Name : Cisco SG350X
ราคา : 39,100 บาท ( Exc. VAT ) ปกติ : 41,500 บาท
Call Stock
 •  

  Cisco SG350X Specification

 • CHASSIS :
  1U Rack
 • WARRANTY :
  Lifetime Limited warranty (5YR fr EOS)
 • -
  48 x 10/100/1000 ports
 • -
  4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
 • -
  Internal AC Power
 • -
  Switching capacity 176 Gbps
 • -
  Forwarding capacity 130.94 mpps
 • -
  Layer 2,3 switching
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์