จำหน่ายเครื่อง Networking FORTINET ราคาพิเศษ

P/N : FG-30E-BDL

Name : FortiGate 30E

ราคา : 18,900 บาท   
 •  

  FortiGate 30E Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
 • -
  Firewall Throughput : 950 Mbps
 • -
  Concurrent Sessions (TCP) : 900,000
 • -
  IPsec VPN Throughput (512 byte packets) : 75 Mbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 2 / 2
 • -
  Interfaces Port : Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports
 • -

P/N : FG-50E-BDL

Name : FortiGate 50E

ราคา : 25,900 บาท   
 •  

  FortiGate 50E Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
 • -
  Firewall Throughput : 2.5 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions (TCP) : 1.8 Million
 • -
  IPsec VPN Throughput (512 byte packets) : 90 Mbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 10 / 5
 • -
  Interfaces Port : Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports
 • -
  USB Ports : 1 Port

P/N : FG-60E-BDL

Name : FortiGate 60E

ราคา : 27,900 บาท   
 •  

  FortiGate 60E Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard Bundle
 • -
  Firewall Throughput : 3 / 3 / 3 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions (TCP) : 1.3 Million
 • -
  IPSec VPN Throughput (512 byte packets) : 2 Gbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 10/5
 • -
  Interfaces Port : Console,2x GE RJ45 WAN,1x GE RJ45 DMZ,7x GE RJ45 Internal
 • -

P/N : FG-80E-BDL

Name : FortiGate 80E

ราคา : 41,900 บาท   
 •  

  FortiGate 80E Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
 • -
  Firewall Throughput : 4 / 4 / 4 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions (TCP) : 1.3 Million
 • -
  IPsec VPN Throughput (512 byte packets) : 2.5 Gbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 32 / 16
 • -
  Interfaces Port : including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots
 • -

P/N : FG-100E-BDL

Name : FortiGate 100E

ราคา : 83,900 บาท   
 •  

  FortiGate 100E Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
 • -
  Firewall Throughput : 7.4 / 7.4 / 4.4 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions : 2 Million
 • -
  IPSec VPN Throughput (512 byte packets) : 4 Gbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 64 / 32
 • -
  Interfaces : including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots
 • -

P/N : FG-200E-BDL

Name : FortiGate 200E

ราคา : 149,000 บาท   
 •  

  FortiGate 200E Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
 • -
  Firewall Throughput : 20 / 20 / 9 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions : 2 Million
 • -
  IPSec VPN Throughput (512 byte packets) : 9 Gbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 128 / 64
 • -
  Interfaces : 18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots
 • -

P/N : FG-300E-BDL-950-12

Name : FortiGate 300E

ราคา : 262,200 บาท   
 •  

  FortiGate 300E Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  Hardware plus 1 year 24x7 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
 • -
  Firewall Throughput :32 / 32 / 20 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions :4 Million
 • -
  IPSec VPN Throughput (512 byte packets) : 20 Gbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 512 / 256
 • -
  Interfaces :18x GE RJ45 ports (including 1x MGMT port, 1x HA port, 16x switch ports), 16x GE SFP slots
 • -
  Power Consumption : 90 W / 173 W

  *ซื้อ FortiGate แถม FortiCloud

P/N : FG-301E-BDL-950-12

Name : FortiGate 301E

ราคา : 333,500 บาท   
 •  

  FortiGate 301E Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  Hardware plus 1 year 24x7 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
 • -
  Firewall Throughput : 32 / 32 / 20 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions : 4 Million
 • -
  IPSec VPN Throughput (512 byte packets) : 20 Gbps
 • -
  Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 512 / 256
 • -
  Interfaces :18x GE RJ45 ports (including 1x MGMT port, 1x HA port, 16x switch ports), 16x GE SFP slots,480 GB onboard SSD storage
 • -
  Power Consumption : 95 W / 180 W

  *ซื้อ FortiGate แถม FortiCloud

P/N : FG-400D-BDL

Name : FortiGate 400D

ราคา : 405,900 บาท   
 •  

  FortiGate 400D Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
 • -
  Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) : 16/16/16 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions : 5.5 Million
 • -
  IPSec VPN Throughput : 14 Gbps
 • -
  Max FortiAPs (Total, Tunnel) : 512 / 256
 • -
  Interfaces : 10x GE RJ45, 8x GE SFP
 • -
  Variants : LENC

P/N : FWF-30E-BDL

Name : FortiWifi 30E

ราคา : 24,900 บาท   
 •  

  FortiWifi 30E Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount Tray
 • WARRANTY :
  Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
 • -
  Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) : 950 Mbps
 • -
  Concurrent Sessions : 900,000
 • -
  IPsec VPN Throughput (512 byte packets) : 75 Mbps
 • -
  Max FortiAPs (Total / Tunnel) : 2 / 2
 • -
  Interfaces : 5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports)
 • -

P/N : FWF-60E-BDL

Name : FortiWiFi 60E

ราคา : 31,900 บาท   
 •  

  FortiWiFi 60E Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard Bundle
 • -
  Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) : 3 / 3 / 3 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions : 1.3 Million
 • -
  IPSec VPN Throughput : 2 Gbps
 • -
  Max FortiAPs (Total / Tunnel) : 10 / 5
 • -
  Interfaces : 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port)
 • -

P/N : FWF-60D-BDL

Name : FortiWiFi 60D

ราคา : 29,000 บาท   
 •  

  FortiWiFi 60D Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  1 Yr 1st time Local Support FortiWifi 60D
 • -
  Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) : 1.5/1.5/1.5 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions : 500,000
 • -
  IPSec VPN Throughput : 1 Gbps
 • -
  Max FortiAPs (Total / Tunnel) : 10 / 5
 • -
  Interfaces : 10x GE RJ45
 • -
  Variants : WiFi, POE, LENC

P/N : FWF-90D-BDL

Name : FortiWiFi 90D

ราคา : 0 บาท   
 •  

  FortiWiFi 90D Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  1 Yr 1st time Local Support FortiWifi 90D
 • -
  Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) : 3.5/3.5/3.5 Gbps
 • -
  Concurrent Sessions : 2 Million
 • -
  IPSec VPN Throughput : 1 Gbps
 • -
  Max FortiAPs (Total / Tunnel) : 36 / 16
 • -
  Interfaces : 16x GE RJ45
 • -
  Variants : WiFi, POE, LENC

P/N : FAZ-300D

Name : FortiAnalyzer 300D

ราคา : 433,900 บาท   
 •  

  FortiAnalyzer 300D Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  1Y 1st time Forticare FAZ300D
 • -
  GB Logs/Day : 15
 • -
  Sustained Log Rate (Log/sec) : 200
 • -
  Peak Log Rate (standalone Mode) : 625
 • -
  Max. Licensed Devices/VDOMs/ADOMs : 175
 • -
  Total Interfaces : 4x GE RJ45
 • -
  Storage Capacity : 2x 2 TB (RAID Support : Mirrored)

P/N : FAZ-400E

Name : FortiAnalyzer 400E

ราคา : 323,210 บาท   
 •  

  FortiAnalyzer 400E Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  1Yr Local P&E Support FAZ for Large Model
 • -
  GB Logs/Day : 75
 • -
  Sustained Log Rate (Log/sec) : 500
 • -
  Peak Log Rate (standalone Mode) : 725
 • -
  Max. Licensed Devices/VDOMs/ADOMs : 200
 • -
  Total Interfaces : 4x GE
 • -
  Storage Capacity : 12 TB (4x 3 TB)

P/N : FAZ-200F

Name : FortiAnalyzer 200F

ราคา : 124,200 บาท   
 •  

  FortiAnalyzer 200F Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  1Yr Local P&E Support FAZ for Large Model
 • -
  GB Logs/Day : 100
 • -
  Analytic Sustained Rate (Log/sec) : 3000
 • -
  Collector Sustained Rate(logs/sec): 4500
 • -
  Max. Licensed Devices/VDOMs/ADOMs : 150
 • -
  Total Interfaces : 2xRJ45 GE
 • -
  Storage Capacity : 4 TB (1 x 4 TB)

P/N : FAP-14C-S

Name : FortiAP 14C

ราคา : 4,500 บาท   
 •  

  FortiAP 14C Specification

 • CHASSIS :
  Desktop, Wall
 • WARRANTY :
  1Yr 1St Time FortiCare FAP14C
 • -
  Suggested Use Case : Low density indoor
 • -
  IEEE Standard : 802.11b, 802.11e, 802.11g
 • -
  Number of Radio : 1
 • -
  MIMO : 1x1 MIMO 1 spatial stream
 • -
  Simultaneous SSIDs : 8 (7 if background scanning enabled)
 • -
  Ethernet Port : 5x FE RJ45 ports (1x WAN port, 4x LAN ports)

P/N : FAP-28C-S

Name : FortiAP 28C

ราคา : 17,000 บาท   
 •  

  FortiAP 28C Specification

 • CHASSIS :
  Desktop, Wall
 • WARRANTY :
  1Yr 1St Time FortiCare FAP28C
 • -
  Suggested Use Case : Low density indoor
 • -
  IEEE Standard : 802.11 a/b/g/n
 • -
  Number of Radio : 1
 • -
  MIMO : 2x2 MIMO 2 spatial stream
 • -
  Simultaneou SSIDs : 8 (7 if background scanning enabled)
 • -
  Ethernet Port :10x GE RJ45 ports (2x GE WAN ports, 8x GE LAN ports)

P/N : FAP-21D-S

Name : FortiAP 21D

ราคา : 3,600 บาท   
 •  

  FortiAP 21D Specification

 • CHASSIS :
  Desktop, Wal
 • WARRANTY :
  1Yr 1St Time FortiCare FAP21D
 • -
  Suggested Use Case : Low density indoor
 • -
  IEEE Standard : 802.11b, 802.11e, 802.11
 • -
  Number of Radio : 1
 • -
  MIMO : 2x2 MIMO 2 spatial stream
 • -
  Simultaneous SSIDs : 8 (7 if background scanning enabled
 • -
  Ethernet Port : 2x FE RJ45 ports (1x WAN port, 1x LAN port)

P/N : FAP-24D-S

Name : FortiAP 24D

ราคา : 11,500 บาท   
 •  

  FortiAP 24D Specification

 • CHASSIS :
  Wall mount kit
 • WARRANTY :
  1Yr 1St Time FortiCare FAP24D
 • -
  Suggested Use Case : Low density indoor
 • -
  IEEE Standard : 802.11a, 802.11b, 802.11e
 • -
  Number of Radio : 1
 • -
  MIMO : 2x2 MIMO 2 spatial stream
 • -
  Simultaneous SSIDs : 8 ( 7 if background scanning is enabled)
 • -
  Ethernet Port : 1x GE RJ45 WAN port, 4x FE RJ45 LAN ports

P/N : FAP-25D-S

Name : FortiAP 25D

ราคา : 7,500 บาท   
 •  

  FortiAP 25D Specification

 • CHASSIS :
  Desktop, Wall
 • WARRANTY :
  1Yr 1St Time FortiCare FAP25D
 • -
  Suggested Use Case : Low density indoor
 • -
  IEEE Standard : 802.11a, 802.11b, 802.11e
 • -
  Number of Radio : 1
 • -
  MIMO : 2x2 MIMO 2 spatial stream
 • -
  Simultaneous SSIDs :8 (7 if background scanning enabled)
 • -
  Ethernet Port : 1x GE RJ45 WAN port, 4x FE RJ45 LAN ports

P/N : FAP-221C-S

Name : FortiAP 221C

ราคา : 16,500 บาท   
 •  

  FortiAP 221C Specification

 • CHASSIS :
  Smoke Detector, wall or ceiling wall mountable
 • WARRANTY :
  1Yr 1St Time FortiCare FAP221C
 • -
  Suggested Use Case : Low density indoor
 • -
  IEEE Standard : 802.11a, 802.11b, 802.11e
 • -
  Number of Radio : 2
 • -
  MIMO :2x2 MIMO with 2 spatial streams
 • -
  Simultaneous SSIDs :16 (14 if background scanning enabled)
 • -
  Ethernet Port : 1x 10/100/1000

P/N : FAP-112D-S

Name : FortiAP 112D

ราคา : 15,000 บาท   
 •  

  FortiAP 112D Specification

 • CHASSIS :
  Wall or pole
 • WARRANTY :
  1Yr 1St Time FortiCare FAP112D
 • -
  Suggested Use Case : Low density indoor
 • -
  IEEE Standard : 802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.11g
 • -
  Number of Radio : 1
 • -
  MIMO : 1x1 MIMO with 1 spatial stream
 • -
  Simultaneous SSIDs : 8 (7 if background scanning enabled)
 • -
  Ethernet Port: 2x FE RJ45 ports with PoE pass-through. (one PoE-PD, one PoE-PS)

P/N : FAP-421E-S

Name : FortiAP 421E

ราคา : 32,000 บาท   
 •  

  FortiAP 421E Specification

 • CHASSIS :
  Wall or ceiling wall mountable
 • WARRANTY :
  1Yr 1St Time FortiCare FAP421E
 • -
  Suggested Use Case : Low density indoor
 • -
  IEEE Standard :802.11 a/b/g/n/ac
 • -
  Number of Radio : 2
 • -
  MIMO: 4x4 (4 stream)
 • -
  Simultaneous SSIDs :16 (14 client,2 monitor)
 • -
  Ethernet Port :2x GE RJ45

P/N : FML-60D-BDL

Name : FortiMail 60D

ราคา : 89,000 บาท   
 •  

  FortiMail 60D Specification

 • CHASSIS :
  Mini Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  1 Yr 1st time Local Support FE60D
 • -
  Email Routing* (Msg/Hr) : 3,600
 • -
  Performance AS+AV* (Msg/Hr) : 2,700
 • -
  Email Domains : 2
 • -
  Server Mode Mailboxes : 50
 • -
  Storage Capacity : 1x 500 GB
 • -
  FortiGuard Subscription Based Security Service Options: AV and Anti-spam

P/N : FML-200E-BDL

Name : FortiMail 200E

ราคา : 169,000 บาท   
 •  

  FortiMail 200E Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard Bundle
 • -
  Email Routing* (Msg/Hr)
 • -
  Performance AS+AV* (Msg/Hr)
 • -
  Email Domains : 2
 • -
  Server Mode Mailboxes : 50
 • -
  Storage Capacity : 1x 500 GB
 • -
  FortiGuard Subscription Based Security Service Options: AV and Anti-spam

P/N : FWB-100D-BDL

Name : FortiWeb 100D

ราคา : 199,500 บาท   
 •  

  FortiWeb 100D Specification

 • CHASSIS :
  Desktop
 • WARRANTY :
  Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard Bundle
 • -
  Web Application Firewall - 4 x GE RJ45 ports
 • -
  SSL/TLS Processing Software : Software
 • -
  Storage : 16GB
 • -
  Throughput : 25 Mbps
 • -
  Maximum Current 110V/1.2A, 220V/1.2A
 • -

P/N : FAZ-200D

Name : FortiAnalyzer 200D

ราคา : 0 บาท   
 •  

  FortiAnalyzer 200D Specification

 • CHASSIS :
  Rack Mount, 1 RU
 • WARRANTY :
  1Y 1st time Forticare FAZ200D
 • -
  GB Logs/Day : 5
 • -
  Sustained Log Rate (Log/sec) : 120
 • -
  Peak Log Rate (standalone Mode) : 350
 • -
  Max. Licensed Devices/VDOMs/ADOMs : 150
 • -
  Total Interfaces : 4x GE RJ45
 • -
  Storage Capacity : 1x 1 TB (RAID Support : No)
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์